Покш праздникть/В/10

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Покшъ праздникть. Главные церковные праздники, господни и богородичны.  (1881) 
by Юртовъ, Авксентій Филипповичъ
Іисусъ Христозонь менельсъ кептямозо.
Покшъ праздникть. Главные церковные праздники, господни и богородичны. На эрзянскомъ нарѣчіи мордовскаго языка. Изданіе Православнаго Миссіонерскаго Общества. — Казань, типографія губернскаго правленія, 1881. — с. 41—42
[ 41 ]
 

ІИСУСЪ ХРИСТОЗОНЬ МЕНЕЛЬСЪ КЕПТЯМОЗО.

 

Вознесеніе Іисуса Христа на небо.

 

Іисусъ Христозонь тонавницянзо весе Іерусалимсъ промсть: Троицянь праздникъ малавъ эль сакшныль. Сынь Христозонь вельмемадонзо мейле ниленькеменьсе чистэ ве кудосъ промсть. Тесэ Іисусъ Христосъ ютксостъ появась. Монъ, мери, Тятямъ алтазенть кучсса лангозонкъ. Тынь верде віень саемазонкъ Іерусалимсэ эрядо. Іоаннъ тынкъ эйсэнкъ ансякъ ведсэ лемдсь, ней аламо шка ютамодо мейле Святой Духсо лемдевттядо тынь. Не валтнэнень тонавницянзо пекъ радувасть. Тонавтыцямокъ! эле, мерить, Тонъ Израилень инязорокирдиманть одовъ ней стявсакъ? — Авуль тынкъ тевенкъ, мерсь тенстъ Христосъ, Монь Тятянь эсь олясонзо путозь шкатнень содамостъ. Ва куроксто лангозонкъ Святой Духъ валги. Сонъ вій максы тенкъ. Тынь Іерусалимсэ, весе Іудеясо, Самаріясо и весе масторъ лангсо Темь свидѣтелексъ (сельменеицяксъ) улдядо. Теде мейле Сонъ Эсензэ тонавницятне маро Виѳанія ёно Елеононь пандо лангсъ тусь. Кода пандонть лангсъ куйсть, лоткасть. Христосъ кедензэ вентинзе да баславинзе сынстъ. Ваныть тонавницянзо: Сонъ эстэдестъ вентезь кеднекъ явомо кармась. Сынь ваныть лангозонзо, а Сонъ эстэдестъ стамбарнэстэ веревъ [ 42 ]кептясь, кептясь да менель ёжосо валдо пелтне экшесъ кекшсь. Тонавницянзо сюкунясть Тензэ. Сонъ ужъ пелтне экшесъ тусь, а неяви тенстъ, а сынь всё ваныть мельганзо. Сынстъ истя ваномсто ваксозостъ кавто ашо одюжасо ломать састь. Не кавто ломатне Ангелтъ улнесть. Галилеень ломать! мейсь, мерить, ащетядо да менельсъ ванотадо? Кода ней Іисусонь менельсъ кептямодо неинкъ, Сонъ истяжо сы. Сонзо тонавницянзо Іерусалимсъ пекъ радувакшнозь мурдасть.