Pitla Storia bibia/A1

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Pitla Storia bibia
Chël Bel Die à cherià l ciel y la la tiera y dut

titolo:Dla creazion dl mond.


Chël Bel Die à cherià l ciel y la la tiera y dut. chël che ie, n sies dis.

L prim di à Chël Bel Die cherià l ciel y la tiera. Ma la tiera fova mo duta ueta, scura y curida d'ega – y Chël Bel Die à dit: "Sibe l linëus y n chël mumënt fovel linëus."
L segondo di à Chël Bel Die cherià lassù l firmamënt y l i à dat l inuem "ciel".
L terzo di à Chël Bel Die spartì l'ega dala tiera y la tiera fova suta. L'ega raduneda adum al tlamà "mer", y sula tiera suta al cherià la ierbes y la plantes, la sienes y d'uni sort de lëns da versura.
L cuarto di à Chël Bel Die cherià lassù l surëdl, la luna y la stëiles per desferenzië l di dala nuet. L surëdl à Chël Bel Die cherià per l di, la luna y la stëiles per la nuet y a ti dé linëus ala tiera.
L cuinto di à Chël Bel Die cherià i pësc tl'ega y i uciei tl'aria.
L sesto di à Chël Bel Die cherià duc i autri tieres sula tiera y da dedò al mo cherià l uomo (uem) por vester patron de duc i tieres dla tiera, di pësc dl'ega y di uciei dl'aria.
Y dut cant, chël che Chël Bel Die ova fat, fova bën fat.
L setimo di à Chël Bel Die paussà y l à benedì chël di y l à santificà.

NB! Chël Bel Die ie uniputënt, pò dut – y coche l à cherià l ciel y la tiera cun dut, chël che ie n ciel y n tiera, fossel mo bon de n cherié tanc d'autri.