Трїѡ́дїонъ/Недѣ́лѧ мѧсопꙋ́стнаѧ

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Трїѡ́дїонъ
Недѣ́лѧ мѧсопꙋ́стнаѧ
This page contains Church Slavonic text. Without proper font support, you may see question marks, boxes, or other symbols instead of letters and diacritics. Click here to download required fonts.


Трїѡ́дїонъ,
сі́есть трипѣ́снецъ съ бг҃омъ ст҃ы́мъ,
ѡ҆бдержа́й подоба́ющее є҆мꙋ̀ послѣ́дованїе.


Недѣ́лѧ мѧсопꙋ́стнаѧ.


Въ сꙋббѡ́тꙋ ве́чера, на вече́рни.
[edit]

По предначина́тельномъ ѱалмѣ̀ ѻ҆бы́чное стїхосло́вїе. На Гдⷭ҇и воззва́хъ, поста́вимъ стїхѡ́въ і҃. И҆ пое́мъ ѻ҆смогла́сника стїхи̑ры воскрⷭ҇ны г҃, и҆ а҆натѡ́лїевы г҃.

И҆ трїѡ́ди днѐ подѡ́бны д҃. Гла́съ ѕ҃.
Подо́бенъ: Всю̀ ѿложи́вше:

Є҆гда̀ хо́щеши прїитѝ, сꙋ́дъ пра́ведный сотвори́ти, сꙋдїѐ првⷣнѣйшїй, на прⷭ҇то́лѣ сла́вы твоеѧ̀ сѣдѧ́й, рѣка̀ ѻ҆́гненнаѧ пред̾ твоѐ сꙋди́лище ᲂу҆жаса́ющаѧ влече́тъ всѣ́хъ, предстоѧ́щымъ тебѣ̀ нбⷭ҇нымъ си́ламъ, человѣ́кѡмъ же сꙋди̑мымъ стра́хомъ, ꙗ҆́коже ко́ждо содѣ́ла: тогда̀ на́съ пощадѝ, и҆ ча́сти хрⷭ҇тѐ сподо́би сп҃са́емыхъ, ꙗ҆́кѡ бл҃гоꙋтро́бенъ, вѣ́рою мо́лимъ тѧ̀.

Кни̑ги разгнꙋ́тсѧ, ꙗ҆влє́на бꙋ́дꙋтъ дѣѧ̑нїѧ человѣ́кѡвъ, пред̾ нестерпи́мымъ сꙋди́лищемъ: возшꙋми́тъ же ю҆до́ль всѧ̀ стра́шнымъ скрежета́нїемъ пла́ча, всѧ̑ ви́дѧщи согрѣши́вшыѧ, вѣ́чнꙋющымъ мꙋ́камъ, сꙋдо́мъ пра́веднымъ твои́мъ ѿпꙋща́ємыѧ, и҆ бездѣ́льнѡ пла́чꙋщыѧ ще́дре. тѣ́мже тѧ̀ мо́лимъ бл҃же: пощадѝ на́съ пою́щихъ тѧ̀, є҆ди́не многомлⷭ҇тиве.

Возгласѧ́тъ трꙋбы̑, и҆ и҆стоща́тсѧ гро́бы, и҆ воскре́снетъ человѣ́ческое всѐ є҆стество̀ трепе́щꙋщее, дѡ́браѧ содѣ́ѧвшїи, въ ра́дости ра́дꙋютсѧ, ча́юще мздꙋ̀ воспрїѧ́ти: согрѣши́вшїи же трепе́щꙋтъ, лю́тѣ рыда́юще, въ мꙋ́кꙋ посыла́еми, и҆ ѿ и҆збра́нныхъ разлꙋча́еми. гдⷭ҇и сла́вы, ᲂу҆ще́дри на́съ ꙗ҆́кѡ бл҃гі́й, и҆ ча́сти сподо́би возлюби́вшихъ тѧ̀.

Пла́чꙋ и҆ рыда́ю, є҆гда̀ въ чꙋ́вство прїимꙋ̀ ѻ҆́гнь вѣ́чный, тьмꙋ̀ кромѣ́шнꙋю, и҆ та́ртаръ, лю́тый че́рвь, скре́жетъ же па́ки зꙋ́бный и҆ непреста́нный, болѣ́знь и҆мꙋ́щꙋ бы́ти без̾ мѣ́ры согрѣши́вшымъ, и҆ тебѐ пребл҃га́го нра́вомъ лꙋка́вымъ прогнѣ́вавшымъ, ѿ ни́хже є҆ди́нъ и҆ пе́рвый є҆́смь а҆́зъ ѻ҆каѧ́нный: но сꙋдїѐ, ми́лостїю твое́ю сп҃си́ мѧ, ꙗ҆́кѡ бл҃гоꙋтро́бенъ.

Сла́ва, гла́съ и҃: Є҆гда̀ поста́вѧтсѧ престо́ли и҆ ѿве́рзꙋтсѧ кни̑ги, и҆ бг҃ъ на сꙋдѣ̀ сѧ́детъ, ѽ кі́й стра́хъ тогда̀ а҆́гг҃лѡмъ предстоѧ́щымъ въ стра́сѣ, и҆ рѣцѣ̀ ѻ҆́гненнѣй влекꙋ́щей! что̀ сотвори́мъ тогда̀ во мно́гихъ грѣсѣ́хъ пови́ннїи человѣ́цы; є҆гда́ же ᲂу҆слы́шимъ зовꙋ́ща є҆го̀, бл҃гословє́нныѧ ѻ҆ц҃а̀ въ црⷭ҇тво, грѣ̑шныѧ же ѿсыла́юща въ мꙋ́кꙋ: кто̀ потерпи́тъ стра́шнагѡ ѻ҆́нагѡ и҆зрече́нїѧ; но є҆ди́не чл҃вѣколю́бче сп҃се, цр҃ю̀ вѣкѡ́въ, пре́жде да́же кончи́на не приспѣ́етъ, покаѧ́нїемъ ѡ҆брати́въ, поми́лꙋй мѧ̀.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ а҃-й, гла́са. Вхо́дъ. Свѣ́те ти́хїй: Прокі́менъ: Гдⷭ҇ь воцр҃и́сѧ: И҆ про́чее.

На лїті́и, Сла́ва, самогла́сенъ, гла́съ з҃:

Гдⷭ҇ни разꙋмѣ́вше за́пѡвѣди, та́кѡ поживе́мъ: а҆́лчꙋщыѧ напита́имъ, жа́ждꙋщыѧ напои́мъ, нагі̑ѧ ѡ҆блече́мъ, стра̑нныѧ введе́мъ, болѧ́щыѧ и҆ въ темни́цѣ сꙋ́щыѧ посѣти́мъ: да рече́тъ и҆ къ на́мъ хотѧ́й сꙋди́ти все́й землѝ: прїиди́те бл҃гослове́ннїи ѻ҆ц҃а̀ моегѡ̀, наслѣ́дꙋйте ᲂу҆гото́ванное ва́мъ црⷭ҇твїе.

И҆ ны́нѣ: Под̾ кро́въ тво́й влⷣчце, всѝ земноро́днїи прибѣга́юще вопїе́мъ тѝ: бцⷣе ᲂу҆пова́нїе на́ше, и҆зба́ви ны̀ ѿ безмѣ́рныхъ прегрѣше́нїй, и҆ сп҃сѝ дꙋ́шы на́шѧ.

На стїхо́внѣ стїхи̑ры ѻ҆смогла́сника по а҆лфави́тꙋ.

Сла́ва, гла́съ и҃: Оу҆вы̀ мнѣ̀ мра́чнаѧ дꙋшѐ, доко́лѣ ѿ ѕлы́хъ не ѿрѣва́ешисѧ; доко́лѣ ᲂу҆ны́нїемъ слези́ши; что̀ не помышлѧ́еши ѡ҆ стра́шномъ часѣ̀ сме́рти; что̀ не трепе́щиши всѧ̑ стра́шнагѡ сꙋди́ща сп҃сова; ᲂу҆̀бо что̀ ѿвѣща́еши; и҆лѝ что̀ ѿрече́ши; дѣла̀ твоѧ̑ предстоѧ́тъ на ѡ҆бличе́нїе твоѐ, дѣѧ̑нїѧ ѡ҆блича́ютъ клеве́щꙋща. про́чее ѽ дꙋшѐ, вре́мѧ наста̀: тецы̀, предварѝ, вѣ́рою возопі́й: согрѣши́хъ гдⷭ҇и, согрѣши́хъ тѝ: но вѣ́мъ чл҃вѣколю́бче бл҃гоꙋтро́бїе твоѐ, па́стырю до́брый, да не разлꙋчи́ши менѐ ѡ҆деснꙋ́ю тебѐ предстоѧ́нїѧ, вели́кїѧ ра́ди млⷭ҇ти твоеѧ̀.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ: Безневѣ́стнаѧ дв҃о, ꙗ҆́же бг҃а неизрече́ннѡ заче́нши пло́тїю, мт҃и бг҃а вы́шнѧгѡ, твои́хъ рабѡ́въ мольбы̑ прїимѝ всенепоро́чнаѧ, всѣ̑мъ подаю́щи ѡ҆чище́нїе прегрѣше́нїй. ны́нѣ на̑ша молє́нїѧ прїе́млющи, молѝ спасти́сѧ всѣ̑мъ на́мъ.

