Покш праздникть/В/12

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Покшъ праздникть. Главные церковные праздники, господни и богородичны.  (1881) 
by Юртовъ, Авксентій Филипповичъ
Пресвятой Богородица Дѣва Маріянь те чистэ тона чисъ туемазо.
Покшъ праздникть. Главные церковные праздники, господни и богородичны. На эрзянскомъ нарѣчіи мордовскаго языка. Изданіе Православнаго Миссіонерскаго Общества. — Казань, типографія губернскаго правленія, 1881. — с. 47—56
[ 47 ]
 

ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦА ДѢВА МАРІЯНЬ ТЕ ЧИСТЭ ТОНА ЧИСЪ ТУЕМАЗО.

 

Успеніе Пресвятыя Богородицы Дѣвы Маріи.

 

Іисусъ Христозонь крёстъ лангсо куломадонзо мейле сеске Пресвятой Богородица Дѣва Марія Іерусалимсэ Іоаннъ Апостолонь кедсэ эрясь. Іисусъ Христосъ, куломстонзо, Эсь крёстонзо ваксо Аванзо маро вечкема тонавницянзо Іоаннонь неизе. Сонзо Авазо да Іоаннъ пекъ мелявтозь ваксонзо авардилть. (Іисусъ Христосъ эсь Аванзо неезь потморгадсь: пекъ жаль улнесь Тензэ Авазо). Сонъ Аванзо лангсъ варштась да, сельмсэнзэ вечкема тонавницянзо лангсъ невтезь, мерсь тензэ: Авай! вана те тенть цёраксъ улезэ. А Іоаннэнь, эсь Аванзо лангсъ варштазь, истя ёвтась: те вана, мери, тонь Аватъ улезэ.

Пресвятой Богородица Дѣва Марія Іисусъ Христозонь менельсъ кептямодонзо мейле масторъ лангсо кемьветее іеть эрясь. Сонъ Іерусалимсэ Іоаннонь кедсэ эрямстонзо Іисусъ Христозонь [ 48 ]крёстъ лангсо чавозь таркантень да калмазь таркантень яксезь Пазнэнь ознокшныль; а озномстонзо сельведензэ польдерсэ певерезь певерилть. Христозонь менельсъ кептямо таркасонзо Елеонской пандонть прясо озномстонзо пекъ ужъ радувакшныль сонъ.

Сонъ бѣднойтненень эсь кедь тевсэнзэ сатстозь ули-паросонзо посублиль, эле паро валсонзо бѣднойтнень, сиротатнень стака эрямостъ шождиньгавтыль. Сонзо нееманзо да тензэ сюкунямонь кисэ масторонь эрва ёндонзо Христознэнь кемицятне Іерусалимсъ сакшнылть.

Сонъ сынстъ весеместъ маро ласковой улнесь. Конатъ конатъ ламотненень сынстъ эйстэдестъ эсь Цёранзо Христоздо ёвтниль.

Богородица Дѣва Маріянь масторъ лангсо эрямонзо ёвтнеса. Христозонь менельсъ кептямодонзо мейле ламоаламо шка Апостолтнэ весеместъ Іерусалимсэ арсекшнесть. Мейле сынь конясть кинень ковъ Іисусъ Христоздо партъ кулянь ёвтнеме туеме. И Богородица Дѣва Марія мартостъ конясь. Сонензэ Иверской масторсъ молеме сатотсь. Апостолтнэ весе эстестъ сатозь масторга стралесть. Дѣва Марія якъ эстензэ сатозо масторсъ Христоздо партъ кулятъ ёвтлеме пурнакшнось. Пазонь кедстэ Архангелъ Гавріилъ тензэ появазь мерсь: тонъ, Пазонь шачтыця Тейтерь Марія, тенть сатозь масторонтень нейке иля якакъ, мейле молятъ.

