Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/99

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.


łusz. 2.) B., wś, pow. bohorodczański, o 10 kil. od st. p. Sołotwina, w par. gr. kat. Rosulna. 3.) B. berezowska, wieś, pow. kołomyjski, obszar dworski posiada: łąk i ogrodów 72 n. a. morgi, pastwisk 3 morgi, lasu 1354 mórg; włościanie posiadają: gruntów ornych 351 morg., łąk i ogrodów 1127 morg., pastwisk 344 morg., lasu 4 morgi. Ludności ma 948, z tych gr. .kat. 937, rzym. kat. 4, izraelitów 7. Wieś ta należała niegdyś, wraz z miasteczkiem Jabłonowem, od którogo o 15 kil. jest oddaloną, do starostwa jabłonowskiego; teraz jest własnością rządową. Należy do rzym. kat. parafii w Jabłonowie, gr. kat. parafią dekanatu pistyńskiego (wraz z filią Łuczki: wiernych 1317) ma w miejscu. 4.) B. świrska, wś rządowa, pow. kołomyjski, o 15 kil. od st. p. Jabłonów, w par. gr. kat. Akreszory. 5.) B. Stara, przysiółek do Kniaźdwora (ob.). 5.) B. Kotowska, wś, pow. drohobycki, o 11 kil. od st. p. Drohobycz, w par. rz. kat. Drohobycz a gr. kat. Popiele.

Baniany, dwór pryw. w pow. poniewieskim, parafii pompiańskiej, o 23 w. od Poniewieża. Kaplica katolicka.

Banica, 1.) wś, pow. grybowski, o 4 kil. od st. p. Snietnica, ma 1500 n. a. morgów rozl., 73 domy, 449 mieszk. narodowości polskiej i ruskiej; parafia obrządku greckiego pod wezwaniem SŚ. Kosmy i Damiana w miejscu; położenie górskie. M. M. 2.) B., wś, pow. gorlicki, o 6 kil., od st. p. Małastów, w par. rz. katolickiej Żmigród, a gr. katolickiej Krzywe.

Banica, potok, ma źródło w obrębie gminy Izb w pow. grybowskim, w północno-zachod. jej stronie, w lasku; płynie przeważnie w kierunku północnym, przez łąki i pola izbiańskie, poczem dostaje się w obręb gminy Banicy; płynie środkiem tej wsi, zabierając liczne potoki z lewego brzegu, i po przeszło półmilowym biegu uchodzi z lewego brzegu do Białej, dopływu Dunajca. Br. G.

Banie, niem. Benkheim, wś, pow. węgoborski, st. p.

Baników, wierch czyli szczyt w głównym grzbiecie Tatr liptowsko-orawskich, wznosi się do wysokości 2178,3 m. npm. (Z mapy hipsometrycznej Tatr zakładu geograficznego wojskowego w Wiedniu. Ob. „Ungarischer Karpathen-Verein“. Bd. IV, p. 255). Br. G.

Banilla, 1.) B. Mołdawska, wś, pow. starożyniecki na Bukowinie, nad Seretem, o 7 kil. od st. p. Berhomet, z par. grecką nieunicką w miejscu. 2.) B. Ruska, wś, pow. wyżnicki na Bukowinie, nad Czeremoszem, st. p.; w miejscu parafia grecka nieunicka. 3.) B. Słobodzie, wś, pow. wyżnicki na Bukowinie, st. p.; w miejscu parafia grecka nieunicka.

Banino, dobra, pow. kartuski, par. Maternia, niegdyś cystersów oliwskich własność.

Baniowski strumyk, ob. Baczyński strumyk.

Baniówka, ob. Wołczanka.

Baniunin, ob. Banunin.

Bankau, ob. Bęk, Bękowo.

Bankow, ob. Bąkowo.

Bankowo, dobra szlach., pow. gdański, par. Prągnowo.

Bankowszczyzna, wś. pow. trocki.

Bankewitz, ob. Ławki.

Bankwitz, ob. Bańków i Bąkowice.

Banna, potoczek leśny, wypływający ze źródlisk leśnych w obrębie gminy Dylągówki, w pow. rzeszowskim, płynie lasem na północ i przeszedłszy w obręb gminy Grzegorzówki, uchodzi po ćwierćmilowym biegu do potoku Mleczką zwanego, uchodzącego do Wisłoku.

Banówka, szczyt w głównym grzbiecie Tatr orawsko-liptowskich; na granicy stolicy orawskiej i liptowskiej, na północny zachód od grupy turni zwanych Rohaczami (Z mapy Węgier wojskowego zakł. geograficznego w Wiedniu 1871). Br. G.

Banreve, na Węgrzech, st. dr. żel. z Fülek do Miszkowca, łączy się też koleją żelazną z Dobszyną.

Banschestie, wś, pow. serecki na Bukowinie, o 4 kil. od Serethu, w parafii greckiej nieunickiej Muschenitza.

Bansekau, ob. Bądzikowo.

Banunin, Baniunin, wieś, pow. Kamionka Strumiłowa, o 15 kil. od Buska, obszar dworski posiada roli ornej 349 n. a. mórg, łąk i ogrodów 82 morg, pastwisk 1, lasu 24 m. włościanie posiadają: roli ornej 712 m., łąk i ogrodów 140, pastwisk 7, lasu 56 m. Ludności ma ta wieś 554, z tego gr. kat. religii 479, rzym. kat. 70, izraelitów 7; gr. kat. parafia jest w miejscu, należy do dekanatu buskiego (wiernych 450); do rzym. kat. należy do Żelechowa, wsi o 5 kil. oddalonej. Wieś B. leży na płaszczyznie z małem podniesieniem po nad powierzchnię morza, grunt czarnoziem głęboki, bardzo urodzajny, mieszkańcy trudnią się rolnictwem, chowem bydła; gospodarstwo w tych okolicach przynosi w ogóle obfite owoce. B. ma szkołę filialną. Własność: Karoliny de Ehrenzweig Weber.

Banya, ob. Bania.

Bańki stare, wś, gub. grodzieńska, dawniej w ziemi bielskiej.

Bańków, niem. Baingow, wś, pow. bytomski, par. michałowiecka, nal. do Siemianowic, o milę od Bytomia, o 3 ćw. mili od Król. Huty; folw. z piękną owczarnią. Także kilka innych wsi na Szląsku pruskim, jak np. w pow. namysłowskim, zniem. Bankwitz; w pow. wrocławskim, dziś Benkwitz, i w trzebnickim, dziś Bunkay.