Page:Progreso - 1a yaro.pdf/135

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.


PROGRESO

KONTENAJO
Konkludoj de la raporto, da L. Couturat e L. Leau (sequo)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
121
Pensoj pri la reformo en Esperanto, da Prof. R. Lorenz
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128
Pri la plibonigo de Esperanto, da Prof. L. Pfaundler
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
133
Esperanto e laboristi, da Jan Kajŝ.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
134
Linguala questioni : La sufiksoj ist kaj er, da E. de Wahl ; Pri la plu­ralo per ‑i ; Pro quo esar vice esti ? Ofteso di l’ aku­za­tivo en EP
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
137
Kroniko : Jens Otto Harry Jespersen, da F. de Skeel-Giörling ; Nuva adheri ; Nuva sub­skribi ; Pro­testi e demisi ; Aprobi
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
142
Bibliografio : Libri : Leicht­fass­liches Lehr­buch der inter­na­tio­nalen Hilfs­sprache, da A. Nötzli ; Evo­luco libera aŭ Aka­de­mio, da A. Michaux
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
151
Jurnali : Deutsche Revue ; Revue cri­tique ; Pola Espe­ran­tisto ; Dana Espe­ran­tisto ; Germana Espe­ran­tisto ; Eĥo Espe­ran­tista ; La Saksa Espe­ran­tisto ; The British Espe­ran­tist ; Roma Espe­ran­tisto ; Inter­nacia Socia Revuo ; La Belga Sono­rilo ; Espero Kato­lika ; L’Etoile Espé­ran­tiste ; Espe­ranto ; Antaŭen Espe­ran­tistoj ! ; Kores­pondens inter­na­sio­nal ; Cam­bridge Daily News ; The Open Road ; The Good Euro­pean Point of view ; Pharos tes Thessa­lo­nikes ; Svensk Freds­tid­ning ; La Tri­bune de Genève ; Heraldo de Madrid
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
154
Korespondo. — Anunci. — Avizi.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
189

KONKLUDOJ DE LA RAPORTO
pri la nuna stato de la demando de Lingvo internacia,
prezentita al la Komitato
de la sekretarioj, L. Couturat kaj L. Leau.
GRAMATIKO

En la gramatiko, oni ĝenerale ne postulas ŝanĝojn, sed nur du simpligojn : forigo de la adjektiva akordiĝo, forigo de la akuzativo. Kaj tio ne pro teoriaj motivoj, sed pro tiu ĉi tute praktika motivo, montrita de la sperto de la instruado kaj de la uzado de la lingvo, ke tiuj du gramatikaj reguloj estas granda malfacilaĵo por tiuj, kiuj ne kutimiĝis al ili per sia gepatra lingvo aŭ per la studado de la klasikaj aŭ vivantaj lingvoj (tiu ĉi lasta okazo, evidente, devas esti forigata el niaj hipotezoj). Ili do postulas atentan ekzamenadon de la Komitato.

Ke sen ia malutilo estas ebla igi la adjektivon neŝanĝebla, tion pruvas la angla lingvo ; kompreneble la angleparolantaj adeptoj estas kiuj, tiuj plej ofte postulas tiun simpligon, ĉar por ili la kontraŭa regulo estas plej malfacila. Sed (eĉ ne kalkulante la nombran gravecon de tiu kontingento por LI.), je

9