Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/41

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.


włośc. 419 dz. Należy do dóbr połońskich hr. Dunina Karwiockiego.L. R.

Annussewen, ob. Borek.

Anny (św.) góra, na Szląsku górnym, właściwie zwie się Chełm, góra Chełmska, Chełmowa, 1233 st. paryskich n. p. m. Ob. Anna (Święta).

Anny zdrój, ob. Żegiestów.

Ansfelde, folw. pow. chełmiński, należący do Botnia (ob. Bocień), 1854 założony, 241 ha. rozległości, 45 mieszkańców samych katolików.

Anspach, po łotew. Anspaki, wś, pow. dynaburski, parafii Prele, własność Borchów.

Antal, ob. Bukowina.

Antalepty, ob. Antolepty.

Antałaki, wś, pow. kalwaryjski, gm. Olita, mk. 237, dm. 37; par. w Mirosławiu, st. p. w Serejach

Antałaki, jez., pow. kalwaryjski, 30 morgów rozl., 30 st. gł.; nad jego brzegami mieści się folwark Udrya.

Antaniszki, wś, pow. stołupiański Prus wschodnich.

Antesory, wś rząd., pow. święciański; w pobliżu A. była niegdyś st. p. Uszworojście, ost. przy trakcie z Wilna do Swięcian. Byla też w A. kapl. katol. par. Święciany.

Antinopole, fol w., pow. kościański, ob. Morawnica (Murkwitz).

Antkalniszki, wś, pow. władysławowski, gmina i par. Błogosławieństwo; 247 mk.; 16 dm.; st. p. w Szakach.

Antodury, okrąg wiejski w gm. Łabonarach, pow. święciański, liczy w swoim obrębie wsie: Leoniszki, Okmiańce, Kuszpy, Biszbaryszki, Pieczule, Smolgiszki, Bimbiry; zaśc. Pokubaciszki, Janówka, Staciowo, Elkoniepiewo, Smilgi.

Antokalnie, wś, pow. maryampolski, gm. Pogiermoń, mk. 222, dm. 22; par. Pokojnie, st. p. w Poniemoniu.

Antokalniszki, ob. Antkalniszki.

Antokol, ob. Wilno i Pobojsk.

Antokol, zaśc., pow. trocki, między Poporciami a Wilią.

Antokolce, 1). wś, pow. trocki. 2). A., wś, pow. wileński.

Antokrewne, jeziorko niedaleko mka Subbat, z którego wypływa rz. Krewna, przyjmuje zaś rz. Ligumę.

Antolepty, po żm. Antaleptiej, mko rząd., pow. nowoaleksandrowski, gub. kow., o 30 w. od miasta pow., nad rz. Świętą. Kaplica katolicka Ś. Maurycego, drewniana, 1715 przez jezuitów wzniesiona. Należy do parafii Dusiaty. Ma osobną parafia prawosł., 246 wiernych, 3 cerkwie.

Antolin, 1). A., wś, pow. brzeziński, gm. Łaziska. W 1825 r. była tu osada sukiennicza, założona przez, dziedzica sąsiedniego Ujazdu. 2). A., wś, pow. janowski, gub. lub., gm. Brzozówka.

Antołkiena, okrąg wiejski, gm. Łyngmiany, pow. święciański, liczy w swoim obrębie wsie: Moksiuny, Sciegulany, Drutyny, Antogowo, Grykopiele, Mejrany, Narusze, Wojszniuny, Soły, Ginutany, Kaukiszki, Antołkiena, Mazuryszki, Pupiszki, Dzierżelis, Projniszki, Rukiszki; zaśc.: Kazimirowo, Poszekarwa, Bojare inaczej Szakarwa, Maciejuny, Brzozowszczyzna, Pogawie, Łapikalnie, Wojdziuszki, Gienejciszki, Pipielekałna, Szyliniszki, Poplawszysie, Pobirże, Poałmas, Benedyktowo, Witkowszczyzna, Kowaliszki, Puzieniszki, Maciuciszki, Tumieniszki, Symoniszki, Pielenie, Kimki, Cyany.

Antomir, dwór pryw., pow. szawelski, o 61 w. od Szawel.

Antonajcie, wś, pow. trocki, dawniej własność Zaleskich, o mil 2 od st. dr. żel. Koszedary.

Antonia, wś, nad rz. Szkwą, pow. ostrołęcki, gm. i par. Myszyniec.

Antonia, olędry, pow. średzki, ob. Miąskowo.

Antonia, (niem), Antoniów, Jantoniów, wś, pow. opolski, parafii szczedrzyckiej.

Antonie, wś, pow. ostrołęcki, gm. Myszyniec, przy małej rzecze Piaseczna, zostaje pod administracyą magistratu miasta Ostrołęki, posiada dom.: 30, lud.: 228; rozl. morgów 1,088,

Antonielów, ob. Antonilów.

Antoniendorf, osada menonitów w pow. ostrogskim; ludność zajmuje się wyrobem płócien i serów holenderskich.

Antonienhof, ob. Cisowy, Małżewko i Ryta.

Antonienhuette, miejscowość fabryczna, pow. katowicki, okr. reg. opolskiego, o 4 kil. na pd. od st. dr. z. Morgenroth, posiada znakomite fabryki żelazne, 2 huty cynkowe, fabrykacyą wyrobów z gliny i bieli ołowianej. W 1875 roku 4538 mieszk. Par. katol. dek. bytomskiego.

Antoniewo, 1). A., wś, pow. ostrowski, gm. Komorowo, par. Ostrów. 2). A. folwark należący do dóbr Komorowo, pow. ostrowski, gm. Komorowo, ogólna przestrzeń 170 morg gruntu lekkiego, żytniego. Jest tu huta szklana na szeroką skalę, z szlifiernią i innemi ulepszeniami, obecnie dla braku kapitałów nieczynna. 2) A.-majdan, pow. ostrowski, gm. Orło, 2 piece, w których wyrabiają smołę i terpentynę; obrót roczny 1024 rs. 3) A., wś, gm. Guzów, pow. błoński, ludno męż. 134; kob. 137.

Antoniewo, okrąg wiejski w gm. Postawy, pow. dziśnieński, liczy w swoim obrębie wsie: Kraszniewo, Nowosiołki, Łaszkowszczyzna, Dąbrowa, Czeremeszniki-pogarne, Czeremeszna-