Page:Покш праздникть (А. Ф. Юртов, 1881).djvu/56

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.

— 50 —

Сонъ тензэ кемицятнень, пежетестъ идезь, Эсензэ менелень инязорокирдемазонзо сайсынзе. Аѳонъ пандонь ломатне кулсоность-кулсоность эйсэнзэ да, весеместъ конилькастъ лангсъ празь, тонавтымизь, мерить, минекъ, кода тонь Цёратъ Христозонь царствазонзо совамсъ тенекъ! Сонъ мерсь тенстъ: эрва конатанкъ Тятянь, Цёрань, Святой Духонь лемсъ прянкъ лемдезэ. Сынь весеместъ лемдсть. Тесэ Пазонь Авазо авуль пекъ куватьсъ эрясь. Сонъ эсь мартонзо сазь ломатне эйстэ тесэнь ломатненень священникть путсь. Пречистой Богородица Дѣва Марія тесэ священникть путсь да туеме пурнась. Сонъ туемстэнзэ те масторонть баславизе. Те таркась улезэ, мери, темь конямстонокъ сатозь масторонть таркасъ. Пазонь благословленьязо улезэ те таркантень, тесэ Пазонь почитаицятненень, Сонзо заповѣдензэ кирдицятненень ули: менельсэ эрямо тарка анокстави тенстъ, Цёрамъ милостезэ тенстъ пиньгень-пингсъ а машты. Монъ те тарканть кисэ Пазонь икеле ащиця улянъ.

Сонъ не валтнэде мейле тесэнь ломатнень одовъ благословинзе; Іоаннъ Апостолъ да ліятъ мартонзо сазь ломатне маро караблязостъ озасть да Кипрсъ тусть. Сынь ней Кипръ островсъ парсте пачкодсть. Лазэрь Богородица Дѣва Маріянь учось-учось, кисэнзэ пекъ мелявтомо кармась: эле, арси, морянть лангсо мартонзо благой вармадо кодамоякъ бѣда теевсь? Мейсь истя пекъ куватьсъ а пачкоди Сонъ? Пазонь Авазо Лазэрнень шумбрань паро чистэ пачкодсь. Тензэ Лазэрь пекъ кеместэ радувась. Сонъ Лазэрнень Аѳонъ пандо лангсъ понгомадонзо, Іерусалимсэ эрямодонзо ёвтнесь. Сонъ