Page:Progreso - 3a yaro.pdf/80

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.
50
PROGRESO
Leipzig.

La 1 februaro eventis la generala kunveno di l’Idisten-verein Progreso. Pos diskurso da prezidanto So Kohmann, on elektis la chefi di la societo, qui esas nun : C. T. Strauss, 1a prezidanto ; L. Kohmann, 2a prezidanto ; W. Kuhnert, 1a sekretaryo ; Sno Rose Madak, 2a sekretaryo ; Paul Köhler, kasisto. L’adreso di So W. Kuhnert esas quale ante : Merse­burger­strasse, 25.

Ferrol.

La 19 e 26 januaro, nia amiko Dro Casares facis du diskursi, en l’Ateneo ferrolano, pri la LI. e Ido. En l’unesma il pledis por la LI. generale ; montris sa neceseso por omna klasi de homi (sed ne por la literaturo), la posibleso di l’adopto di tala LI. per inter­naciona konsento, adopto qua povos esar atingata nur per ula grado di perfekteso ; il analizis la kondicioni di ta perfekteso : 1e utileso od uzebleso, qua postulas kompleteso e precizeso di l’expresuri ; 2e facileso, qua postulas regulozeso en la gramatiko ed inter­nacio­neso en la lexikal elementi : il rezumis la historyo di la Ll., ed expozis la precipua sistemi kun lia qualesi. — En la duesma, il expozis la principi di nia linguo. — Ta diskursi, facita avan ciencisti o ciencamanti, sucesis konquestar a nia ideo multa asistanti, qui adheris a l’Idista grupo di Ferrol. Por kontentigar lia demando, So Casares facos kurso publika pri Ido en l’Ateneo.

Billy-Montigny.

En ta industriala urbo di « Pas-de-Calais » fondesis Idista grupeto, kompozita da ex‑ Espe­ran­tisti. La sekretaryo esas So Alfred Fosset, rue de Rouvroy. — Ni invitas la samideani laboristi de omna landi relateskar kun ica grupo, e kun ta di Hénin-Liétard.

Biel (Bienne).

En ica urbo fondesis nuva Ido-grupo ; sekretaryo : So P. Schnee­berger, Central­strasse 42.

Nidau (Suiso).

Nuva Ido-grupo ; adreso : So J. Denzler, maga­zen­chefo.

Aarau.

La grupo esas prezidata nun da So W. Burkhardt, Laurenzer-thorgasse 115 (vice So Fischer, qua migris ad Pforzheim, Badenio).

Solothurn.

La grupo esas prezidata nun da So J. Kylewer, Bielstrasse, 54 (vice So Burkhardt, migrinta ad Aarau).

Landskrona (Suedo).

En ta urbo fondesis Idista grupo, di qua la prezidanto esas injenioro S. Barring, la sekretaryo So Persson, la kasisto So H. Petersson.