Ѿпꙋсти́тельный: Бцⷣе дв҃о, ра́дꙋйсѧ: три́жды. И҆ про́чее послѣ́дованїе бдѣ́нїѧ. И҆ быва́етъ чте́нїе въ дѣѧ́нїихъ а҆пⷭ҇льскихъ.

На ᲂу҆́трени.
[edit]

Бг҃ъ гдⷭ҇ь, на гла́съ тропарѧ̀ ѻ҆смогла́сника. Тропа́рь воскрⷭ҇ный, и҆ бг҃оро́диченъ, и҆ ѻ҆бы́чное стїхосло́вїе. Чте́мъ же и҆ ѡ҆ нищелю́бїи сло́во бг҃осло́ва, на трѝ дѣлє́нїѧ, є҆гѡ́же нача́ло: Мꙋ́жїе бра́тїе, и҆ соꙋбо́зїи: И҆ полѷеле́й. Ѻ҆бы̑чныѧ два̀ ѱалма̑: припѣва́емъ же къ си̑мъ и҆ тре́тїй ѱало́мъ со а҆ллилꙋ́їею кра́сною:

Ѱало́мъ рл҃ѕ.

На рѣка́хъ вавѷлѡ́нскихъ, та́мѡ сѣдо́хомъ и҆ пла́кахомъ, внегда̀ помѧнꙋ́ти на́мъ сїѡ́на: А҆ллилꙋ́їа. На ве́рбїихъ посредѣ̀ є҆гѡ̀ ѡ҆бѣ́сихомъ ѻ҆рга́ны на́шѧ. А҆ллилꙋ́їа. Ꙗ҆́кѡ та́мѡ вопроси́ша ны̀ плѣ́ншїи на́съ ѡ҆ словесѣ́хъ пѣ́сней, и҆ ве́дшїи на́съ ѡ҆ пѣ́нїи: А҆ллилꙋ́їа. Воспо́йте на́мъ ѿ пѣ́сней сїѡ́нскихъ. А҆ллилꙋ́їа. Ка́кѡ воспое́мъ пѣ́снь гдⷭ҇ню на землѝ чꙋжде́й; А҆ллилꙋ́їа. А҆́ще забꙋ́дꙋ тебѐ, і҆ерⷭ҇ли́ме, забве́на бꙋ́ди десни́ца моѧ̀. А҆ллилꙋ́їа. Прильпнѝ ѧ҆зы́къ мо́й горта́ни моемꙋ̀, а҆́ще не помѧнꙋ̀ тебє̀, а҆́ще не предложꙋ̀ і҆ерⷭ҇ли́ма, ꙗ҆́кѡ въ нача́лѣ весе́лїѧ моегѡ̀. А҆ллилꙋ́їа. Помѧнѝ, гдⷭ҇и, сы́ны є҆дѡ̑мскїѧ въ де́нь і҆ерⷭ҇ли́мль глаго́лющыѧ: и҆стоща́йте, и҆стоща́йте до ѡ҆снова́нїй є҆гѡ̀. А҆ллилꙋ́їа. Дщѝ вавѷлѡ́нѧ ѡ҆каѧ́ннаѧ, бл҃же́нъ, и҆́же возда́стъ тебѣ̀ воздаѧ́нїе твоѐ, є҆́же воздала̀ є҆сѝ на́мъ: А҆ллилꙋ́їа. Бл҃же́нъ, и҆́же и҆́метъ и҆ разбїе́тъ младе́нцы твоѧ̑ ѡ҆ ка́мень. А҆ллилꙋ́їа.

Степе́нны гла́са. Прокі́менъ, и҆ є҆ѵⷢ҇лїе ᲂу҆́треннее рѧдово́е. Воскрⷭ҇нїе хрⷭ҇то́во: ѱало́мъ н҃.

Сла́ва, гла́съ и҃: Покаѧ́нїѧ ѿве́рзи мѝ двє́ри жизнода́вче, ᲂу҆́тренюетъ бо дꙋ́хъ мо́й ко хра́мꙋ ст҃о́мꙋ твоемꙋ̀, хра́мъ носѧ́й тѣле́сный ве́сь ѡ҆скверне́нъ: но ꙗ҆́кѡ ще́дръ, ѡ҆чи́сти бл҃гоꙋтро́бною твое́ю млⷭ҇тїю.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ: На сп҃се́нїѧ стєзѝ наста́ви мѧ̀ бцⷣе, стꙋ́дными бо ѡ҆калѧ́хъ дꙋ́шꙋ грѣхмѝ, и҆ въ лѣ́ности всѐ житїѐ моѐ и҆жди́хъ: но твои́ми мл҃твами и҆зба́ви мѧ̀ ѿ всѧ́кїѧ нечистоты̀.

Та́же, гла́съ ѕ҃: Поми́лꙋй мѧ̀ бж҃е, по вели́цѣй млⷭ҇ти твое́й, и҆ по мно́жествꙋ щедро́тъ твои́хъ, ѡ҆чи́сти беззако́нїе моѐ.

Мно́жєства содѣ́ѧнныхъ мно́ю лю́тыхъ, помышлѧ́ѧ ѻ҆каѧ́нный, трепе́щꙋ стра́шнагѡ днѐ сꙋ́днагѡ: но надѣ́ѧсѧ на млⷭ҇ть бл҃гоꙋтро́бїѧ твоегѡ̀, ꙗ҆́кѡ дв҃дъ вопїю́ ти: поми́лꙋй мѧ̀ бж҃е, по вели́цѣй твое́й млⷭ҇ти.

И҆ канѡ́нъ воскрⷭ҇нъ, и҆ бцⷣы на ѕ҃: и҆ трїѡ́ди на и҃.

Канѡ́нъ, творе́нїе господи́на ѳео́дѡра стꙋді́та,
гла́съ ѕ҃.
[edit]

Пѣ́снь а҃.
[edit]

І҆рмо́съ: Помо́щникъ и҆ покрови́тель бы́сть мнѣ̀ во сп҃се́нїе, се́й мо́й бг҃ъ, и҆ просла́влю є҆го̀, бг҃ъ ѻ҆ц҃а̀ моегѡ̀, и҆ вознесꙋ̀ є҆го̀: сла́внѡ бо просла́висѧ.

Де́нь стра́шный всенеизглаго́ланнагѡ твоегѡ̀ прише́ствїѧ страшꙋ́сѧ помышлѧ́ѧ: ᲂу҆боѧ́всѧ прови́ждꙋ, во́ньже предсѧ́деши сꙋди́ти живы̑ѧ и҆ мє́ртвыѧ, бж҃е мо́й всеси́льне.

Є҆гда̀ прїи́деши бж҃е, во тьма́хъ и҆ ты́сѧщахъ а҆́гг҃льскихъ, нбⷭ҇ныхъ нача́лъ, и҆ менѐ ѻ҆каѧ́ннаго, срѣ́сти тѧ̀ хрⷭ҇тѐ на ѻ҆́блацѣхъ сподо́би.

Грѧдѝ, прїимѝ дꙋшѐ моѧ̀, то́й ча́съ и҆ де́нь, є҆гда̀ бг҃ъ ꙗ҆́вѣ надста́нетъ: и҆ рыда́й, пла́чи, ѡ҆брѣсти́сѧ чиста̀ въ ча́съ и҆стѧза́нїѧ.

Оу҆жаса́етъ мѧ̀ и҆ страши́тъ ѻ҆́гнь негаси́мый гее́нскїй, че́рвь го́рькїй, скре́жетъ зꙋбѡ́въ: но ѡ҆сла́би мѝ, ѡ҆ста́ви, и҆ стоѧ́нїю мѧ̀ хрⷭ҇тѐ, и҆збра́нныхъ твои́хъ соꙋчинѝ.

Возжелѣ́ннагѡ твоегѡ̀ гла́са, ст҃ы̑ѧ твоѧ̑ зовꙋ́щагѡ на ра́дость, да ᲂу҆слы́шꙋ и҆ а҆́зъ ѻ҆каѧ́нный, и҆ ѡ҆брѧ́щꙋ црⷭ҇твїѧ нбⷭ҇нагѡ неизрече́нное наслажде́нїе.

Не вни́ди со мно́ю въ сꙋ́дъ, носѧ́й моѧ̑ дѣѧ̑нїѧ, словеса̀ и҆зыскꙋ́ѧй, и҆ и҆справлѧ́ѧй стремлє́нїѧ: но щедро́тами твои́ми презира́ѧ моѧ̑ лю̑таѧ, сп҃сѝ мѧ всеси́льне.

Сла́ва, трⷪ҇ченъ: Трїѷпоста́снаѧ є҆ди́нице, нача́льнѣйшаѧ гпⷭ҇жѐ всѣ́хъ, совершеннонача́льное пренача́лїе, сама̀ на́съ сп҃сѝ, ѻ҆́ч҃е и҆ сн҃е и҆ дш҃е прест҃ы́й.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ: Кто̀ родѝ сн҃а, несѣ́ѧнна ѻ҆́ч҃имъ зако́номъ; сего̀ ᲂу҆́бѡ ражда́етъ ѻ҆ц҃ъ без̾ мт҃ре. пресла́вное чꙋ́до! ты́ бо родила̀ є҆сѝ чⷭ҇таѧ, бг҃а вкꙋ́пѣ и҆ человѣ́ка.

Катава́сїа: Помо́щникъ и҆ покрови́тель:

Пѣ́снь г҃.
[edit]

І҆рмо́съ: Оу҆твердѝ гдⷭ҇и, на ка́мени за́повѣдей твои́хъ подви́гшеесѧ се́рдце моѐ, ꙗ҆́кѡ є҆ди́нъ ст҃ъ є҆сѝ, и҆ гдⷭ҇ь.

