Покш праздникть/В/13

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Покшъ праздникть. Главные церковные праздники, господни и богородичны.  (1881) 
by Юртовъ, Авксентій Филипповичъ
Кона крёстонть лангсо Іисусъ Христосъ чавозь улнесь, се крёстонть муемазо.
Покшъ праздникть. Главные церковные праздники, господни и богородичны. На эрзянскомъ нарѣчіи мордовскаго языка. Изданіе Православнаго Миссіонерскаго Общества. — Казань, типографія губернскаго правленія, 1881. — с. 56—62
[ 56 ]
 

КОНА КРЁСТОНТЬ ЛАНГСО ІИСУСЪ ХРИСТОСЪ ЧАВОЗЬ УЛНЕСЬ, СЕ КРЁСТОНТЬ МУЕМАЗО.

 

Обрѣтеніе Креста Господня.

 

Римсэ инязороксъ Максентій лемсэ ломань улнесь. Сонъ пекъ авадря ломань улнесь. Сонзо эснэ Римень народось а вечкилисе. Се шкане жа Вританія лемсэ масторсо инязороксъ Константинъ лемсэ ломань улнесь. Сонзо народъ пекъ вечкилисе: сонъ пекъ вадря ломань улнесь. Римень народось эсь инязородостъ салава Константинэнь эстестъ инязороксъ тердеме кучнесть. [ 57 ]Константинъ сынстъ эзинзе кулсоно: Римсъ эзь молть. Сонъ Максентійнень сёрма кучсь. Тонъ, мери, народотъ пекъ стакасто кирдятъ. Шождиньгавтыкъ аламнеде народотъ эрямонзо. Максентій Константинъ лангсо те сёрманть кувалтъ пеедьме кармась. Вана, мери, монень прявтъ муевсь. Мейле сонъ Константинъ лангсъ пекъ кежіявсь да ламо салдатъ вій пурназь, войнасо сыргась, а Константинъ сонзо каршо. Монъ тонавттанъ, мери, тонь эйсэть, кода монь лонгсомъ покшаксъ прятъ путнеме! Константинэнь віезэ авуль покшъ улнесь. Константинъ менелень масторонь теиця Пазонь кедстэ инялдозь душманонзо изнямонь кисэ вій вешеме кармась. Весть Константинъ озномстонзо обѣдъ шкане менельсэ тештнестэ теезь крёстъ нейсь. Се крёстось чиде якъ валдо улнесь. Крёстонть велькссэ тень эйсэ изнякъ! сёрмадсь валтъ улнесть. Константинэнь маронзо улнезь салдатъ віесь какъ те крёстонть нейсь. Сынь весеместъ се крёстонть лангсъ ванозь дивасть. Константинъ крёстонтень и тандадсь и радувась. Теде мейле Константиннэнь веть онстнэнзэ Сонсь Христосъ Пазъ неявсь. Тонъ, Константинъ, те менельсэ неезь крёстонть кондямо крёстъ теевть да воевамстотъ салдатъ віеть икельга каннеме кармавтъ. Истямо знамя маро тонъ авуль Максентіень ансякъ, а весе душманотъ изнясыть, мерсь тензэ Пазъ. Константинъ удомадонзо стязь пекъ радувась. Сонъ кодакъ стясь, кармавсь салдатъ віензэ икеле кандомань кисэ покштъ крёстъ тееме, эрва салдатонь щитэнзэ и копьянзо лангсо крёстъ тееме. Кода Константинэнь віезэ Максентіень вій маро васодсть, туреме кармасть. [ 58 ]Максентій туремс кундамозонзо думась: монь, мери, віемь ламо, монъ Константинэнь изняса. Турсть—турсть, Константинэнь віезэ изнямо кармась. Максентій тандадсь да мекевъ чіеме мурдась, віезэ мельганзо, а Константинэнь віезэ мельгастъ да давай яйсэстъ чавномо. Максентій чійсь—чійсь да Тиверъ лемсэ лейсъ ваясь. Сонъ віензэ маро сэденть куншка видсъ пачкодсь-эзь, сэдесь алостъ лондадсь да ланганзо ютыцятне весе ваясть. Константинэнь каршо Римстэ народъ кше-салъ маро лись: Римень народозо пекъ ужъ радувась Константиннэнь. Константинъ Максентіень изнямонзо кисъ Римъ городонь куншкасо покшъ сэрей столба теевтевсь, столбанть прясъ крёстъ аравтовсь. Эрва ки крёстонть вакска ютамсто, лотказь сюкуниль тензэ. Константинъ инязоро, кода Римень инязороксъ теевсь, Христіантнэнь муцямо эзь карма, а сондензэ икелень инязоротне эрва конатастъ Христіантнэнь муцямостъ кунцесть. Сонъ эрва кинень эсь вѣранзо кирдеме оля максь. Ки мери, кодамо Пазнэнь сюкунякшномо хочетъ, сенень сюкунякшнозо. Сонъ икелень идолтнэнь озксонь кудотнень Христіантнэнь кедь лангсъ максынзе. Христіантнэ сеть кудотнень идолтнэдэ ванськавтозь церкуваксъ велявтнизь.