Іерусалимдэ авуль васоло моря куншкасо Кипръ лемсэ островъ ули. Се островонть лангсо эрицятнень ютксто седе ламостъ Христознэнь кемицятъ улнесть. Сынстъ кедсэ архіереексъ улнесь [ 49 ]Лазэрь. Самой те Лазэренть Іисусъ Христосъ калмамодонзо мейле ниле чинь пева вельмевтизе. Те Лазэрентень Богородица Дѣва Марія гостексъ мольме пурнась. Сонъ эсь мельганзо карабля кучомо мерсь. Лазэрь кучсь. Богородица Дѣва Марія Христозонь вечкема тонавницянзо Іоаннъ маро караблянтень озась; мартостъ ліятъ какъ Христознэнь кемицятъ ламо улнесть. Сынь Кипръ островсъ уеме сыргасть. Ламо-аламо уемадостъ мейле благой варма кептясь. Те благой вармась сынстъ караблястъ таго зняро чить моряванть мекевъ васовъ ёртлезь ёртлесь да сэрей пандо чиресъ лоткавтызе. Се пандонть лемезэ Аѳонъ улнесь. Аѳонъ пандонть лангсо весе идолнэнь служицятъ улнесть. Идолтнэ истя кортамо кармасть: азеде, мерить, (а сынсь рангить) Климентэнь пристэньсъ, Пазонь Аванзо каршо саинкъ: минь содасынекъ сонзо караблязо Климентэнь пристэньсъ лоткась. Идолтнэ чаркодсть, Пазонь Аванзо самодо мейле, тесэ тенстъ а эрямсъ; тень кувалтъ сынсь кучить ломатнень, а сынсь рангить.

Ломатне идолтнэнь ёвтазь пристанентень молсть. Сынь Богородица Дѣва Маріянь, мартонзо улнезь ломатне маро, эстестъ пандо прясъ саизь. Тесэ сынь покшъ промксъ тейсть. Промксонтень Богородица Дѣва Маріянь тердевтизь. Сонъ тенстъ эсь Цёрадонзо Христоздо ёвтнесь, кода Сонъ шачь, кода эрясь, кодатъ чудатъ тейнесь, мезнень тонавсь, кода Сонзо муцязь маштызь да модасъ калмизь; кода Сонъ калмазь таркастонзо колмоце чистэ вельмесь; кода Сонъ менельсъ кептясь; кода Сонъ Святой Духъ Апостолтнэнень кучсь; кода [ 50 ]Сонъ тензэ кемицятнень, пежетестъ идезь, Эсензэ менелень инязорокирдемазонзо сайсынзе. Аѳонъ пандонь ломатне кулсоность-кулсоность эйсэнзэ да, весеместъ конилькастъ лангсъ празь, тонавтымизь, мерить, минекъ, кода тонь Цёратъ Христозонь царствазонзо совамсъ тенекъ! Сонъ мерсь тенстъ: эрва конатанкъ Тятянь, Цёрань, Святой Духонь лемсъ прянкъ лемдезэ. Сынь весеместъ лемдсть. Тесэ Пазонь Авазо авуль пекъ куватьсъ эрясь. Сонъ эсь мартонзо сазь ломатне эйстэ тесэнь ломатненень священникть путсь. Пречистой Богородица Дѣва Марія тесэ священникть путсь да туеме пурнась. Сонъ туемстэнзэ те масторонть баславизе. Те таркась улезэ, мери, темь конямстонокъ сатозь масторонть таркасъ. Пазонь благословленьязо улезэ те таркантень, тесэ Пазонь почитаицятненень, Сонзо заповѣдензэ кирдицятненень ули: менельсэ эрямо тарка анокстави тенстъ, Цёрамъ милостезэ тенстъ пиньгень-пингсъ а машты. Монъ те тарканть кисэ Пазонь икеле ащиця улянъ.

Сонъ не валтнэде мейле тесэнь ломатнень одовъ благословинзе; Іоаннъ Апостолъ да ліятъ мартонзо сазь ломатне маро караблязостъ озасть да Кипрсъ тусть. Сынь ней Кипръ островсъ парсте пачкодсть. Лазэрь Богородица Дѣва Маріянь учось-учось, кисэнзэ пекъ мелявтомо кармась: эле, арси, морянть лангсо мартонзо благой вармадо кодамоякъ бѣда теевсь? Мейсь истя пекъ куватьсъ а пачкоди Сонъ? Пазонь Авазо Лазэрнень шумбрань паро чистэ пачкодсь. Тензэ Лазэрь пекъ кеместэ радувась. Сонъ Лазэрнень Аѳонъ пандо лангсъ понгомадонзо, Іерусалимсэ эрямодонзо ёвтнесь. Сонъ [ 51 ]тесэ авуль куватьсъ эрясь; мекевъ Іерусалимсъ мурдась. Сонъ Іерусалимсъ шумбрань паро чистэ пачкодсь. Іоаннъ Апостолъ маро Ефесъ лемсэ городсъ якась. Товъ молемстэстъ, мекевъ самстостъ ки ланга Христознэнь кемицятненень сынь совсесть.