Гдⷭ҇ь грѧде́тъ, и҆ кто̀ стерпи́тъ стра́хъ є҆гѡ̀; кто̀ ꙗ҆ви́тсѧ лицꙋ̀ є҆гѡ̀; но гото́ва бꙋ́ди, ѽ дꙋшѐ, ко срѣ́тенїю.

Предвари́мъ, пла́чемъ, примири́мсѧ бг҃ꙋ пре́жде конца̀: стра́шно бо сꙋди́ще, на не́мже всѝ ѡ҆бнаже́ни ста́немъ.

Поми́лꙋй гдⷭ҇и, поми́лꙋй мѧ̀, вопїю́ ти, є҆гда̀ прїи́деши со а҆́гг҃лы твои́ми ѿда́ти всѣ̑мъ по достоѧ́нїю дѣѧ́нїй.

Нестерпи́мый, гдⷭ҇и, гнѣ́въ, ка́кѡ стерплю̀ сꙋда̀ твоегѡ̀, преслꙋ́шавъ твоѐ повелѣ́нїе; но пощадѝ, пощадѝ мѧ̀ въ ча́съ сꙋда̀.

Ѡ҆брати́сѧ, воздохнѝ дꙋшѐ ѻ҆каѧ́ннаѧ, пре́жде да́же житїѧ̀ торжество̀ конца̀ не прїи́метъ, пре́жде да́же двє́ри черто́га не затвори́тъ гдⷭ҇ь.

Согрѣши́хъ, гдⷭ҇и, ꙗ҆́коже и҆ны́й никто́же ѿ человѣ̑къ, прегрѣши́въ па́че человѣ́ка: пре́жде сꙋда̀ млⷭ҇тивъ бꙋ́ди мѝ, чл҃вѣколю́бче.

Сла́ва, трⷪ҇ченъ: Трⷪ҇це про́стаѧ, несозда́ннаѧ, безнача́льное є҆стество̀ въ трⷪ҇цѣ воспѣва́емое ѵ҆поста́сей, спаси́ ны, вѣ́рою покланѧ́ющыѧсѧ держа́вѣ твое́й.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ: Прозѧбла̀ є҆сѝ пречⷭ҇таѧ безсѣ́меннымъ ржⷭ҇тво́мъ живо́е сло́во, воплоще́нное во ᲂу҆тро́бѣ твое́й, непрело́жное: сла́ва бг҃омт҃и, ржⷭ҇твꙋ̀ твоемꙋ̀.

Катава́сїѧ: Оу҆твердѝ гдⷭ҇и:

Сѣда́ленъ, гла́съ ѕ҃: Помышлѧ́ю де́нь стра́шный, и҆ пла́чꙋсѧ дѣѧ́нїй мои́хъ лꙋка́выхъ: ка́кѡ ѿвѣща́ю безсме́ртномꙋ цр҃ю̀; ко́имъ же дерзнове́нїемъ воззрю̀ на сꙋдїю̀ блꙋ́дный а҆́зъ; бл҃гоꙋтро́бный ѻ҆́ч҃е, сн҃е є҆диноро́дный, дш҃е ст҃ы́й, поми́лꙋй мѧ̀.

Сла́ва: Во ю҆до́ли пла́ча, въ мѣ́стѣ є҆́же положи́лъ є҆сѝ, є҆гда̀ сѧ́деши млⷭ҇тиве, сотвори́ти пра́ведный сꙋ́дъ, не ѡ҆б̾ѧвѝ моѧ̑ та̑йнаѧ, нижѐ посрамѝ менѐ пред̾ а҆́гг҃лы: но пощади́ мѧ бж҃е и҆ поми́лꙋй мѧ̀.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ: Оу҆пова́нїе мі́ра бл҃га́ѧ бцⷣе дв҃о, твоѐ и҆ є҆ди́ное стра́шное предста́тельство молю̀: ᲂу҆милосе́рдисѧ на ᲂу҆добоѡбстоѧ́тєльныѧ лю́ди, ᲂу҆молѝ ми́лостиваго бг҃а, и҆зба́витисѧ дꙋша́мъ на́шымъ ѿ всѧ́кагѡ преще́нїѧ, є҆ди́на бл҃гослове́ннаѧ.

Пѣ́снь д҃.
[edit]

І҆рмо́съ: Оу҆слы́ша прⷪ҇ро́къ прише́ствїе твоѐ гдⷭ҇и, и҆ ᲂу҆боѧ́сѧ, ꙗ҆́кѡ хо́щеши ѿ дв҃ы роди́тисѧ, и҆ человѣ́кѡмъ ꙗ҆ви́тисѧ, и҆ глаго́лаше: ᲂу҆слы́шахъ слꙋ́хъ тво́й, и҆ ᲂу҆боѧ́хсѧ, сла́ва си́лѣ твое́й гдⷭ҇и.

Наста̀ де́нь, ᲂу҆жѐ при две́рехъ сꙋ́дъ, дꙋшѐ бо́дрствꙋй, и҆дѣ́же ца́рїе вкꙋ́пѣ и҆ кнѧ́зи, бога́тїи и҆ ᲂу҆бо́зїи собира́ютсѧ и҆ воспрїи́метъ по достоѧ́нїю содѣ́ѧнныхъ ѿ человѣ̑къ кі́йждо.

Въ чинꙋ̀ свое́мъ, мона́хъ и҆ і҆ера́рхъ, ста́рый и҆ ю҆́ный, ра́бъ и҆ влады́ка и҆стѧ́жетсѧ, вдови́ца и҆ дѣ́ва и҆спра́витсѧ: и҆ всѣ̑мъ го́ре тогда̀, не и҆мѣ́вшымъ житїѐ непови́нное.

Неꙋмы́тный сꙋ́дъ тво́й, неꙋтае́нное твоѐ сꙋди́ще хитросло́вїѧ, не виті́й хꙋдо́жество кра́дꙋщее, не свидѣ́телей непщева́нїе ѿража́ющее пра́ведное: въ тебѣ́ бо бз҃ѣ всѣ́хъ сокровє́ннаѧ предстоѧ́тъ.

Да не прїидꙋ̀ въ зе́млю пла́ча, да не ви́ждꙋ мѣ́сто тьмы̀ хрⷭ҇тѐ мо́й сло́ве, нижѐ свѧ́занъ бꙋ́дꙋ рꙋка́ма и҆ нога́ма, внѣ̀ черто́га твоегѡ̀ и҆зве́рженный, ѻ҆де́ждꙋ нетлѣ́нїѧ ѡ҆скверне́ннꙋю и҆мѣ́ѧй всеѻкаѧ́нный.

Внегда̀ ѿлꙋчи́ши грѣ̑шныѧ ѿ пра́ведныхъ, сꙋдѧ́й мі́рꙋ, є҆ди́наго ѿ ѻ҆ве́цъ мѧ̀ твои́хъ сопричтѝ, ѿ ко́злищъ разлꙋча́ѧ мѧ̀ чл҃вѣколю́бче, во є҆́же ᲂу҆слы́шати гла́са ѻ҆́нагѡ бл҃гослове́ннагѡ твоегѡ̀.

И҆спыта́нїю быва́емꙋ, и҆ кни́гамъ ѿверза́ємымъ содѣ́ѧнныхъ, что̀ сотвори́ши, ѽ дꙋшѐ ѻ҆каѧ́ннаѧ; что̀ ѿвѣща́еши на сꙋди́щи, не и҆мꙋ́щаѧ пра́вды плоды̀ принестѝ хрⷭ҇тꙋ̀, и҆ содѣ́телю твоемꙋ̀;

Слы́ша бога́тагѡ во пла́мени мꙋ́ки рыданосло́вїѧ, пла́чꙋсѧ и҆ рыда́ю ѻ҆каѧ́нный, тогѡ́жде сы́й ѡ҆сꙋжде́нїѧ, и҆ молю́сѧ: поми́лꙋй мѧ̀ сп҃се мі́ра, во вре́мѧ сꙋда̀.

Сла́ва, трⷪ҇ченъ: Сн҃а ѿ ѻ҆ц҃а̀, и҆ дх҃а сла́влю, ꙗ҆́кѡ ѿ со́лнца свѣ́тъ и҆ лꙋчꙋ̀: ѻ҆́ваго ᲂу҆́бѡ рожде́ственнѣ, занѐ и҆ рожде́нїе, ѻ҆́ваго же происхо́днѣ, занѐ и҆ происхожде́нїе, собезнача́льнꙋю бж҃е́ственнꙋю трⷪ҇цꙋ, покланѧ́емꙋю ѿ всѧ́кїѧ тва́ри.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ: Дв҃аѧ млⷣнца роди́вшаѧ, и҆ чистотꙋ̀ соблю́дшаѧ, чⷭ҇таѧ ты̀ ꙗ҆ви́ласѧ є҆сѝ бг҃а ро́ждши и҆ человѣ́ка, є҆ди́наго того̀ во ѻ҆бою̀ зра̑кꙋ: чꙋ́до твоѐ дв҃о мт҃и, ᲂу҆жаса́етъ всѧ́кїй слꙋ́хъ и҆ по́мыслъ.