Весть сонъ Грекъ лемсэ народъ маро воевамо кундась. Кавксть Гректнэ сонзо эснэ изнизь да эсь масторстостъ пансись. Константинъ мелявтомо кармась. Весть чокшне варштась веревъ. Ваны менельсэ икеле неезь крёстонть кондямо крёстъ ащи. Крёстонть лангсонзо сёрмадозь: тень эйсэ изнякъ. Сонъ икеле ладсо знамя лангсо [ 59 ]да эрва салдатонь щитэнзэ, копьянзо лангсо крёстъ тееме кармавсь. Кодакъ истя тейсь, сескэ Гректнэнь изнинзе да Византіонъ лемсэ городостъ саизе.

Мейле Константиннэнь Скиѳъ лемсэ народъ маро Дунай лей чиресэ воевамо годявсь. Сонензэ тесэ якъ крёстъ посублясь Скиѳтнэнь изнямостъ. Сонъ чаркодсь — крёстъ лангсо маштозь Іисусъ Христозонь тензэ посублямодо. Іисусъ Христозонь Идицяксъ ловомо кармась, кемеме кармась Тензэ. Сонзо авазо улнесь. Аванзо лемезэ Елена. Елена пекъ вадря ломань улнесь. Сынь аватъ цёратъ думасть-думасть Христозонь вѣра сынсь какъ примасть, весе народостъ туртовъ гакъ Христозонь вѣранзо кирдеме иля максть. Сынь кавнескъ аватъ цёратъ Святойксъ теевсть. Святой Елена Христозонь вѣрасъ совамодо мейле Іерусалимсъ молсь. Сонъ Іерусалимсэ весе Христозонь яказь, муцявозь таркатне эзга якась. Эрва козонь церкуватъ строявсь. Сонъ кона крёстонть лангсо Іисусъ Христозонь чавизь се крёстонть вешнемензэ кармась. Сонъ вешнесь, кевстнесь, кинь кедстэякъ эсе содакъ, козонь се крёстонть теемадостъ. Сестэ Патріархоксъ Макарія лемсэ ломань улнесь. Святой Еленанень ёвтасть: Іуда лемсэ ве Еврей ули, мерить. Сонъ ансякъ тенстъ Христозонь крёсттонть ёвтомо можетъ. Святой Елена Іудань тердевтизе да кевстнемензэ кармась. Іуда куватьсъ мезіякъ эзь ёвтнекъ: монъ, мери, мездеякъ аздакъ. Святой Елена тандавтнемензэ кармась: коли а ёвтатъ, муцявтомотъ карманъ. Ансякъ теде мейле Іуда атя ёвтась, мезде кевстнесть эйсэнзэ. [ 60 ]Христозонь крёстозо калмазь улнесь ве пандо прясо. Калмазь тарканть вельксэсъ таго мезень кисэ и модатъ и кевть усксесть. Ве Адріянъ лемсэ инязоро се таркантень идолнэнь ознома кудо путовсь. Святой Елена идолнэнь озксонь каннема кудонть синтривтизе, валязь моданть да кевтнень ванськавтовтынзе. Чувсть-чувсть, колмо крёстъ муйсть да Христозонь кедензэ, пильгензэ чавозь эсктнэнь муизь. Эсть сода ансякъ, кона крёстось Христозонь улнесь. Се шкане се тарканть вакска кулозь ломань калмамо кандылть. Патріархъ Макарій лоткамо мерсь кандыцятненень. Кона крёстось Іисусъ Христозонь, мери, се Крёсттонть кулозесь вельмезэ. Ве крёстонть кулозентень токавтызь, омбоценть токавтызь, кулозесь а сырги якъ. Кодакъ колмоце Крёстонть токавтызь эзэнзэ, кулозесь сеске велмесь. Истя вана содызь, кона Крёстонть лангсо минекъ Идицямокъ Іисусъ Христосъ кулось. Сестэ Святой Елена Христозонь Крёстонтень сюкунясь да палызе эйсэнзэ. Весе мельганзо якиця ломанензэ якъ истя жа тейсть. Народъ пекъ ламо улнесь. Весе народонтень невтемань кисэ Патріархъ Макарій сэрей таркасъ арась да Крёстонть стядо аравтозь кедсэнзэ кирдсь. Народъ Крёстонтень сюкунякшнозь истя кортась: Пазомокъ, ванымизь!