Богородица Дѣва Марія Іоаннъ Апостолъ маро кемьветеешка іе эрясь. Весть Елеонской пандо прясо (косто Христосъ менельсъ кептязь) озномстонзо, Архангелъ Гавріилъ появась тензэ. Радувакшнокъ, мери, Пазонь шачтыця Тейтерь! авуль кувать ней Тенть Цёрадотъ явозь эрямсъ: колмо чинь пева Тонъ Цёратеть молятъ. Пазонь шачтыця Марія не кулятнеде эсь тандадъ, а радувась: Сонъ умокъ ужъ Цёранстэнь прянзо вешиль (бажиль). Сонъ Цёранстэнь ознось: куломстомъ, мери, шайтянъ вій илязо неявтъ сельмезэнь; Тонсь, Цёрамъ и Пазомъ, весе Святой Ангелотъ маро мельгамъ сакъ. Монь куломадомъ икеле Тонь весе Апостолотъ неемамъ сась. Сонъ Елеонской пандо прясто кудовъ пекъ веселасто мурдась. Кудосо Сонъ Іоаннъ Апостолтнэнь колмо чинь троксъ тона чисъ туемадонзо ёвтась. Іоаннъ ёвтась Іаковъ Апостолнэнь. Іаковъ Апостолъ Іерусалимсэ архіереексъ улнесь. Іаковъ ліятъ Христознэнь кемицятненень ёвтась. Христознэнь кемицятне промозь авардеме кармасть. Пазонь шачтыця Тейтерь Марія сынстъ эйсэстъ кардась. Илядо авардть, мери, монъ ансякъ тѣласомъ ютксонкъ улеме а карманъ, а оймсэмъ тынкъ знярдоякъ а кадтадызь. Монъ кисэнкъ Пазнэнь озномо а лотканъ.

Сонзо истя кортамстонзо вдругъ віевъ [ 52 ]пургинень кондямо шумъ кептясь: эрва ёндо сонзо эрямо кудонть велькссэ пелть васодсть. Не пельтне лангсо Апостолтнэ састь. Сынстъ конатастъ косо, конатастъ косо тонавсь. Эрва конатастъ пель каподизе да кепедизе. Пелтне масторъ ёжосъ валгсть Апостолтнэнь валтомастъ кисэ. Апостолтнэ кода вейкестъ вейкестъ неизь, пекъ радувазь, здорувамо кармасть. Мезень кисъ, мерить, Пазъ истя пурнымизь?! Лись тенстъ Іоаннъ Апостолъ. Пазонь Аванзо Тейтерь Маріянь, мери, тона чисъ туема шказо эль сакшны. Апостолтнэ чаркодсть сестэ, мейсь промомастъ. Кода Апостолтнэ кудосъ совасть, Богородица Дѣва Марія тенстъ пекъ радувась. Сонъ сынстъ эрва конатастъ маро кортась. Илядо мелявтъ, мери, монь кисэмъ. Монъ тынкъ кисэнкъ тосо седіякъ пекъ озномо карманъ: монъ тосо Пазомокъ маласо эрямо карманъ.