Катава́сїа: Оу҆слы́ша прⷪ҇ро́къ:

Пѣ́снь є҃.
[edit]

І҆рмо́съ: Ѿ но́щи ᲂу҆́тренююща, чл҃вѣколю́бче, просвѣтѝ, молю́сѧ, и҆ наста́ви и҆ менѐ на повелѣ̑нїѧ твоѧ̑, и҆ наꙋчи́ мѧ сп҃се, твори́ти во́лю твою̀.

Тре́петъ неисповѣди́мый, и҆ стра́хъ та́мѡ: прїи́детъ бо гдⷭ҇ь, и҆ дѣ́ло съ ни́мъ коегѡ́ждо ѿ человѣ̑къ: и҆ кто̀ ѿсю́дꙋ про́чее себѐ не воспла́четъ;

Рѣка̀ ѻ҆́гненнаѧ смꙋща́етъ мѧ̀, и҆стаѧва́етъ мѧ̀, стрꙋ́жетъ мѧ̀ скре́жетъ зꙋбѡ́въ, тьма̀ бе́здны: и҆ ка́кѡ, и҆лѝ что̀ содѣ́ѧвъ, бг҃а ᲂу҆ми́лостивлю;

Пощадѝ, пощадѝ гдⷭ҇и, раба̀ твоего̀, да не когда̀ преда́си менѐ гѡ́рькимъ мꙋчи́телємъ а҆́ггелѡмъ лю̑тымъ: въ ни́хже нѣ́сть та́мѡ поко́ѧ ѡ҆брѣстѝ.

Кнѧ́зь и҆ во́ждь та́мѡ вкꙋ́пѣ, бога́тый и҆ безсла́вный, вели́кїй кꙋ́пнѡ и҆ ма́лый и҆спра́витсѧ ра́внѡ: го́ре комꙋ́ждо про́чее неꙋгото́вленномꙋ.

Ѡ҆сла́би, ѡ҆ста́ви гдⷭ҇и, и҆ простѝ є҆ли̑ка тѝ согрѣши́хъ, и҆ не покажи́ мѧ та́мѡ пред̾ а҆́гг҃лы во ѡ҆сꙋжде́нїи ѻ҆гнѧ̀, и҆ стꙋда̀ неконча́емагѡ.

Пощадѝ, пощадѝ гдⷭ҇и, созда́нїе твоѐ: согрѣши́хъ, ѡ҆сла́би мѝ, ꙗ҆́кѡ є҆стество́мъ чи́стый, са́мъ є҆сѝ є҆ди́нъ, и҆ и҆́ный ра́звѣ тебѐ никто́же є҆́сть внѣ̀ скве́рны.

Сла́ва, трⷪ҇ченъ: Є҆ди́ницꙋ є҆стество́мъ тѧ̀ трⷪ҇це воспѣва́ю, безнача́льнꙋю, непости́жнꙋю, нача́льственное, ца́рское, пресоверше́нное є҆ди́нство, бг҃а, и҆ свѣ́та, и҆ живота̀, и҆ содѣ́телѧ мі́рꙋ.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ: Въ ржⷭ҇твѣ̀ твое́мъ па́че є҆стества̀ чⷭ҇таѧ, зако́ни є҆стества̀ тебѣ̀ разори́шасѧ ꙗ҆́вѣ: и҆́бо без̾ сѣ́мене ражда́еши превѣ́чнаго бг҃а, ѿ ѻ҆ц҃а̀ рожде́ннаго.

Катава́сїа: Ѿ но́щи ᲂу҆́тренююща:

Пѣ́снь ѕ҃.
[edit]

І҆рмо́съ: Возопи́хъ всѣ́мъ се́рдцемъ мои́мъ къ ще́дромꙋ бг҃ꙋ, и҆ ᲂу҆слы́ша мѧ̀ ѿ а҆́да преиспо́днѧгѡ, и҆ возведѐ ѿ тлѝ живо́тъ мо́й.

Во стра́шнѣмъ хрⷭ҇тѐ прише́ствїи твое́мъ, є҆гда̀ ꙗ҆ви́шисѧ съ нб҃сѐ, и҆ поста́вѧтсѧ престо́ли, и҆ кни̑ги разгнꙋ́тсѧ: пощадѝ, пощадѝ тогда̀ сп҃се, созда́нїе твоѐ.

Та́мѡ ничто́же помощѝ мо́жетъ, бг҃ꙋ сꙋ́щꙋ сꙋдїѝ, ни тща́нїе, ни кѡ́зни, ни сла́ва, ни дрꙋ́жба: ра́звѣ ѿ дѣ́лъ крѣ́пость твоѧ̀, ѽ дꙋшѐ моѧ̀!

Та́мѡ вкꙋ́пѣ кнѧ́зь и҆ во́ждь, ни́щїй и҆ бога́тый, дꙋшѐ, ни ѻ҆те́цъ возмо́жетъ ни ма́ти помога́ющи, ни и҆збавлѧ́ѧй бра́тъ ѡ҆сꙋжде́нїѧ.

Стра́шное дꙋшѐ, и҆стѧза́нїе помышлѧ́ющи сꙋдїино̀, ᲂу҆жасни́сѧ ѿсю́дꙋ, ᲂу҆гото́ви сло́во, да не ѡ҆сꙋ́дишисѧ ᲂу҆́зами вѣ́чными.

Возмѝ твоѐ, да не ᲂу҆слы́шꙋ гдⷭ҇и, ѿсыла́емь ѿ тебѐ, нижѐ, є҆́же поидѝ во ѻ҆́гнь проклѧ́тыхъ: но возжелѣ́ннагѡ гла́са првⷣныхъ.

А҆́дскихъ вра́тъ и҆зба́ви мѧ̀ гдⷭ҇и, про́пасти, и҆ тьмы̀ несвѣти́мыѧ ѿ преиспо́днихъ, и҆ ѻ҆гнѧ̀ негаси́магѡ, и҆ всѧ́кїѧ и҆ны́ѧ мꙋ́ки вѣ́чныѧ.

Сла́ва, трⷪ҇ченъ: Трⷪ҇чнагѡ є҆ди́нства бж҃ество̀ пою̀, ѻ҆ц҃а̀, и҆ сн҃а, и҆ бж҃е́ственнагѡ дх҃а, є҆ди́нагѡ нача́ла держа́вꙋ, сораздѣлѧ́емагѡ тремѝ начерта́ньми.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ: Две́рь ты̀ є҆сѝ, ю҆́же є҆ди́нъ про́йде вше́дый и҆ и҆зше́дый, и҆ ключѝ не разрѣши́вый дѣ́вства чи́стаѧ, і҆и҃съ созда́вый а҆да́ма, и҆ сн҃ъ тво́й.

Катава́сїа: Возопи́хъ всѣ́мъ се́рдцемъ:

Конда́къ, гла́съ а҃: Є҆гда̀ прїи́деши бж҃е на зе́млю со сла́вою, и҆ трепе́щꙋтъ всѧ́чєскаѧ: рѣка́ же ѻ҆́гненнаѧ пред̾ сꙋди́щемъ влече́тъ, кни̑ги разгиба́ютсѧ, и҆ та̑йнаѧ ꙗ҆влѧ́ютсѧ: тогда̀ и҆зба́ви мѧ̀ ѿ ѻ҆гнѧ̀ неꙋгаси́магѡ, и҆ сподо́би мѧ̀ ѡ҆деснꙋ́ю тебѐ ста́ти сꙋдїѐ првⷣнѣйшїй.

І҆́косъ: Стра́шное сꙋди́ще твоѐ помышлѧ́ѧ пребл҃гі́й гдⷭ҇и, и҆ де́нь сꙋ́дный, ᲂу҆жаса́юсѧ, и҆ бою́сѧ, ѿ со́вѣсти моеѧ̀ ѡ҆блича́емь, є҆гда̀ и҆́маши сѣ́сти на прⷭ҇то́лѣ твое́мъ, и҆ твори́ти и҆спыта́нїе: тогда̀ ѿрещи́сѧ грѣхѡ́въ никто́же возмо́жетъ, и҆́стинѣ ѡ҆блича́ющей, и҆ боѧ́зни содержа́щей: вельмѝ ᲂу҆́бѡ возшꙋми́тъ тогда̀ ѻ҆́гнь гее́нскїй, грѣ̑шницы же возскреже́щꙋтъ. тѣ́мже мѧ̀ поми́лꙋй пре́жде конца̀, и҆ пощади́ мѧ сꙋдїѐ пра́веднѣйшїй.

Сѷнаѯа́рь.

Стїхѝ:

Є҆гда̀ сꙋдѧ́й землѝ сꙋдїѐ всѣ́хъ сѧ́деши,
Прїиди́те, ѻ҆́нагѡ гла́са, досто́йна и҆ менѐ ᲂу҆сꙋдѝ.

