Template:Кол арын/Бөгүнгү чарлал/2015/07

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

 -  2015 чылдың  чарлалдары - 

Чедиликтер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52Аңнар хомудалыБоолуг кижи бисти келгеш,
Бодал-даа чок ада бээр-дир.
Сезингештиң чашты бээрге,
Сегирткештиң туруп бээр-дир.

Хамаанчокка кыра адар
Кандыг херек кылыпкан бис?
Чуртувустуң малы болуп,
Чурттаар эрге бисте чок бе?


Кызыл

Шүлүктүң арыны...