Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/22

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.


105 ludn., grunt szczerkowaty. Obok folw. t. n. ob. Golina. 4. A., pow. gostyński, gm. Pacyna, ziemi mórg 238, lud. 158. Kolonia utworzona w 1865-dawniej fol. Potrzasków. 5. A., wś. i fol., pow. zamojski, gm. Suchowola, wł. pryw., par. w Krasnobrodzie, st. p. w Zamościu. 6. A., lub Adamek, wś rządowa, w. pow. Końskie, gm. Miedzierza. 7. A., ob. Adamówka.

Adamowa, przystanek dr. żel. dynabursko-witebskiej, między Barowuchą a Borkowiczami, w pow. połockim; wś tamże nad Uświaczą.

Adamowa-góra, kol. włościańska, pow. sochaczewski, gm. Młodzieszyn; ludność trudni się wyrobem sit.

Adamowa-wola, wś, pow. włocławski, gm. Pyszkowo, st. p. Chodecz.

Adamowce, ob. Adamówka.

Adamowice, 1. A. wś, pow. błoński, gm. Piekary, par. i st. p. w Mszczonowie. 2. A. pow. miechowski, gm. Tczyca, par. Szreniawa, st. p. W Wolbromiu. W 15 wieku była własnością Stanisława Szreniawity, jak i większa część okolicznych wsi (Długosz I-40; II-37 .)Br. Ch.

Adamowice, niem. Adamowitz 1.) A., wś. pow. raciborski niegdyś własność klasztoru Dominikanek, w parafii Markowice, z kapl. katol. w miejscu. 2.) A., wś, pow. wielkostrzelecki, nalezy do parafii Wielkie Strzelce.

Adamowicze (wielkie i małe), wsie, pow. augustowski, gm. Łabno, obie mk. 295, domów 37. Kościół murowany, wystawiony kosztem parafian w 1855 r.; st. p. Sopoćkinie. A. par. katol. dek. augustowskiego, dusz 2596. A. stanowiły niegdyś rozległe dobra narodowe, w skład których wchodziło mko Lipsk i około czterdziestu wsi. Obecnie grunta wioskowe i osady Lipska przeszły na własność włościan.

Adamowicze, wś, pow. grodzieński, posiada kościół murowany, wzniesiony staraniem ks. Baniewicza.

Adamowizna, 1.) A., wś, pow. suwalski, gm. Sejwy, o 16 w. od Suwałk, mk. 169, domów 26. 2.) A., wś, pow. błoński, gm. Grodzisk. Nazwiska z końcówką izna utworzone wyłącznie od imion własnych są nadzwyczaj częste na Mazowszu i właściwe zwykle osadom małych rozmiarów (por. Pelcowizna, Szymkowizna, Stankowizna).Br. Ch.

Adamówka. 1.) A., wś. pow. berdyczowski, nad bezimienną rzeczką wpadającą do Rosi (Kojanka?). Odległa o 74 w. od Berdyczowa, o 38 w. od st. dr. ż. Holendry a o 7 w. od mka. Pohrebyszcz, z któremi stanowi jeden majątek, nalezący do hr. Rzewuskich; niegdyś była to własność ks. Wiszniowieckich. Mieszk. 594, wyznania prawosławnego, nalezą do Pawłowieckiej parafii (odległej o 5 w.). Ziemi 1924 dzies., pierwszorzędnego czarnoziemu, grunta zupełnie równe, uprawia się przewaznie pszenica i buraki. Zarząd gminny (wołost') we wsi Pawłówce, zarząd policyjny (stan) w m. Pohrebyszczach. 2.) A., duża wś, pow czehryński, nad błotnistą rzeczką Szybik, wpadającą do Dniepru, tudzież nad jez. Pańskiem i Krynowskiem; o 9 w. odległa od p. m. Czehrynia. Dawniej należała do starostwa czehryńskiego, dziś stanowi własność rządową. Mieszk. 2072 wyznania prawosł. Cerkiew paraf. zbudowana w r. 1726 (Wizyty Czehryńskiego Dekanatu za r. 1741); było tu wówczas 30 chat i 307 mieszk. Zarząd gminny i policyjny w m. Czehryniu a tamże i st. poczt. Ziemi 3820 dzies. We wsi znajduje się wysoka mogiła, na której niegdyś był klasztor, zniszczony 1678 r. w czasie wzięcia i zniszczenia Czehrynia przez turków i tatarów pod dowództwem wezyra Kara-Mustafy, sławnego później z klęski pod Wiedniem. Kl. Przed. 3.) A., lub Adamowce, wś, pow. mohylewski, dusz męz. 35. Ziemi włośc. 62, obywatelskiej 122 dz. Należała do Głoskowskiego, dziś Tarasiewicza. 4.) A., wś, pow. jampolski, mieszk. 338, ziemi włośc. 356 dzies., ziemi obyw. 385 dzies. Należy do Sobańskich. 5.) A., wś rządowa, pow. latyczowski, gminie Zińków; dusz męz. 737. Ziemi ornej 1960 dzies.; młynów 5, rzynoszących 5760 rs. 6.) A., wś pow. bałcki; dusz. męz. 175. Ziemi włośc. 428 dz., ziemi obyw. używalnej 1367 dz., nieużyto 25 dz., należy do sukcesorów Janiszewskiego. 7.) A., lub Adamów, wś pow. nowogradwołyński, gm. połońska, należy do dóbr t. n. hr. Dunina Karwieckiego, ma gorzelnię, liczy dusz włośc. męz. 152, ziemi włośc. 482 dzies, 8.) A., zaśc. pow trocki. Dr. M., L. R.

Adamówka, 1.) wś, pow. sieniawski, par. Maydan, własność ks. Anny Czartoryskiej. 2.) A., przysiołki, ob. Podbereże, Brzeżany, Mikołajów.

Adamowo, nazwa kilkunastu wsi i folw., przeważnie w obrębie gub. płockiej i łomżyńskiej, por. Adamów.

Adamowo, po łotew. Adamowa, wś., pow. rzeżycki, par. Duksztygał Szadurski, własność Nodhafta.

Adamowo, 1) A. wś., pow. babimoski, obejmuje wś. Ad., probostwo i szpital Komorowo, cmentarz żydowski, winnice komorowskie, młyn i karczmę Berzyńską; 54 domów mieszkalnych, ludności 474; 8 ew., 466 kat., 67 analf.; tuż pod miastem Wolsztynem; od miasta pow. o 28 kil. sąd w Wolsztynie, par. do Wolsztyna. 2.) A. folw. ob. Latalice. 3.) A. folw., ob. Witosław. 4.) A. folw., ob. Krzyćko Wielkie (Gross-Kreutsch) 5) A. Adamshof, folw. ob. Krabielewo (Gross-Krebbet).

Adamowo, Adamsdorf. 1.) A. wś., pow. brodnicki, 1682 r. własność Trzcińskich, dziś włościańska, 87 ha. rozległ., lndn. 30, samych ewang. 2. A. wś. pow. grudziądzki, 1682 własność Kucharskich, dziś włościańska, 111 ha. ziemi, 194 mk., samych ewang. i żydów. Leży po prawej stronie szosy z Chełmna do