Въ сі́й де́нь втора́гѡ и҆ неꙋмы́тнагѡ прише́ствїѧ хрⷭ҇то́ва па́мѧть твори́мъ, ю҆́же бж҃е́ственнѣйшїи ѻ҆тцы̀ по двою̀ при̑тчꙋ положи́ша, ꙗ҆́кѡ да не кто̀ во ѻ҆́нꙋ бж҃їе чл҃вѣколю́бїе ᲂу҆вѣ́давъ, лѣ́ностнѡ поживе́тъ глаго́лѧ: чл҃вѣколюби́въ є҆́сть бг҃ъ, и҆ є҆гда̀ грѣха̀ ѿлꙋчꙋ́сѧ, гото́во и҆́мамъ всѐ соверши́ти. Се́й стра́шный де́нь здѣ̀ ᲂу҆чини́ша, да сме́ртїю и҆ ча́ѧнїемъ бꙋ́дꙋщихъ ѕлы́хъ ᲂу҆страши́вше, лѣ́ностнѡ живꙋ́щыѧ къ добродѣ́тели возведꙋ́тъ, не надѣ́ющыѧсѧ къ чл҃вѣколю́бномꙋ то́чїю, но взира́ти ꙗ҆́кѡ и҆ првⷣнъ є҆́сть сꙋдїѧ̀ и҆ ѿдае́тъ комꙋ́ждо по дѣлѡ́мъ є҆гѡ̀. И҆́накѡ же, и҆ дꙋша́мъ преше́дшымъ, подоба́ше прїитѝ и҆ сꙋдїѝ: ѡ҆́бразъ же нѣ́кїй, и҆ настоѧ́щїй пра́здникъ: поне́же ᲂу҆́бѡ коне́цъ всѣ́хъ пра́здникѡвъ полага́етсѧ ны́нѣ, ꙗ҆́коже и҆ ѻ҆́нъ всѣ́хъ бꙋ́детъ по на́мъ коне́чный. Подоба́етъ бо смотри́ти, ꙗ҆́кѡ въ бꙋ́дꙋщꙋю недѣ́лю нача́ло мі́ра, и҆ са́мое ѿ раѧ̀ паде́нїе положа́тъ а҆да́мово: настоѧ́щїй же всѣ́хъ дне́й коне́цъ, и҆ мі́рꙋ самомꙋ̀. Въ мѧсопꙋ́стѣ же сїю̀ положи́ша, сокраща́юще, мню̀, пи́щꙋ и҆ ѡ҆б̾ѧде́нїе стра́ха ра́ди пра́здника, и҆ къ ми́лости бли́жнѧгѡ на́съ созыва́юще. И҆ и҆́накѡ: поне́же пита́вшесѧ и҆згна́хомсѧ и҆з̾ є҆де́ма, и҆ под̾ сꙋдо́мъ бы́хомъ и҆ клѧ́твою: посемꙋ̀ настоѧ́щїй положи́ша пра́здникъ, и҆ ꙗ҆́кѡ ꙾хо́щемъ꙾[1] въ дрꙋгꙋ́ю недѣ́лю а҆да́момъ, по ѡ҆́бразꙋ є҆де́мскомꙋ и҆згна́тисѧ, до́ндеже хрⷭ҇то́съ прише́дъ па́ки на́съ возведе́тъ къ раю̀. Второ́е же прише́ствїе рече́сѧ, занѐ и҆ пе́рвѣе пло́тїю къ на́мъ прїи́де, но ти́хъ и҆ без̾ сла́вы: ны́нѣ же съ преесте́ственными чꙋдесы̀ прїи́детъ, и҆ съ ꙗ҆вле́нною свѣ́тлостїю съ нб҃съ и҆ съ тѣ́ломъ, ꙗ҆́кѡ да позна́нъ бꙋ́детъ всѣ́ми: ꙗ҆́кѡ се́й є҆́сть и҆́же и҆ пе́рвѣе прише́дый, и҆ ро́дъ человѣ́чь и҆зба́вивый, и҆ сꙋди́ти па́ки хотѧ́й са́мъ, а҆́ще до́брѣ да̑ннаѧ є҆мꙋ̀ соблюдѐ. Когда̀ ᲂу҆́бѡ бꙋ́детъ сїѐ прише́ствїе; никто́же вѣ́сть: сїе́ бо и҆ гдⷭ҇ь а҆по́столѡмъ скры̀. Тогда̀ ᲂу҆́бѡ зна́мєнїѧ нѣ̑каѧ ꙗ҆вѝ предвари́ти, ꙗ҆̀же нѣ́цыи ѿ ст҃ы́хъ простра́ннѣе и҆з̾ѧсни́ша. Глаго́летсѧ же, ꙗ҆́кѡ по седми́хъ ты́сѧщахъ лѣ́тъ прише́ствїе є҆гѡ̀ бꙋ́детъ. Пре́жде же є҆гѡ̀ прише́ствїѧ прїи́детъ а҆нті́хрїстъ, и҆ роди́тсѧ, ꙗ҆́кѡ глаго́летъ ст҃ы́й і҆пполѵ́тъ ри́мскїй, ѿ жены̀ скве́рны, и҆ дѣви́цы мни́мыѧ, ѿ є҆врє́й же сꙋ́щи ѿ пле́мене да́нова, и҆́же бѧ́ше ѻ҆́трокъ і҆а́кѡвль: и҆ ходи́ти ᲂу҆́бѡ и҆́мать по хрⷭ҇тꙋ̀ проходѧ̀ жи́тельство, и҆ чꙋдеса̀ соверши́тъ, є҆ли̑ка ᲂу҆́бѡ и҆ хрⷭ҇то́съ дѣ́йствова, и҆ мє́ртвыѧ воскреси́тъ. Ѻ҆ба́че по мечта́нїю всѧ̑ содѣ́етъ: и҆ рожде́нїе, и҆ пло́ть, и҆ прѡ́чаѧ всѧ̑, ꙗ҆́коже глаго́летъ а҆пⷭ҇лъ. в҃ сол.
заⷱ҇ сѻ҃є.
И҆ тогда̀, глаго́лѧ, ѿкры́етсѧ сы́нъ па́гꙋбы, во всѧ́кой си́лѣ и҆ зна́менїихъ и҆ чꙋдесѣ́хъ ло́жныхъ: ѻ҆ба́че не са́мъ дїа́волъ въ пло́ть претвори́тсѧ, ꙗ҆́коже и҆з̾ дама́ска глаго́летъ і҆ѡа́ннъ: но человѣ́къ ѿ блꙋда̀ роди́всѧ, всѐ сатанино̀ дѣ́йствїе прїи́метъ, и҆ внеза́пꙋ воста́нетъ: та́же бла́гъ и҆ кро́токъ всѣ̑мъ ꙗ҆ви́тсѧ. И҆ гла́дъ тогда̀ ве́лїй бꙋ́детъ: ᲂу҆годи́тъ лю́демъ, и҆ бж҃е́ствєннаѧ писа̑нїѧ про́йдетъ, и҆ постꙋ̀ навы́кнетъ: и҆ понꙋ́дитсѧ ѿ человѣ̑къ, и҆ ца́рь проповѣ́стсѧ: и҆ возлю́битъ мно́жае є҆вре́йскїй ро́дъ, и҆ во і҆ерⷭ҇ли́мъ дости́гнетъ, и҆ хра́мъ и҆́хъ воздви́гнетъ. Пре́жде же седми́хъ лѣ́тъ, ꙗ҆́коже глаго́летъ данїи́лъ, прїи́детъ є҆нѡ́хъ и҆ и҆лїа̀, проповѣ́дающе лю́демъ не прїима́ти є҆го̀: се́й же є҆́мь и҆́хъ ᲂу҆мꙋ́читъ, та́же и҆ главы̑ и҆́хъ ѿсѣче́тъ. Благоче́ствовати же и҆зво́лившїи дале́че ѿбѣ́гнꙋтъ, и҆́хже въ гора́хъ ѡ҆брѣ́тъ, де́мѡнми и҆скꙋ́ситъ: ᲂу҆ма́лѧтсѧ же се́дмь лѣ́тъ ѻ҆́наѧ и҆збра́нныхъ ра́ди, и҆ гла́дъ бꙋ́детъ вели́къ, стїхі́амъ всѣ̑мъ превраща́ємымъ, ꙗ҆́кѡ потреби́тисѧ вма́лѣ ᲂу҆жѐ всѣ̑мъ. По си́хъ же внеза́пꙋ ꙗ҆́кѡ мо́лнїѧ съ нб҃съ гдⷭ҇не прише́ствїе бꙋ́детъ, пред̾идꙋ́щꙋ чⷭ҇тно́мꙋ є҆гѡ̀ крⷭ҇тꙋ̀: и҆ ѻ҆́гненнаѧ рѣка̀ клоко́щꙋщи є҆мꙋ̀ пред̾и́детъ, всю̀ зе́млю ѿ скве́рны ѡ҆чища́ющи. Ꙗ҆́тъ же бꙋ́детъ а҆́бїе и҆ а҆нті́хрⷭ҇тъ, и҆ є҆гѡ̀ слꙋги̑, и҆ предадѧ́тсѧ вѣ́чномꙋ ѻ҆гню̀. Вострꙋби́вшымъ же а҆́гг҃лѡмъ, прїи́детъ внеза́пꙋ ѿ конє́цъ землѝ, и҆ ѿ всѣ́хъ стїхі́й, всѧ́къ человѣ́ческїй ро́дъ во і҆ерⷭ҇ли́мъ, ꙗ҆́кѡ среда̀ мі́ра то́й: и҆ та́мѡ сѣдо́ша престо́ли на сꙋдѣ̀: ѻ҆ба́че съ свои́ми тѣлесы̑ и҆ дꙋша́ми, всѣ̑мъ къ нетлѣ́нїю престїхі́ѡваннымъ, и҆ є҆ди́нъ и҆мꙋ́щымъ зра́къ: и҆ тѣ́мъ же стїхі́амъ на лꙋ́чшее прїе́мшымъ и҆змѣне́нїе. И҆ разлꙋчи́тъ є҆ди́нѣмъ сло́вомъ гдⷭ҇ь пра́вєдныѧ ѿ грѣ́шныхъ. И҆ по́йдꙋтъ благи́хъ дѣ́латели, вѣ́чный живо́тъ прїе́млюще: грѣ́шнїи же въ вѣ́чнꙋю па́ки мꙋ́кꙋ, и҆ никогда́же си́хъ преста́нїе бꙋ́детъ. Вѣ́домо же, ꙗ҆́кѡ не поста̀ тогда̀ взы́щетъ, и҆ наготы̀, и҆ чꙋде́съ, хрⷭ҇то́съ, дѡбра́ бо и҆ сїѧ̑: но мно́жицею си́хъ лꙋ̑чшаѧ, ми́лостыню ꙗ҆́вѣ и҆ ꙾просты́ню꙾[2]. Рече́тъ бо пра́вєднымъ и҆ грѣ̑шнымъ ше́сть нѣ́кихъ за́повѣдей: взалка́хъ бо, и҆ да́сте мѝ ꙗ҆́сти. возжада́хъ, и҆ напои́сте мѧ̀. стра́ненъ бѣ́хъ, и҆ введо́сте мѧ̀. на́гъ, и҆ ѡ҆дѣ́ѧсте мѧ̀. бо́ленъ бѣ́хъ, и҆ посѣти́сте мѧ̀. въ темни́цѣ бѣ́хъ, и҆ прїидо́сте ко мнѣ̀. є҆ли́ко бо сотвори́сте є҆ди́номꙋ си́хъ ме́ньшихъ, мнѣ̀ сотвори́сте: ꙗ҆̀же мо́жетъ всѧ́къ кто̀ сотвори́ти по си́лѣ. тогда̀ ᲂу҆́бѡ всѧ́къ фїлі́п.
заⷱ҇ с҃м.
кто̀ и҆сповѣ́сть, ꙗ҆́кѡ гдⷭ҇ь і҆и҃съ хрⷭ҇то́съ, во сла́вꙋ бг҃а ѻ҆ц҃а̀. Мꙋ̑ки ᲂу҆́бѡ, ꙗ҆̀же сщ҃е́нное є҆ѵⷢ҇лїе предадѐ, сїѧ̑ сꙋ́ть: матѳ.
заⷱ҇ р҃є.
та́мѡ бꙋ́детъ пла́чь, и҆ скре́жетъ зꙋбѡ́въ: че́рвь и҆́хъ не сконча́етсѧ, и҆ ѻ҆́гнь и҆́хъ не ᲂу҆га́снетъ, и҆ ма́рк.
заⷱ҇ м҃в.
вложи́те є҆го̀ во тьмꙋ̀ кромѣ́шнꙋю. Ꙗ҆́же ᲂу҆́бѡ всѧ̑ свѣ́тлѡ цр҃ковь бж҃їѧ прїе́мши непщꙋ́етъ, ꙾пи́щи꙾[3] ᲂу҆́бѡ и҆ црⷭ҇твїю нбⷭ҇номꙋ бы́ти, съ бг҃омъ ст҃ы́хъ спребыва́нїю, бꙋ́дꙋщемꙋ ѻ҆́нымъ сїѧ́нїю всегда́шнемꙋ и҆ восхожде́нїю. Мꙋче́нїю же и҆ тьмѣ̀, и҆ сицєвы́мъ ѿ бг҃а ᲂу҆дале́нїю и҆ дꙋша́мъ со́вѣстїю и҆ждиве́нїю, ка́кѡ лѣ́ностїю и҆ пи́щею вре́менною бж҃е́ственнагѡ сїѧ́нїѧ лиши́шасѧ. Неизрече́ннымъ человѣколю́бїемъ твои́мъ хрⷭ҇тѐ бж҃е, жела́тельнагѡ твоегѡ̀ гла́са на́съ сподо́би, и҆ сꙋ́щымъ ѡ҆деснꙋ́ю тебѐ сопричтѝ, и҆ поми́лꙋй на́съ, а҆ми́нь.

