Słownik geograficzny Królestwa Polskiego/Tom I/Adamówka

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


[ 22 ]Adamówka. 1.) A., wś. pow. berdyczowski, nad bezimienną rzeczką wpadającą do Rosi (Kojanka?). Odległa o 74 w. od Berdyczowa, o 38 w. od st. dr. ż. Holendry a o 7 w. od mka. Pohrebyszcz, z któremi stanowi jeden majątek, nalezący do hr. Rzewuskich; niegdyś była to własność ks. Wiszniowieckich. Mieszk. 594, wyznania prawosławnego, nalezą do Pawłowieckiej parafii (odległej o 5 w.). Ziemi 1924 dzies., pierwszorzędnego czarnoziemu, grunta zupełnie równe, uprawia się przewaznie pszenica i buraki. Zarząd gminny (wołost') we wsi Pawłówce, zarząd policyjny (stan) w m. Pohrebyszczach. 2.) A., duża wś, pow czehryński, nad błotnistą rzeczką Szybik, wpadającą do Dniepru, tudzież nad jez. Pańskiem i Krynowskiem; o 9 w. odległa od p. m. Czehrynia. Dawniej należała do starostwa czehryńskiego, dziś stanowi własność rządową. Mieszk. 2072 wyznania prawosł. Cerkiew paraf. zbudowana w r. 1726 (Wizyty Czehryńskiego Dekanatu za r. 1741); było tu wówczas 30 chat i 307 mieszk. Zarząd gminny i policyjny w m. Czehryniu a tamże i st. poczt. Ziemi 3820 dzies. We wsi znajduje się wysoka mogiła, na której niegdyś był klasztor, zniszczony 1678 r. w czasie wzięcia i zniszczenia Czehrynia przez turków i tatarów pod dowództwem wezyra Kara-Mustafy, sławnego później z klęski pod Wiedniem. Kl. Przed. 3.) A., lub Adamowce, wś, pow. mohylewski, dusz męz. 35. Ziemi włośc. 62, obywatelskiej 122 dz. Należała do Głoskowskiego, dziś Tarasiewicza. 4.) A., wś, pow. jampolski, mieszk. 338, ziemi włośc. 356 dzies., ziemi obyw. 385 dzies. Należy do Sobańskich. 5.) A., wś rządowa, pow. latyczowski, gminie Zińków; dusz męz. 737. Ziemi ornej 1960 dzies.; młynów 5, rzynoszących 5760 rs. 6.) A., wś pow. bałcki; dusz. męz. 175. Ziemi włośc. 428 dz., ziemi obyw. używalnej 1367 dz., nieużyto 25 dz., należy do sukcesorów Janiszewskiego. 7.) A., lub Adamów, wś pow. nowogradwołyński, gm. połońska, należy do dóbr t. n. hr. Dunina Karwieckiego, ma gorzelnię, liczy dusz włośc. męz. 152, ziemi włośc. 482 dzies, 8.) A., zaśc. pow trocki. Dr. M., L. R.

Adamówka, 1.) wś, pow. sieniawski, par. Maydan, własność ks. Anny Czartoryskiej. 2.) A., przysiołki, ob. Podbereże, Brzeżany, Mikołajów.Info icon 001.svg#licence info


Public domain
This work is in the public domain in the United States because it was first published outside the United States prior to January 1, 1925. Other jurisdictions have other rules. Also note that this work may not be in the public domain in the 9th Circuit if it was published after July 1, 1909, unless the author is known to have died in 1949 or earlier (more than 70 years ago).[1]

This work might not be in the public domain outside the United States and should not be transferred to a Wikisource language subdomain that excludes pre-1925 works copyrighted at home.


Ten utwór został pierwszy raz opublikowany przed dniem 1 stycznia 1925 r., i z tego względu w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej znajduje się w domenie publicznej. Utwór ten nadal może być objęty autorskimi prawami majątkowymi w innych państwach, i dlatego nie zaleca się przenoszenia go do innych projektów językowych.

PD-US-1923-abroad/PL Public domain in the United States but not in its source countries false false