Те крёстонть муема чись Сентябрянь кемниліеце чизэ улнесь. Эрва іестэ Сентябрянь кемниліеце чинть Христозонь Крёстонзо муема чиксъ празднуватано.

Святой Елена Крёстонть муезь тарказонзо церкува путовсь. Се церкувантень Крёстонть [ 61 ]путовтызе. Сонсь мекевъ эсь масторозонзо Византія[1]) городсъ мурдась.

Святой Константинъ инязородо мейле кувать-акувать эрязь инязороксъ Ѳока лемсэ ломань эрясь. Ѳокань Гректнэ лангсо инязороксъ эрямстонзо Персидской масторсо инязороксъ Хоздрой лемсэ ломань улнесь. Сонъ воевазь Іерусалимень перка весе мастортнэнь саинзе и Іерусалимъ городонть какъ саизе. Іерусалимсэ церкуватнень весе раззоринзе: эйстэстъ ули-паронть эстензэ саизе и Іисусъ Христозонь Крёстонть эсь масторозонзо саизе. Греческой инязоро Ѳока Хоздрой маро война сыргавсь: сонъ Крёстонть да церкуватнестэ саезь лія ули-паронть мекевъ саеме хотѣлъ, да Хоздрой эсь изнявтъ тензэ. Ѳокадо мейле Гректнэ инязороксъ Ираклій лемсэ ломань путсть.

Ираклій гакъ Хоздрой маро война сыргавсь. Воевамстостъ Персіянтнэ ламо разтъ Гректнень, изнязь, мекевъ чіеме кармавтнесть. Ваны Ираклій тензэ Хоздрой а изняви. Сонъ весе солдатъ війнекъ постъ кирдеме, Пазонь кедстэ инялдозь Хоздроень изнямонзо вій вешеме кармась. Пазъ Гректнэнь инялдомастъ маризе. Хоздроень эсензэ куроксто маштызь. Тарказонзо инязороксъ Сироесъ лемсэ цёразо озась. Сироесъ Гректнень кедстэ миръ вейшсь. Гректнэ сынсь какъ мирямо радтъ улнесть. Мирэнь теемодо мейле, Ираклій весе війнекъ кудовъ эсь масторозонзо мурдась. Сонъ Персіянтнэнь кедстэ Іерусалимень церкуватнень [ 62 ]ули-паростъ и Іисусъ Христозонь Крёстонть мекевъ Іерусалимсъ туизе. Сеть койтнестэ Іерусалимсэ Патріархоксъ Захарія лемсэ ломань улнесь. Кода Іерусалимсъ сынь пачкодсть Патріархъ Захарія каршозостъ весе народнэкъ лись. Инязоро Ираклій городганть ялго, Іисусъ Христозонь Крёстонть лавтомонзо лангсо кандозь, молсь. Іисусъ Христозонь Крёстонтень весе Христіанской народъ пекъ радувась.


  1. Византіядо ліятаксъ Царь-градъ, Константинополь мерить, а татарксъ Стамбулъ мерить.