Пѣ́снь з҃.
[edit]

І҆рмо́съ: Согрѣши́хомъ, беззако́нновахомъ, непра́вдовахомъ пред̾ тобо́ю, нижѐ соблюдо́хомъ, нижѐ сотвори́хомъ, ꙗ҆́коже заповѣ́далъ є҆сѝ на́мъ: но не преда́ждь на́съ до конца̀, ѻ҆тцє́въ бж҃е.

Припаде́мъ и҆ воспла́чемсѧ пре́жде сꙋда̀ ѻ҆́нагѡ вѣ́рнїи, є҆гда̀ нб҃са̀ поги́бнꙋтъ, ѕвѣ́зды спадꙋ́тъ, и҆ всѧ̀ землѧ̀ поколе́блетсѧ, да млⷭ҇тива ѡ҆брѧ́щемъ въ коне́цъ ѻ҆тцє́въ бг҃а.

Неꙋмы́тное и҆стѧза́нїе, стра́шный є҆́сть та́мѡ сꙋ́дъ, и҆дѣ́же сꙋдїѧ̀ неꙋтае́нъ є҆́сть, и҆дѣ́же лица̀ нѣ́сть въ дарѣ́хъ прїѧ́ти: тогда̀ пощади́ мѧ влⷣко, и҆ и҆зба́ви всѧ́кагѡ гнѣ́ва твоегѡ̀ стра́шнагѡ.

Гдⷭ҇ь грѧде́тъ сꙋди́ти, кто̀ стерпи́тъ видѣ́нїе є҆гѡ̀; вострепещѝ дꙋшѐ ѻ҆каѧ́ннаѧ, вострепещѝ, и҆ ᲂу҆гото́ви и҆схо́дищꙋ дѣла̀ твоѧ̑, да млⷭ҇тива и҆ милосе́рда ѡ҆брѧ́щеши є҆го̀, ѻ҆тцє́въ бг҃а бл҃гослове́нна.

Негаси́мый ѻ҆́гнь смꙋща́етъ мѧ̀, горча́йшїй черве́й скре́жетъ, а҆́дъ дꙋшетлѣ́нный страши́тъ мѧ̀, бл҃гоꙋми́ленъ ѿню́дъ не быва́ю. но гдⷭ҇и гдⷭ҇и, пре́жде конца̀ ᲂу҆тверди́ мѧ стра́хомъ твои́мъ.

Припа́даю тѝ, и҆ приношꙋ̀ тебѣ̀ ꙗ҆́коже сле́зы глаго́лы моѧ̑: согрѣши́хъ, ꙗ҆́коже не согрѣшѝ блꙋдни́ца, и҆ беззако́нновахъ, ꙗ҆́кѡ и҆́ный никто́же на землѝ. но ᲂу҆ще́дри влⷣко, творе́нїе твоѐ, и҆ призови́ мѧ.

Ѡ҆брати́сѧ дꙋшѐ, пока́йсѧ, ѿкры́й сокровє́ннаѧ, глаго́ли бг҃ꙋ всѧ̑ вѣ́дꙋщемꙋ: ты̀ вѣ́си моѧ̑ та̑йнаѧ є҆ди́не сп҃се, но са́мъ мѧ̀ поми́лꙋй, ꙗ҆́коже пое́тъ дв҃дъ, по млⷭ҇ти твое́й.

Сла́ва, трⷪ҇ченъ: Трѝ, є҆ди́но сꙋщество́мъ, и҆ є҆ди́но ли́цами, трѝ пою̀ сїѧ̑: ѻ҆ц҃ъ, сн҃ъ, и҆ ст҃ы́й дх҃ъ, є҆ди́на си́ла, хотѣ́нїе и҆ дѣ́йство. є҆ди́нъ бг҃ъ трист҃ы́й, црⷭ҇тво є҆ди́но є҆динонача́льнѣйшее.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ: Прохо́дитъ краснѣ́йшїй ѿ черто́га чре́ва твоегѡ̀ бг҃ъ, ꙗ҆́коже цр҃ь ѡ҆дѣ́ѧнный бг҃отка́нною багрѧни́цею, ѡ҆багре́нїѧ та́йнагѡ пречⷭ҇тыхъ крове́й твои́хъ, безневѣ́стнаѧ, и҆ црⷭ҇твꙋетъ земле́ю.

Катава́сїа: Согрѣши́хомъ, беззако́нновахомъ:

Пѣ́снь и҃.
[edit]

І҆рмо́съ: Є҆го́же вѡ́инства нбⷭ҇наѧ сла́вѧтъ, и҆ трепе́щꙋтъ херꙋві́ми и҆ серафі́ми, всѧ́ко дыха́нїе и҆ тва́рь, по́йте, бл҃гослови́те и҆ превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Стра́шнагѡ втора́гѡ твоегѡ̀, гдⷭ҇и, прише́ствїѧ помышлѧ́ѧ срѣ́тенїе, трепе́щꙋ преще́нїѧ твоегѡ̀, бою́сѧ гнѣ́ва твоегѡ̀: ѿ сегѡ́ мѧ часа̀ зовꙋ̀, сп҃сѝ во вѣ́ки.

Тебѣ̀ бг҃ꙋ сꙋдѧ́щꙋ всѧ́чєскаѧ, кто̀ стерпи́тъ земноро́денъ, сы́й стра́стенъ; негаси́мый бо ѻ҆́гнь тогда̀, и҆ че́рвь скреже́щꙋщїй вельмѝ, ѡ҆сꙋждє́нныѧ прїи́метъ во вѣ́ки.

