Template:Кол арын/Бөгүнгү чарлал/2015/01

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

 -  2015 чылдың  чарлалдары - 

Чедиликтер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52Чассыг сеткил


Чугаа-биле сөглеттинмес чымчак сеткил…
Тудуп алгаш дамчыттынмас эргим сеткил…
Төнчүзү чок октаргайның делгемнерин
Сөңнеп бээрин күзей бээри – чассыг сеткил.

Талыгырда хүннүң чамдыын сунуксаары,
Таваар келген салгын чылыын бериксээри,
Уйгу-дыжын оттурбайын, чанынга кээп,
Удуп чыткан ынак эжин чылдыксаары…

Дегбейн тура херел болуп дээскээри,
Дескилештир бодалдарын дамчыдары,
Карактарда хүлүмзүрүг чайнап турда,
Каткы чокка чырык даңны бериксээри…

Тайылбыр чок билиптерин кызыдары,
Тайбың күзел чедирерин бодаптары,
Чырык отту сеткилинге доңнаксаары,
Чылдагаан чок бүзүрээрин шыдаптары…

Арыг шалың дамдызы дег эсти бээри,
Аарышкыдан камгалаарын күзей бээри,
Чугаа-биле сөглеттинмес чымчак сеткил…
Тудуп алгаш дамчыттынмас чассыг сеткил.


Кызыл
2014

Шүлүктүң арыны...