Августонь кемьветееце чистэ Пазонь Авазо тона чисъ туеме пурнась: Ангелонь ёвтазь чись самой те кемветееце чись улнесь. Апостолтнэ весе масторъ лангсто сонзо тона чисъ туема тарказонзо промсть. Сонъ ацамонзо лангсо мадезь ащесь. Вдругъ кудось пекъ валдомсъ. Ваныть — кудонь потолокось штатовсь. Кудонть валдомтозь валдось менельстэ улнесь. Дѣва Марія, менельсъ варштазь, а ёвтавіякъ кода пекъ радувась. Тосто сонзо Цёразо Іисусъ Христосъ валги. Сонзо мартонзо Ангелтъ, Архангелтъ чоттомо улнесть, святой праведной ломатнень гакъ ойместъ мартонзо улнесть. Богородица Дѣва Марія молитватъ моравсь-моравсь, матидевезь матидевсь. Те истя Іисусъ Христосъ Аванзо ойме мельга сакшнось. Пазонь Аванзо [ 53 ]тѣлазо авуль куло ломанень тѣла ёновъ молиль. Кода ломань кулы, сонзо тѣлазо амазэлгады, эстэнзэ авадря чійне качадомо кунды. А Пазонь Аванзо Маріянь тѣлазо седіякъ мазэлгадсь, эстэдензэ авуль тантей чійнень таркасъ, такодамо пекъ тантей чійне качадсь. Ламо народъ промсь сонзо калмо лангсъ ильтемензэ. Сонзо тѣлазонзо ормавтъ ломать токшевсть. Сынь весе, коната эзь токшевть, ормадостъ пичксесть. Сокуртъ нееме кармасть, глухойть марямо, кельтеметь кортамо, храмойть якамо, пуцёрмасотнень пуцёрмастъ кадызь.

Сонзо тѣланзо кандолайсъ путызь да весе городонть пачкъ Геѳсиманіясъ[1]) калмамо кандомонзо пурнасть. Сонзо кандолазтнэнь Святой Апостолъ Пётръ, Павелъ, Пазонь братозо Іаковъ, лія прявтъ Апостолтнэ маро лавтомостъ лангсо кандомо кармасть. Геѳсиманіясъ пачкодемазостъ молитватъ моравтозь молсть. Сонзо тѣланзо ліятъ Апостолтнэ якъ илтсть. Мартостъ авуль ансякъ Апостолтнэ, а истякъ народъ гакъ ламо молсь. Кандолазстнэнь велькссэ, вѣнецъ кондямо теевезь, валдо пель молсь. Се пеленть эйстэ Ангелэнь моравтоматъ марявсть. Ангелтнэнь парсте, мазэйстэ моравтомастъ минекъ грѣшной ломанень кельсэ а ёвтневе якъ. Христознэнь а кемицятне якъ эрва кудосто лисезь калмонзо лангсъ ильтеме якасть. Ангелтнэнь моравтомастъ сынь гакъ марясть.

Прявтъ священниктнэ да прявтъ атятне теде марязь пекъ кежіявсть. Сынь эсестъ слугастъ [ 54 ]пурнызь, салдаттъ сиведсть да истякъ ламо ломать тонавсть. Азеде, мерить, Іисусонь Аванзо илтицятнень сравтынкъ, тонавницянзо чавнынкъ, а Аванзо тѣланть саинкъ да толсо пултылнкъ. Прявтъ священниктнэнь кучозь ломатне Пречистой Богородица Дѣва Маріянь тѣланзо кандыцятнень сасамостъ кармасть. Кандолазтнэнь велькссэ молиця валдо пелесь берянь тевень тееме арсицятненъ копачазь копачинзе. Калмамо молицятне сынстъ сельмстэстъ ёмасть, а моравтома вальгеестъ марявить тенстъ. Сынь ней сынсь эсть сода месть тейнеме тенстъ: сынстъ сельместъ сокуръ ломань ладсо мезіякъ эсть некъ.