Всѧ́кое дыха́нїе є҆гда̀ призове́ши, є҆́же разсꙋди́ти хрⷭ҇тѐ вкꙋ́пѣ: вели́кїй стра́хъ тогда̀, ве́лїѧ нꙋ́жда, то́кмѡ помога́ющымъ дѣѧ́нїємъ во вѣ́ки.

Всѣ́хъ сꙋдїѐ бж҃е мо́й и҆ гдⷭ҇и, да ᲂу҆слы́шꙋ тогда̀ гла́са твоегѡ̀ вожделѣ́ннагѡ, да ᲂу҆ви́ждꙋ свѣ́тъ тво́й вели́кїй, да ᲂу҆зрю̀ вселє́нїѧ твоѧ̑, да ᲂу҆зрю̀ сла́вꙋ твою̀, ра́дꙋѧсѧ во вѣ́ки.

Правосꙋ́де сп҃се поми́лꙋй, и҆ и҆зба́ви мѧ̀ ѻ҆гнѧ̀ и҆ преще́нїѧ, є҆го́же мнѣ̀ на сꙋдѣ̀ пра́веднѡ под̾ѧ́ти: ѡ҆сла́би мѝ пре́жде конца̀, добродѣ́телїю и҆ покаѧ́нїемъ.

Є҆гда̀ сѧ́деши сꙋдїѐ, ꙗ҆́кѡ бл҃гоꙋтро́бенъ, и҆ пока́жеши стра́шнꙋю сла́вꙋ твою̀ хрⷭ҇тѐ: ѽ кі́й стра́хъ тогда̀, пе́щи горѧ́щей, и҆ всѣ̑мъ боѧ́щымсѧ нестерпи́магѡ сꙋди́ща твоегѡ̀!

Бл҃гослови́мъ ѻ҆ц҃а̀ и҆ сн҃а, и҆ ст҃а́го дх҃а, гдⷭ҇а.

Є҆ди́наго бг҃а по сꙋществꙋ̀ чтꙋ̀, трѝ ѵ҆пѡста́си пою̀ ѡ҆предѣли́тельнѣ, и҆́ныѧ, но не и҆́накѡвыѧ: поне́же бж҃ество̀ є҆ди́но въ трїе́хъ ли́цѣхъ: и҆́бо ѻ҆ц҃ъ, и҆ сн҃ъ, и҆ бж҃е́ственный дх҃ъ.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ: И҆з̾ свѣтлѣ́йшагѡ чре́ва твоегѡ̀ проше́дъ, ꙗ҆́кѡ жени́хъ и҆з̾ черто́га возсїѧ̀ хрⷭ҇то́съ, свѣ́тъ ве́лїй сꙋ́щымъ во тьмѣ̀: и҆́бо пра́вды сл҃нце ѡ҆блиста́въ, просвѣтѝ чⷭ҇таѧ мі́ръ.

Хва́лимъ, бл҃гослови́мъ, покланѧ́емсѧ гдⷭ҇ви, пою́ще, и҆ превозносѧ́ще во всѧ̑ вѣ́ки.

І҆рмо́съ: Є҆го́же вѡ́инства нбⷭ҇наѧ:

Пѣ́снь ѳ҃.
[edit]

І҆рмо́съ: Безсѣ́меннагѡ зача́тїѧ ржⷭ҇тво̀ несказа́нное, мт҃ре безмꙋ́жныѧ нетлѣ́ненъ пло́дъ: бж҃їе бо рожде́нїе ѡ҆бновлѧ́етъ є҆стества̀. тѣ́мже тѧ̀ всѝ ро́ди, ꙗ҆́кѡ бг҃оневѣ́стнꙋю мт҃рь, правосла́внѡ велича́емъ.

Гдⷭ҇ь грѧде́тъ грѣ̑шныѧ мꙋ́чити, пра́вєдныѧ же спастѝ: воспла́чемсѧ, и҆ возрыда́имъ, и҆ прїи́мемъ чꙋ́вство ѻ҆́нагѡ днѐ, во́ньже безвѣ̑стнаѧ и҆ та̑йнаѧ ѿкры́въ, человѣ́кѡмъ ѿда́стъ по достоѧ́нїю.

Пристра́шенъ и҆ тре́петенъ бы́сть мѡѷсе́й, ви́дѧ тѧ̀ ѿ за́днихъ: ка́кѡ же постою̀, лицѐ твоѐ ви́дѧ тогда̀ а҆́зъ ѻ҆каѧ́нный, є҆гда̀ прїи́деши съ нб҃сѐ; но пощади́ мѧ ще́дре, млⷭ҇тивнымъ твои́мъ призрѣ́ннемъ.

Данїи́лъ ᲂу҆боѧ́сѧ часа̀ и҆стѧза́нїѧ, а҆́зъ же ѻ҆каѧ́нный что̀ постраждꙋ̀ ѿ негѡ̀, грѧды́й гдⷭ҇и, стра́шнагѡ днѐ, но да́ждь мѝ пре́жде конца̀ бл҃гоꙋго́днѡ тебѣ̀ послꙋжи́ти, и҆ ᲂу҆лꙋчи́ти црⷭ҇твїе твоѐ.

Ѻ҆́гнь гото́витсѧ, че́рвь ᲂу҆строѧ́етсѧ: весе́лїе, сла́ва, ѡ҆слабле́нїе, свѣ́тъ невече́рнїй, ра́дость првⷣныхъ: и҆ кто̀ бл҃же́нный и҆збѣ́гнꙋти не восхо́щетъ мꙋче́нїѧ пе́рвыхъ, наслѣ́дивый втора̑ѧ;

Да мѧ̀ не ѿврати́тъ ѿ лица̀ твоегѡ̀ гдⷭ҇и ꙗ҆́рость твоегѡ̀ гнѣ́ва: нижѐ да ᲂу҆слы́шꙋ гла́са клѧ́твеннагѡ, во ѻ҆́гнь ѿсыла́ющагѡ, но да вни́дꙋ въ ра́дость нетлѣ́ннагѡ твоегѡ̀ черто́га и҆ а҆́зъ тогда̀ со ст҃ы́ми твои́ми.

Оу҆́мъ ᲂу҆ѧзви́сѧ, тѣ́ло ѡ҆стрꙋпи́сѧ, болѣ́знꙋетъ дꙋ́хъ, сло́во и҆знемо́же, житїѐ ᲂу҆мертви́сѧ, коне́цъ при две́рехъ: тѣ́мже ѻ҆каѧ́ннаѧ моѧ̀ дꙋшѐ, что̀ сотвори́ши, є҆гда̀ прїи́детъ сꙋдїѧ̀ и҆спыта́ти твоѧ̑;

Сла́ва, трⷪ҇ченъ: Є҆ди́нагѡ є҆динороди́телю, є҆диноро́днагѡ сн҃а ѻ҆́ч҃е, и҆ є҆ди́не є҆ди́нагѡ свѣ́те, свѣ́та сїѧ́нїе: и҆ є҆ди́ный є҆ди́не є҆ди́нагѡ бг҃а, ст҃ы́й дш҃е, гдⷭ҇а гдⷭ҇ь, вои́стиннꙋ сы́й. ѽ трⷪ҇це є҆ди́нице ст҃а́ѧ! сп҃си́ мѧ бг҃осло́вѧща тѧ̀.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ: Чꙋ́до ржⷭ҇тва̀ твоегѡ̀ ᲂу҆дивлѧ́етъ мѧ̀ всенепоро́чнаѧ, ка́кѡ зачина́еши безсѣ́меннѡ неѡб̾име́ннаго: рцы̀, ка́кѡ дѣ́вствꙋеши ро́ждши ꙗ҆́кѡ мт҃и; є҆́же па́че є҆стества̀ вѣ́рою прїе́мъ, рожде́нномꙋ поклони́сѧ: є҆ли̑ка хо́щетъ бо, и҆ мо́жетъ.

Катава́сїа: Безсѣ́меннагѡ зача́тїѧ:

Є҆ѯапостїла́рїй. Та́же настоѧ́щїй.
Подо́бенъ: Со ᲂу҆ченикѝ взы́демъ:

Стра́шный де́нь сꙋда̀, и҆ неизрече́нныѧ твоеѧ̀ сла́вы, помышлѧ́ѧ трепе́щꙋ гдⷭ҇и всѧ́кѡ, и҆ трѧсы́йсѧ стра́хомъ вопїю̀: на зе́млю є҆гда̀ прїи́деши сꙋди́ти хрⷭ҇тѐ бж҃е всѧ́чєскаѧ со сла́вою, ѿ всѧ́кагѡ и҆зба́ви мѧ̀ мꙋче́нїѧ, ѡ҆деснꙋ́ю тебѐ влⷣко сподо́бивый мѧ̀ ста́ти.

Дрꙋгі́й: Подо́бенъ: Жєны̀ ᲂу҆слы́шите:

Сѐ де́нь грѧде́тъ гдⷭ҇а вседержи́телѧ, и҆ кто̀ стерпи́тъ стра́хъ прише́ствїѧ ѻ҆́нагѡ; де́нь бо ꙗ҆́рости є҆́сть, и҆ пе́щь горѧ́щаѧ, во́ньже сꙋдїѧ̀ сѧ́детъ, и҆ по достоѧ́нїю дѣѧ́нїй комꙋ́жде ѿдаѧ́й.

