Słownik geograficzny Królestwa Polskiego/Tom I/Bereźnica (rzeki i potoki)

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


[ 150 ] [ 151 ]zabiera liczne dopływy górskich wód, spływających z okolicznych stoków, poczem zwraca się na południowy wschód i płynąc między rzadko rozrzuconemi domostwami Krzyworówni, dość obszerną równinką międzyleśną, uchodzi po przeszło półtoramilowym biegu do Czarnego Czeremoszu w tejże wsi. Naj ważniejszym dopływem z lewego brzegu tego górskiego potoku jest Sucha Woda.

3.) B., potok, wypływa w obr. gm. Petranki w pow. kałuskim, w południowej stronie, na granicy z gm. Krasną, w parowach zachodniego stoku góry Krasnej (586 m.); płynie parowami na północ, opływając zachodnie stoki wzgórz Bzowacza i Pomiarek (465 m.); przepływa wieś Petrankę, między Kaniową górą i Rechami (464 m.), przechodzi w kierunku północno-wschodnim obr. gm. Uhrynowa średniego i starego, następnie płynie przez gm. Bereźnicę, a minąwszy Podmichale, wpada do Łomnicy z prawego brzegu po 3-milowym biegu. Ważniejsze dopływy z prawego brzegu Gniła, z lewego Baczkan, Solnica i Selanka. Br. G.

Bereźnice, okolica w pow. bielskim, gub. grodzieńskiej, niedaleko Brańska, na płd. od Brańska.

Bereźnicki majdan, osada, pow, nowogradwołyński, gm. horodnicka, czynszowników chat 32; włościan dusz 9, z udziałem ziemi 44 dzies. Należy do dóbr horodnickich, własność banku pułtawskiego. L. R.

Bereźniki, 2.) wieś, pow. nowogradwołyński, gmina horodnicka, włościan dusz męz. 152, z udziałem włoś. ziemi 633 dzies.; należy do dóbr horodnickich, własność banku pułtawekiego. L. R.

Bereźniki, wś, pow. wileński, w pobliżu góra wysoka 124 saż n. p. m.

Berg, po niemiecku „góra“; ztąd w wielu niemieckich przezwiskach miejscowości polskich wyraz ten wchodzi jako część składowa, np. Berghot, Lemberg i t. p.

Berg, ob. Góra.

Bergbruch, ob. Liszkowskie olędry.

Bergel, ob. Górnik.

Bergelau, ob. Czarnice i Grodno (Grudna).

Bergen, ob. Góra i Hory.

Bergenhorst, folw., pow. czarnkowski, ob. Piła.

Bergensin (niem.), Bargęcin (pol.), wś, pow. lęborski, na Pomorzu.

Bergenthal, dobra ryc., pow. reszelski, st. p., 248 mk.

Bergfeld, ob. Trzemientówko.

Bergfreiheit, 1.) kopalnia węgla kamiennego pod Bóbrkiem w pow. bytomskim.

2.) B,, kolonia, tenże sam powiat, należy do Łagiewnik Górnych, o 967 stóp paryskich n. p. m.

Bergfriede, ob. Barkweda i Berkfreda. (Pod nazwą Bergfriede znane są na Warmii i w ogóle w Prusiech ślady szańców na pagórkach z epoki krzyżackiego podboju tej ziemi).

Bergheim, Bergmühle, ob. Górnik.

Berghof. Bardzo wiele wsi, majątków i folwarków w Kurlandyi nosi to nazwisko.

Berghof, po łotew. Kołnamujża, wś w pow. dyneburskim, parafii Dagda, własność Tizenholdów.

Berghof, folw. należący do wsi Babinicy, pow. lubliniecki.

Berghof, ob. Berkowo.

Bergkrug, ob. Krasnobryk.

Bergling, ob. Brzeźno.

Bergmuehle, ob. Górnik.

Bergsegen, kopalnia węgla pod Mysłowicami, pow. bytomski.

Bergstein, ob. Kamionka taniecka.

Bergthal, kopalnia węgla pod Janowem, niedaleko Mysłowic.

Bergvorwerk, folw., pow. babimoski, ob. Babimost, dobra szl.

Berhometh, 1.) wś, pow. Kotzman, na Bukowinie, nad Prutem, o 12 kil. od Niepokoloutz, z parafią grecką nieunicką w miejscu.

2.) B., wś, pow. Wischnitz, na Bukowinie, nad Seretem, z przysiołkiem Łopuszną, ma w miejscu st. p. i parafią grecką nieunicką.

Berindestie, przysiołek wsi Kostiny.

Berkfreda, niem. Bergfriede, dobra i wś, pow. ostródzki, okr. reg. królewiecki, st. p., 682 mk.

Berki czy Borki, wś, pow. kijowski, u spływu rz. Irpeń z Dnieprem.

Berki, ob. Rokiczani.

Berkischestie, wś, pow. Gurahumora, na Bukowinie, o 2 kil. od st. p. Manzanestie, własność funduszu religijnego, ma w miejscu parafią grecką nieunicką.

Berkö, ob. Rokiczani.

Berkowice, wś, gub. witebska, nad rz. Obol.

Berkowo, fol., pow. średzki, ob. Głębokie.

Berkowo, niem. Berghof, wś i dobra, pow. lecki, st. p. Zelki.

Berkowszczyzna, okrąg wiejski w gm. Krywiczach, pow. wilejski, liczy w swoim obrębie wsie: Zarzeczne, Kirzyn, Subycze, Lotki, Borowe, Łozowe, Zadubienie. F. O.

Berkozówka, wś, pow. kaniowski, o 5 w. od Tahańczy, śród lesistych gór nad małą rzeczką wpadającą do Rosi. Mieszk. 1629 prawoslaw. Cerkiew parafialna i szkółka. Ziemi 1982 dz., drugorzędny czarnoziem. Własność hr. Buturlina. Zarząd gminny w Pilawie, policyjny w Korsuniu. Kl. Przed.

Berkupis, rz., lewy doplyw rz. Rasupis.

Berladka, wś, pow. mohylowski gub. podolskiej; wraz z wsią Chrzanówką ma 413 dusz męz., 979 dzies. ziemi włośc. Do


#licence info
Public domain
This work is in the public domain in the United States because it was first published outside the United States prior to January 1, 1928. Other jurisdictions have other rules. Also note that this work may not be in the public domain in the 9th Circuit if it was published after July 1, 1909, unless the author is known to have died in 1952 or earlier (more than 70 years ago).[1]

This work might not be in the public domain outside the United States and should not be transferred to a Wikisource language subdomain that excludes pre-1928 works copyrighted at home.


Ten utwór został pierwszy raz opublikowany przed dniem 1 stycznia 1928 r., i z tego względu w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej znajduje się w domenie publicznej. Utwór ten nadal może być objęty autorskimi prawami majątkowymi w innych państwach, i dlatego nie zaleca się przenoszenia go do innych projektów językowych.

PD-US-1923-abroad/PL Public domain in the United States but not in its source countries false false