Page:Покш праздникть (А. Ф. Юртов, 1881).djvu/48

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.

— 42 —

кептясь, кептясь да менель ёжосо валдо пелтне экшесъ кекшсь. Тонавницянзо сюкунясть Тензэ. Сонъ ужъ пелтне экшесъ тусь, а неяви тенстъ, а сынь всё ваныть мельганзо. Сынстъ истя ваномсто ваксозостъ кавто ашо одюжасо ломать састь. Не кавто ломатне Ангелтъ улнесть. Галилеень ломать! мейсь, мерить, ащетядо да менельсъ ванотадо? Кода ней Іисусонь менельсъ кептямодо неинкъ, Сонъ истяжо сы. Сонзо тонавницянзо Іерусалимсъ пекъ радувакшнозь мурдасть.

 

АПОСТОЛТНЭНЬ ЛАНГСЪ СВЯТОЙ ДУХОНЬ ВАЛГОМАДО.

 

О сошествіи Святаго Духа на Апостолъ.

 

Іисусъ Христозонь менельсъ кептямодо мейле Апостолтнэ Елеонской пандонть лангсто весеместъ Іерусалимсъ мурдасть. Сынь тесэ, ве горницясъ промкшнозь Пазнэнь ознозь, алтазь Святой Духонть, коната Тятясто лиси, учость. Тесэ улнесть кемьвейкее Апостолтнэ весеместъ, ансякъ кемкавтовоце Искаріотсто Іуда арасель. Вана Апостолтнэнь леместъ: Пётръ, Іаковъ, Іоаннъ, Андрей, Филиппъ, Ѳома, Варѳоломей, Матвѣй, Алфеень Іаковъ, Симонъ Зилотъ и Іаковонь Іуда. Сынстъ марто Іисусъ Христозонь Авазо Марія да ліятъ какъ аватне улнесть. Се шкане Христознэнь кемицятнеде сядо комешка ломань улнесть. Весть апостолъ Пётръ истя кортамо кармась: вай, мала-