Бг҃оро́диченъ: Ча́съ и҆спыта́нїѧ, и҆ стра́шнагѡ прише́ствїѧ чл҃вѣколю́бца влⷣки помышлѧ́ѧ, ве́сь трепе́щꙋ, и҆ сѣ́тꙋѧ, вопїю́ ти: сꙋдїѐ мо́й пра́веднѣйшїй, и҆ є҆ди́не многомлⷭ҇тиве, ка́ющасѧ прїими́ мѧ бцⷣы мл҃твами.

На хвали́техъ стїхи̑ры
воскре́сны ѻ҆смогла́сника д҃: и҆ а҆нато́лїевъ є҆ди́нъ:
и҆ трїѡ́ди д҃, гла́съ ѕ҃. Самогла́сны.

Сті́хъ: Хвали́те є҆го̀ въ кѷмва́лѣхъ доброгла́сныхъ. хвали́те є҆го̀ въ кѷмва́лѣхъ восклица́нїѧ. всѧ́кое дыха́нїе да хва́литъ гдⷭ҇а.

Помышлѧ́ю де́нь ѻ҆́ный и҆ ча́съ, є҆гда̀ и҆́мамы всѝ на́зи и҆ ꙗ҆́кѡ ѡ҆сꙋжде́ни, неꙋмы́тномꙋ сꙋдїѝ предста́ти, тогда̀ трꙋба̀ возшꙋми́тъ вельмѝ, и҆ ѡ҆снова̑нїѧ землѝ подви́жатсѧ, и҆ ме́ртвїи ѿ гробѡ́въ воскрⷭ҇нꙋтъ, и҆ во́зрастомъ є҆ди́нѣмъ всѝ бꙋ́дꙋтъ, и҆ всѣ́хъ та̑йнаѧ ꙗ҆влє́нна предста́нꙋтъ пред̾ тобо́ю, и҆ возрыда́ютъ, и҆ воспла́чꙋтсѧ, и҆ во ѻ҆́гнь кромѣ́шный ѿи́дꙋтъ, и҆̀же никогда́же пока́ѧшасѧ: и҆ въ ра́дость и҆ весе́лїе, првⷣныхъ жре́бїй вни́детъ въ черто́гъ нбⷭ҇ный.

Сті́хъ: И҆сповѣ́мсѧ тебѣ̀ гдⷭ҇и, всѣ́мъ се́рдцемъ мои́мъ, повѣ́мъ всѧ̑ чꙋдеса̀ твоѧ̑.

Ѽ каковы́й ча́съ тогда̀, и҆ де́нь стра́шный, є҆гда̀ сѧ́детъ сꙋдїѧ̀ на престо́лѣ стра́шномъ! кни̑ги разгиба́ютсѧ, и҆ дѣѧ̑нїѧ ѡ҆блича́ютсѧ, и҆ та̑йнаѧ тьмы̀ ꙗ҆влє́на быва́ютъ, а҆́гг҃ли ѡ҆бтека́ютъ, собира́юще всѧ̑ ꙗ҆зы́ки. прїиди́те, ᲂу҆слы́шите ца́рїе и҆ кнѧ́зи, рабѝ и҆ свобо́дни, грѣ̑шницы и҆ првⷣницы, бога́тїи и҆ ни́щїи: ꙗ҆́кѡ грѧде́тъ сꙋдїѧ̀, хотѧ́й сꙋди́ти все́й вселе́ннѣй. и҆ кто̀ претерпи́тъ пред̾ лице́мъ є҆гѡ̀, є҆гда̀ а҆́гг҃ли предста́нꙋтъ ѡ҆блича́юще дѣѧ̑нїѧ, помышлє́нїѧ, и҆ мы̑сли, ꙗ҆̀же въ нощѝ и҆ во днѝ; ѽ каковы́й ча́съ тогда̀! но пре́жде да́же не приспѣ́етъ кончи́на, потщи́сѧ зовꙋ́щи дꙋшѐ: бж҃е, ѡ҆брати́въ сп҃си́ мѧ, ꙗ҆́кѡ є҆ди́нъ бл҃гоꙋтро́бенъ.

Гла́съ и҃. Сті́хъ: Возвеселю́сѧ и҆ возра́дꙋюсѧ ѡ҆ тебѣ̀, пою̀ и҆́мени твоемꙋ̀, вы́шнїй.

Данїи́лъ прⷪ҇ро́къ, мꙋ́жъ жела́нїй бы́въ, власти́тельное бж҃їе ви́дѣвъ, си́це вопїѧ́ше: сꙋдїѧ̀ сѣ́де, и҆ кни̑ги разгнꙋ́шасѧ. блюдѝ дꙋшѐ моѧ̀, пости́ши ли сѧ; бли́жнѧгѡ твоегѡ̀ не пре́зри. ѿ бра́шенъ воздержи́ши ли сѧ; бра́та твоегѡ̀ не ѡ҆сꙋжда́й: да не во ѻ҆́гнь ѿсыла́ема сгори́ши ꙗ҆́кѡ во́скъ, но да без̾ поткнове́нїѧ введе́тъ тѧ̀ хрⷭ҇то́съ въ црⷭ҇твїе своѐ.

Гла́съ а҃. Сті́хъ: Воскрⷭ҇нѝ гдⷭ҇и бж҃е мо́й, да вознесе́тсѧ рꙋка̀ твоѧ̀, не забꙋ́ди ᲂу҆бо́гихъ твои́хъ до конца̀.

Пред̾ѡчи́стимъ себѐ бра́тїе, цари́цею добродѣ́телей: се́ бо прїи́де, бога́тство на́мъ бл҃ги́хъ подаю́щи: страсте́й ᲂу҆толѧ́етъ дмє́нїѧ, и҆ влⷣцѣ примирѧ́етъ прегрѣши́вшыѧ. тѣ́мже съ весе́лїемъ сїю̀ прїи́мемъ, вопїю́ще хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ: воскрⷭ҇ы́й и҆з̾ ме́ртвыхъ, неѡсꙋжде́ны на́съ сохранѝ, славосло́вѧщыѧ тѧ̀ є҆ди́наго безгрѣ́шнаго.

Сла́ва: па́ки то́йже сті́хъ.

И҆ ны́нѣ: Пребл҃гослове́нна є҆сѝ:

Славосло́вїе вели́кое: и҆ ѿпꙋ́стъ. Та́же, ѻ҆бы́чнаѧ лїті́а въ притво́рѣ, въ не́йже пое́мъ: Сла́ва, и҆ ны́нѣ, стїхи́рꙋ є҆ѵⷢ҇льскꙋю. Присовокꙋплѧ́емъ и ча́съ а҃-й, въ не́мже чте́тсѧ ѡ҆глаше́нїе прпⷣбнагѡ ѻ҆тца̀ на́шегѡ ѳео́дѡра стꙋді́та.

На лїтꙋргі́и.
[edit]

И҆з̾ѡбрази́тєльнаѧ. И҆ бл҃жє́нна гла́са, на ѕ҃: и҆ ѿ канѡ́на трїѡ́ди пѣ́снь ѕ҃, на д҃.

Конда́къ трїѡ́ди, гла́съ а҃:

Е҆гда̀ прїи́деши бж҃е на зе́млю со сла́вою, и҆ трепе́щꙋтъ всѧ́чєскаѧ: рѣка́ же ѻ҆́гненнаѧ пред̾ сꙋди́щемъ влече́тъ, кни̑ги разгиба́ютсѧ, и҆ та̑йнаѧ ꙗ҆влѧ́ютсѧ: тогда̀ и҆зба́ви мѧ̀ ѿ ѻ҆гнѧ̀ неꙋгаси́магѡ, и҆ сподо́би мѧ̀ ѡ҆деснꙋ́ю тебѐ ста́ти сꙋдїѐ првⷣнѣйшїй.

Прокі́менъ, гла́съ г҃: Ве́лїй гдⷭ҇ь на́шъ, и҆ ве́лїѧ крѣ́пость є҆гѡ̀, и҆ ра́зꙋма є҆гѡ̀ нѣ́сть числа̀.

Сті́хъ: Хвали́те гдⷭ҇а, ꙗ҆́кѡ бл҃гъ ѱало́мъ: бг҃ови на́шемꙋ да ᲂу҆слади́тсѧ хвале́нїе.

А҆по́столъ къ корі́нѳѧнѡмъ, зача́ло р҃м. А҆ллилꙋ́їа, гла́съ и҃:

Сті́хъ: Прїиди́те возра́дꙋемсѧ гдⷭ҇ви, воскли́кнемъ бг҃ꙋ сп҃си́телю на́шемꙋ.

Сті́хъ: Предвари́мъ лицѐ є҆гѡ̀ во и҆сповѣ́данїи, и҆ во ѱалмѣ́хъ воскли́кнемъ є҆мꙋ̀.

Є҆ѵⷢ҇лїе ѿ матѳе́а, зача́ло р҃ѕ. Прича́стенъ: Хвали́те гдⷭ҇а съ нб҃съ, хвали́те є҆го̀ въ вы́шнихъ. Дрꙋгі́й: Ра́дꙋйтесѧ првⷣнїи ѡ҆ гдⷭ҇ѣ: пра̑вымъ подоба́етъ похвала̀. А҆ллилꙋ́їа, три́жды.


  1. ꙾и҆́мамы꙾
  2. ꙾сострада́нїе꙾
  3. ꙾сла́дости꙾
This is a translation and has a separate copyright status from the original text. The license for the translation applies to this edition only.
Original:
PD-icon.svg This work was published before January 1, 1925, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.
Translation:
PD-icon.svg This work was published before January 1, 1925, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.