Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/83

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.


w m. Kolnibłotach. Kl. Przed. 3.) B., wś, pow. humański, ma kaplicę katolicką parafii Stawiszcze.

Bahwa, 1.) rz, lewy dopływ Tykicza uhorskiego, ma źródło pod wsią t. n. w pow. humańskim; uchodzi do Tykicza z lewej slrony, kolo wsi Rusałówki. 2.) B., Sucha Bahwa, prądnik jarowy, który łaczy się z drugim takim potokiem i we wsi Bahwie, w powiecie taraszczańskim, przyjmuje nazwisko Mokrej Bahwy lub Teterówki, która rozlewając w staw znaczny we wsi Pobojnej, dalej już przybiera nazwisko Burtów i u wsi Ochmatowa wpada z lewej strony do Tykicza uhorskiego. Pamiętą jest ta rzeczka z powodu, że na polach jej przyległych u wsi Pobojnej i Ochmatowa w 1656 r. krwąwą stoczył bitwę Bohdan Chmielnicki z wojskami rzplitej. To pole bitwy kozacy przezwali Drożypolem. 3.) B. gniła, przeciek jarowy, poczynający się w jarah wsi Litwinówki, pow. taraszczański. Ujście jej do uhorskiego Tykicza z lewej strony, naprzeciw wsi Woronnego.

Baiersee, ob. Bajerze.

Baildonhuette, pudlingarnia w pow. bytomskim, par. kat. Chorzów, o 9 kil. od Bytomia, tuż pod Dębem.

Baincze, wś, pow. Seret, na Bukowinie, o 3 kil. od Czerepkowiec, z parafią grecką nieunicką w miejscu.

Baingow, ob. Bańków.

Baitkowen, ob. Bajtkowo.

Baj, potok wytryskujący w obrębie gminy Brzeziny w pow. ropczyckim, w lesie Bucze zwanym; płynie przez przysiołek brzeziński, także Bajem zwany, w kierunku południowo-wschodnim i po krótkim biegu uchodzi do potoku Brzezińki, dopływu Wielopolki, wpadającej do Wisłoki. Br. G.

Baja, m. na Węgrzech, hr. baczbodroskie, nad Dunajem. w najżyżniejszej stronie Baczki, 19000 mk., prowadzi znaczny handel zbożem i bydłem.

Bajaschestie, wś, pow. Gurahumora, na Bukowinie, nad Mołdawą, na granicy Multau, o 12 kil. od st. p. .Mazanestie, z parafią grecką nieunicką w miejscu.

Bajbuzka, rz., dopływ Tykicza Uhorskiego, bierze swój początek na gruntach wsi Cybulowa w powiecie lipowieckim. Wspominana w akcie granicznym z r. 1637. E. R.

Bajbuzowce, Bajbozówka, duźa wś rządowa, w pow. bałckim, gm. Sawrań, dusz męz. 511. Ziemi 3024 dzies. Naleźała do hetmana Rzewuskiego. Dr. M.

Bajda, przysiołek do Niegłowic (ob.).

Bajdae, ob. Bajdarska dolina.

Bajdarska dolina, w płd. części Krymu, pow. jałcki, 16 w. dl., 8 do 10 w. szer., ze wszech stron otoczona górami, z których mnóstwo strumieni do rz. Czarnej wpada. W dolinie tej leży 12 wiosek tatarskich, otoczonych gajami winorośli, orzecha, dębu, topoli. Największa z nich wś Bajdar, nad rz. t. n., o 49 w. na zachód od Jałty (Siemienow.)

Bajdy, wś, pow. jasielski; o 6 kil, mi Jasła; w par. rz. kat. Szebnie.

Baje, ob. Bałaje.

Bajerow, po węg. Bajor, wieś w hr. szaryskiem (Węg.), ma piękne łąki i pastwiska, obszerne lasy, kościół katol. par., 278 mk.

Bajerowce, po węg. Bajor-Vagas, wieś w hr. szaryskiem (Węg.), kościół paraf. gr. kat., obszerne lasy, 651 mk.

Bajerze, niem. Baiersee, wś rycerska, pow. chełmiński, par. Kijewo, niedaleko Zyglądu.

Bajewo, wś w pow. wieliskim, z kaplicą katolicką parafii Wieliż.

Bajkowce, duża wieś, pow. lityński, dusz męz. 335, ziemi włośc. 868 dz. Należy do klucza janowskiego hr. Chołoniewsldego.

Bajkowce, z przys. Połczok, dawniej Baykowce, wś, pow. tarnopolski, o milę od Tarnopola, niegdyś w pow. trembowelskim województwa ruskiego; rozłożona w dość głębokim a wązkim parowie, wzdłuż koryta rzeczki Chodorówki. Po obu bokach koryta, w którem się wieś B. rozsiadła, przeciągają z południa ku północy płaskowzgórza, tak zwane „Szczurowe góry,“ które, szczególniej po stronie zachodniej, dzieląc koryto wodne Chorodówki i Seretu, wznoszą się do wysokości 1150 stóp nad powierzchnię morza. Po stronie wschodniej przeciąga w tym samym kierunku płaskowzgórze zwane sabaszyckie, oddzielające również koryto rzeczki „Gniłej“ od „Chodorówki;“ jest nieco niższe, gdyż najwyższy szczyt w tem miejscu dochodzi do 1116 stóp nad powierz. morza. Prześtrzeń tej gminy wynosi 2,127 morg austr., z togo obszar dworski posiada: roli ornej 583 morg austr., łąk i ogrodów 161 m. a., pastwisk 11, ogrodów 3 morg austr. Las jest przęważnie dębowy. Ludności ma ta gmina 777 w 124 domach i 132 rodzinach; z tych należą, 450 do obrządku rzym. kat., 324 do obrząd. gr. kat., a 3 żydów. Cerkiew gr. kat. w tem miejscu, pod wezwaniem św. Paraskowii, drewniana, zbudowana według wzorów dawniejszych, z trzema kopułami, w wieku zeszłym przez ówczesnego właściciela Bajkowiec, Kazimierza Czołhańskiego, który również w roku 1737 parafią przy niej fundował. Do parafii gr. kat. B. dek. tarnopolskiego należą także sąsiednie wsie: Rusianówka, Smykowce (filia) i Podsmykowce, licza, ce razem 1145 dusz obrz. gr. kat. Jest także w B. szkoła etatowa. B. R.

Bajkówka, ob. Janów.

Bajmaki Kobyle, wieś, czyli raczej przysiołek gminy Bałozynowa, należy do obszaru