Séng-gĭng/Cháung-sié Gé/7

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Dâ̤ 7 Ciŏng[edit]

Nò̤-ā gâe̤ng gă-guóng lièng dái cé̤ṳng sĕng gì cṳ̄ng cà̤ siông duâi sùng Hùng-cūi céng dê.


7:1 IÀ-HUÒ-HUÀ gâe̤ng Nò̤-ā gōng, Lŏ̤h ciā sié-dô̤i dṳ̆ng-găng, Nguāi giéng nṳ̄ sê ngiê-ìng diŏh Nguāi méng-sèng; nṳ̄ dăng gâe̤ng nṳ̄ siŏh chió nè̤ng, dŭ siông duâi sùng.
7:2 Găi-dŏng gēng táh-gáik gì tàu-săng, gē̤ng chék tàu, mō̤ chék tàu; mâ̤ táh-gáik gì tàu-săng, mō̤ gē̤ng lâng tàu;
7:3 tiĕng lā̤ gì cēu iâ dái gē̤ng chék tàu, mō̤ chék tàu: ī-dé làu ciā cṳ̄ng-lôi lŏ̤h dê siông.
7:4 Ĭng-cái guó chék nĭk, Nguāi buóh gáung duâi ṳ̄ lŏ̤h dê siông, sé-sĕk nĭk, sé-sĕk buŏ; huàng Nguāi sū cô̤ gì cé̤ṳng sĕng Nguāi buóh miĕk lŏ̤h dê siông.
7:5 Nò̤-ā cêu dŭ bìng Ià-Huò-Huà sū mêng gì uâ cŏng-hèng.


7:6 Dŏng hùng cūi céng ciā dê sì-hâiu, Nò̤-ā ī-gĭng lĕ̤k báh huói.
7:7 Nò̤-ā cêu gâe̤ng muō giāng, lièng sĭng-mô, dŭ siông kó̤ duâi sùng, biê ciā hùng cūi.
7:8 Táh-gáik gì tàu-săng gâe̤ng mâ̤ táh-gáik gì tàu-săng, buŏi cēu gâe̤ng bà dê-dău gáuk cṳ̄ng tè̤ng-ngiê,
7:9 mō̤ gē̤ng sŏng puói, dŭ gṳ̆ng Nò̤-ā diē kó̤ duâi sùng lā̤, ciéu Siông-Dá̤ sū mêng gì uâ.
7:10 Guó chék nĭk hâiu, hùng cūi céng ciā dê.
7:11 Diū-diū Nò̤-ā lĕ̤k báh huói, nê nguŏk sĕk-chék nĭk, duâi hāi gì nguòng-tàu dŭ bŭng chók, tiĕng gì muòng kĕ̤ng iâ kŭi kī.
7:12 Ṳ̄ dâung dê siông sé-sĕk nĭk, sé-sĕk buŏ.
7:13 Dŏng hṳ̄ siŏh nĭk Nò̤-ā dái lō̤-siēu, lièng ĭ giāng Siēng, Hàng, Ngā-hók, gâe̤ng săng gā sĭng-mô, dŭ diē kó̤ duâi sùng lā̤;
7:14 ĭ-gáuk-nè̤ng gâe̤ng báik séu lĕ̤k hé̤ṳk, lièng bà dê-dău gáuk cṳ̄ng tè̤ng-ngiê, buŏi cēu, dŭ bìng ĭ gì lôi.
7:15 Huàng ô háik-ké uăk gì nó̤h, siŏh hăk, siŏh hăk, gṳ̆ng Nò̤-ā siông kó̤ duâi sùng.
7:16 Huàng ô háik-ké gì, mō̤ gē̤ng sŏng puói, bìng Ià-Huò-Huà gì mêng dŭ diē kó̤: Ià-Huò-Huà cêu ciŏng ĭ guŏng lŏ̤h sùng diē.
7:17 Hùng cūi céng ciā dê, gáu sé-sĕk nĭk; cūi sié duâi; duâi sùng cêu liê dê pù kī.
7:18 Cūi sié lŏ̤h dê siông muōng dōng muōng gèng; sùng lŏ̤h cūi méng pù lì pù kó̤.
7:19 Cūi sié lŏ̤h dê siông dōng dīng gèng; puō tiĕng hâ gèng săng dŭ céng kó̤.
7:20 Cūi sié gèng kó̤ săng, siŏh dâung ngô chióh; săng liāng dŭ mĭk kó̤.
7:21 Huàng ô háik-ké uăk diŏh dê siông gì buŏi cēu, tàu-săng, iā-séu, gâe̤ng bà dê-dău gì tè̤ng-ngiê, lièng nè̤ng dŭ céng sī.
7:22 Dâi-huàng diŏh dă dê lā̤ ô pé â̤ tŭng hù-ngék gì ké, lūng-cūng dŭ sī.
7:23 Diŏh dê méng gì cé̤ṳng sĕng, cê̤ṳ nè̤ng gáu lĕ̤k hé̤ṳk, tè̤ng-ngiê, tiĕng lā̤ gì cēu, dŭ miĕk-uòng: mì-dŭk Nò̤-ā gâe̤ng cà̤ diŏh sùng lā̤ gì, dŭ làu ĭ uăk miâng.
7:24 Cūi dōng diŏh dê-siông, gĭng siŏh báh ngô-sĕk nĭk.


Sèng 1 ciŏng · Â 1 ciŏng · Diōng kó̤ «Cháung-sié Gé» mŭk-liŏh