Вейке Аѳонія лемсэ Еврейской священникъ улнесь. Сонъ Богородица Дѣва Маріянь тѣланзо кандолазтнэ лангсто кшумадемензэ пурнась. Сонъ Апостолтнэнь ютковастъ чіезь чійсь да кода кунды кандолазтнэнь кшумадеместъ. Кундамонзо маро Пазонь Ангелозо, апакъ неявтъ, сонзо кавнескъ кедензэ кенере пакарь видьга керязь керинзе. Кенере пакарь видьга кедензэ кандолазтнэнень поводевезь кадовсть. Аѳоній конилька лангсъ празь сейреме кармась: бѣда ней, мери, темь! Христозонь ломать, жалимизь монь! Сестэ Апостолъ Пётръ канолазтнэнь лоткавтомо мерсь. Сонъ мери Аѳонійнень: тонъ тонсь аздатъ, мезе тееме кундакшныть. Эле Пазъ тенть истямо берянь тевень тееме оля максоволь. Віемтеметь ансякъ Се війсэнзэ, Конатань тынь эрва кода, эрва косо айгтядо, пандядо. Коли Сонъ Сонсь а нолдатадызь а тонъ, а ліятъ кить Тензэ кодамо якъ берянь а теевить. Коли тонъ коматъ Тензэ, Сонъ тонь эйсэть віемттянзатъ. [ 55 ]Кеманъ, кеманъ! мери, Аѳоній. Сонъ икелень пророктнэ ёвтазь ломатнень пежеттестъ Идиця Христосъ. Минь Сондензэ кодакъ Сонъ тонавтомо кармась, содынекъ Сонзо Пазонь Цёразо улемадо, минь Сонзо кулозь таркастонзо вельмемадо якъ содынекъ; ансякъ кеженекъ пачкъ Сондензэ народнэнь кенгелинекъ. Монъ ней икелень берянь тевень кисъ пекъ янксянъ; икелевъ а карманъ берять тевть тейнеме. Аѳонійнень Апостолтнэ сезевесь кедтнень тарказостъ аравтомо мерсть. Аѳоній Пазонь шачтыця Маріянень инялдозь кедензэ керявозь таркавастъ аравтынзе. Сынь педязь педястъ, сэредеме якъ лоткасть. Кедензэ перька керязь таркасонть якстере суресэ сюлмазь ладсо якстере киксъ кадовсь. Аѳоній Апостолтнэ маро Богородицань тѣланзо Геѳсиманіясъ илтсь. Сонзо тѣланзо Геѳсиманіясо тятянзо Іоакимъ, аванзо Анна путозь пещёрасъ путызь.

Богородицань тѣланзо путома таркасо Апостолтнэ весеместъ улнесть, ансякъ Ѳома Апостолъ арасель. Сонъ Богородицань тѣланзо пещёрасъ путомадо мейле сась. Сонъ пекъ мелявтозь авардсь. Тынь, мери, Сонзо маро весеменкъ кортыде, а монъ сонзо тѣланзо якъ эзиня некъ. Сонъ пекъ авардсь. Ѳома Апостолъ ліятъ Апостолтнэнень пекъ жаль неявсь. Сынь эсь ютксостъ арсесть—арсесть, вана мезе, мерить, тейдянокъ: тонъ, Ѳома, ансякъ мелявтомадотъ лоткакъ. Богородицань калмонть лангсто кевенть кшумадсынекъ. Сестэ тонъ сонзо тѣланзо нейсакъ да мелявтомадо можетъ лоткатъ. Теде мейле сынь калмонть лангсто кевенть ве ёновъ кшумадизь. Сынь кода кандолазтнэнь [ 56 ]штавтызь, пекъ тандадать. Богородицань тѣлазо кандолазтнэсе арасель, ансякъ сонзо тапардазь котстнэ сесэ ащесть. Сынь кармасть Пазнэнь озномо: Вере Пазъ Корминецькенекъ, мерить, невтикъ тенекъ, ёвтакъ тенекъ ковъ Тонь Аватъ тѣлазо тусь? Аламосъ ащезь вдругъ менельстэ Ангелэнь мазэйстэ моравтома вальгейть марявомо кармасть. Ваныть — прястъ велькссэ шождя пель лангсо Богородица Дѣва Марія тѣланекъ ащи. Сонзо маронзо ламо Ангелтъ ащить. Сонъ Апостолтнэнень мерсь: радувакшнодо, илядо мелявтъ: монъ тынкъ мартонкъ пингень-пингсъ ульме карманъ. Истя вана Богородица масторъ лангсо эрясь да тона чисъ тусь.

Богородица Дѣва Маріянь тона чисъ туеманзо Сентябрянь кемветееце чистэ празднуватано.


  1. Іерусалимъ городъ ваксо Геѳсиманія лемсэ слобода (велине) улнесь.