Page:Progreso - 3a yaro.pdf/79

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.
49
KRONIKO

kunveno, Dlo Mönster atencigis li pri l’utileso insertar en lia diversa societala jurnali, sive informi pri la movado di la LI. di la Delegitaro, sive texti e traduki en Ido.

Ja un jurnalo apertesis por ta skopo e tre probable altri sequos ta bona exemplo. Danske Kvinders National­raad ipsa pozis sua yarala raporti ye dispono por traduko, e balde on vidos la dicita jurnalo raportar pri la « Linguo inter­naciona di la Delegitaro ».

Basel (Bâle).

En ta urbo fondesis Idista grupo, di qua la prezidanto esas So Eduard Wenk, Albananlage 7.

Zerbst (Anhalt).

De plura monati existas en ta urbo grupo de Idisti, qui studyas fervore. Por informi su turnar a : So Ad. Krüger, Breitestein 49, Zerbst, Anhalt, Germanio.

Hago (Den Haag).

Pro la departo di Kapitano A. Den Hengst ad Java, la chefi di l’Idista grupo en Hago esas : So B. J. F. Varenhorst, profesoro di liceo, prezidanto ; So Kaakebeen, prof. di liceo, vice-prezidanto ; So Boucher, libro­vendisto, sekretaryo-kasisto. Adreso di So Varenhorst : Jacob Gillesstr. 35. — Ta sioro voluntis asumar la ofico di So Den Hengst, t. e. ricevar suskripti por l’Uniono ed aboni por Progreso.

Berlin.

La Uniono por Inter­naciona Linguo en Berlin, qua okupis su til nun kun la generala problemo di LI., sen preferar ula aparta sistemo, rezolvis la 10a febr. studyar e praktikar la linguo Ido ed adherar oficiale a la Uniono di l’Amiki di la Linguo inter­naciona. Samtempe on elektis nuva chefaro. Pro ke Dro Borgius pro manko de tempo abandonis la prezi­danteso, on elektis quale unesma prezidanto Dro Liesche, qua de kelka tempo itere lojas en Berlin. La cetera chefaro konsistas ek : Sro Collin (duesma prez.), Sro Küppers (1a sekr.), Sro Ihn (2a sekr.), Sro Fasse (kasisto), Sri Conström e Georgi (konsilanti). Fine de febr. la Uniono apertos kurso guidata da Sro Küppers. La adreso di la « Uniono por Inter­naciona Linguo » restas che Sro Collin (Berlin W. 8, Leipziger Strasse 19).

Ni gratulas varme l’Uniono, ke ol renuncis sa posturo neutra tilnuna, qua furnisis pretexto a tanta kalum­niema ataki di nia neloyala adversi. Ni esperas, ke ol kontributos potente difuzar nia linguo en Berlin ed en Germanio.

4