Quickborn/Graf Geert in Oldenwörden

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
<-- Graf Rudolf vun de Bökelnborg Quickborn De Holsten inne Hamm -->

Dat weer Graf Geert de grote, de keem na Oldenwörn,
De wull de Buern in de Marsch dat Opsitten lehrn.

He jag se ut de Hüsen, he jag se ut de Schün,
Dar neem he Gut un Geld herut un Füer le he in.

Dat weer en banni Lopen wul op dat Wörner Mark:
Se lepen, nakelt as se weern, mit Fru un Kind to Kark.

Do keem Graf Geert de grote mit Trummel un mit Fahn,
Do sett he op uns Herr sin Hus den willen roden Hahn.

Do drippel as en Regenschur dat smölten Bli hendal.
»Nu smort se as de Bückeln, nu brad se as de Aal!« 

Herr Graf so hebbt Erbarmen, un hört de bittre Noth!
Dat drippelt hitt dær Schild un Helm, dat Isen ward uns roth.

Herr Graf so hebbt Erbarmen vær Hitt un Höllenqual!
Dat drippelt hitt dær Schild un Helm, op Fru un Kind hendal.

Un hebbt se keen Erbarmen mit Jammer un mit Noth,
So fat dat rode Isen an un slat de Deusen dot! -

Dat weer en banni Lopen vun Wörden bet na Loh:
Graf Geert de leep mit all sin Volk ganz lütt na’t Holsten to.