Quickborn/He sä mi so vel

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
<-- O wullt mi ni mit hebbn? Quickborn Min Anna is en Ros’ so roth -->

1.
He sä mi so vel, un ik sä em keen Wort,
Un all wat ik sä, weer: Jehann, ik mutt fort!

2.
He sä mi vun Lev un vun Himmel un Eer,
He sä mi vun allens – ik weet ni mal mehr!

3.
He sä mi so vel, un ik sä em keen Wort,
Un all wat ik sä, weer: Jehann, ik mutt fort!

4.
He heel mi de Hann’, un he be mi so dull,
Ik schull em doch gut wen, un ob ik ni wull?

5.
Ik weer je ni bös, awer sä doch keen Wort,
Un all wat ik sä, weer: Jehann, ik mutt fort!

6.
Nu sitt ik un denk, un denk jümmer deran,
Mi düch, ik muss seggt hebbn: Wa geern, mi Jehann!

7.
Un doch, kumt dat wedder, so segg ik keen Wort,
Un hollt he mi, segg ik: Jehann, ik mutt fort!