Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/79

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.


przez Brachówkę, Łabacz i miasteczko Sokołówkę, gdzie dawniej zasilał znaczny staw, dziś w zaniedbaniu się znajdujący. Od pomłyniszcza Sokola zwraca się znowu na północny zachód i płynie odtąd dawnem korytem p. n. Baczka, zasilany licznemi potokami i strumykami, oraz wodami z okolicznych błot, które przepływa, rozdziela się w obrębie gminy Turza na dwa ramiona, które w przysiołku Baczce w obrębie gminy Turza nazad się łączą. We wsi Kasztelanie tworzy staw kasztelański, poczem zaraz poniżej staw toporowski w obrębie miasta Toporowa. Na granicy tegoż miasta z Ohladowem tworzy trzeci mniejszy staw łętkowski zwany. Odtąd zmienia kierunek ku wschodowi i płynąc krętem i błotnistem korytem p. n. Radośławki, odgranicza wsi Trójcę i Niwice i pod miastem Stanisławczykiem łączy się ze Styrem po pięciomilowym swoim biegu. Główniejsze dopływy tego potoku są od prawego brzegu Brachówka, Rosocha; od lewego zaś Stołpin, Berezówka i Ohladówka.  Br. G.  

Baczkan, także Buczkców zwany, potok w obr. gminy Petranki, w powiecie kałuskim w Galicyi, wypływa z połoniny tejże nazwy i po krótkim biegu w kierunku południowo-wschodnim uchodzi z lewego brzegu do koryta rzeczki Bereźnicy, dopływu Łomnicy.  Br. G.  

Baczki, 1). wś i folw., pow. węgrowski, gm. Łochów, par. Puchały, ogólny obrar 2825 morg; w tem dworskich 2168 m., i 448 mieszk. W 1827 r. było 25 dm., 203 mieszk. Znajduje się tu odlewnia żelaza fryszerka i fabryka narzędzi rolniczych, cegielnia, tartak parowy; st. poczt. i st. dr. żel. Warsz. Petersb. w Łochowie. 2). B., wś i folw., pow. sokołowski, gm. Repki, par. Wyrozęby.

Baczki, przysiołek do Turzy (ob).

Baczków, wś i folw., pow. łukowski, gmina Mysłów, par. Zwola; 1043 m. dworskiego gruntu (opuszczone u Zinberga).

Baczków, z przysiołkami Liski i Ryśki, wś i dobra skarbowe, pow. bocheński, o 8 kil. od Bochni, w parafii rzym. katolickiej Mikłuszowice.

Baczkowa, strumień w obrębie gminy Jamielnicy, w powiecie stryjskim. Wypływa z południowego stoku gór bezleśnych, tak zwanego działu Orawskiego, z kilku źródłowisk, łączących się we wsi Jamielnicy. Spływając w kierunku południowym z dość znacznych wysoczyzn, głębokim parowem, opłukuje poszarpane skały, poczem przechodzi w obręb gminy Podhorodec i przybrawszy z lewego brzegu dość silny potok Jamielnicę, uchodzi poniżej folwarku podhorodeckiego do Stryja z lewego brzegu.  Br. G.  

Baczkowice, ob. Buczkowice i Baćkowice.

Baczkuryn, wioska, pow. lipowiecki, nad n. Kończą, wpadającą do Rosi, o 4 w. odległa od m. Monastyrzysk a o 6 wiorst od pocztowej drogi z Humania do Hajsyna. Mieszk. prawosł. 904, katolików 30; razem 934. Cerkiew parafialna i szkółka; ziemi 1296 dzies., pierwszorzędny czarnoziem. Własność Hulanickich. Zarząd gminny i zarząd policyjny w m. Monastyrzyskach.  Kl. Przed.  

Baczmanka, potok wypływający z silnego źródła pod górą, Rachowiecką, w obr. gminy Soli, w pow. żywieckim, płynie głębokiemi jarami w kierunku południowym i uchodzi w przysiołku solskim, Baczmanem zwanym, do rzeczki Słonnicy, dopływu Soły.  Br. G.  

Baczmański potok, powstaje z kilku leśnych małych źródłowisk na południowym stoku góry Baczmańskiej, także Halą Boraczą zwanej (1144 m.), stanowiącej zachodnie ramię hali Lipowskiej (1324 m.) w obrębie gminy Ujsół w pow. żywieckim. Płynie przez las Żłatną zwany w kięrunku południowym głębokiemi parowami i po krótkim biegu uchodzi w pobliżu leśniczówki w Złatnej z prawego brzegu do potoku Bystrego, doplywu Soły.

Baczów, wieś powiatu przemyślańskiego, o 6 kil. od st. poczt. Janczyn, ma 537 dusz, z tego 526 gr. kat., 11 izraelitów. Obszar dworski posiada gr. ornych 390 morgow, łąk i ogrodów 63 mor., pastwisk 51 m., lasu 552. Włościanie posiadają ról ornych 606 morgów, ląk i ogrodów 150 morg, pastwisk 56 m.; gr. kat. parafią dek. narajowskiego (z filią Podusilną: wiernych 916) ma w miejscu. W tej wsi jest szkoła filialna 1-klasowa. Wieś ta leży w górach tak zwanych przemyślańskich, o 3 mile na wschód od Przemyślan, w okolicy lesistej, grunt ma wilgotny, klimat ostry; zakupiła ją od spadkobierców Michała Baworowskiego spółka Niemców, która grunta należące do obszaru dworskiego parceluje i częściami rozprzedaje.  B. R.  

Baczówka, także Baczowski potok, wytryska na północnym stoku wzgórza Maliniskami zwanego, w obr. gm. Baczowa, w pow. przemyślańskim. Płynie w kierunku północno-zachodnim przez wieś Baczów a minąwszy domostwa baczowskie zwraca się nagle na zachód, przechodzi w obręb gm. Dusanowa, w której po dwumilowym biegu uchodzi z lewego brzegu do Gniłej-Lipy. Dawniej tworzył ten potok kilka obszernych stawów rybnych, z których dziś tylko ślady pozostaly. Istnieją bowiem w Baczowie trzy sadzawki i mały młyn.  Br. G.  

Baczyn, wś, pow. krakowski, o 10 kil. od st. p. Liszki, 1189 n. a. morgów rozl., 97 dm., 538 dusz; parafia w Budzowie; leży między górami, zdala od bitego gościńca; tartak wodny; ludność zajmuje się wyrobami z drzewa.

Baczyna, 1). wś, pow. wadowicki, par, rz. kat. Lanckorona, o 11 kil. od Lanckorony. 2).