Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/42

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.


podzisienna, Wasiliny, Rebeki, Antoniewo, Jańczycha, Wołożyna, Czeszuny.

Antoniewo, lub Antoniew, 1). A., pow. odolanowski, ob. Szklarka Przygodzka. 2). A., folw., pow. średzki, ob. Kostrzyn. 3). A., folw., pow. krotoszyński, ob Zakrzew (Sackern). 4). A., osada, pow. szubiński, ob. Wąsosz. 5). A., folw., pow. inowrocławski, ob. Tarkowo. 6). A., folw. pow. wągrowiecki, ob. Glinno. 7). A., niem. Antonsdorf, osada, pow. szubiński, ob. Nowe Dąbie. 8). A., wieś, pow. czarnkowski; 12 dm., 70 mk.; 7 ew., 63 kat.

Antoniewo, 1). A., folw., pow. toruński, należący do Bielaw, dawniej własność biskupa kujawskiego, mieszk. 42 katol., 13 ewang. 2). A., młyn i cegielnia, w pow. brodnickim, przy szosie kowalewsko-golubskiej, należy do miasta Golubia.

Antoniewo, ob. Antoniów.

Antoniki, przysiołek, ob. Młodów.

Antonilów lub Antonielów, wś., pow. kielecki, gm. Łopuszno, szkoła wiejska.

Antonin, 1). A., wś, gm. Krzywiczki, pow. chełmski. Istniała tu cukrownia, zatrudniająca 110 rob. i produkująca za 21,000 rs. rocznie. 2). A., folw., gm. Zakanale, pow. konstantynowski, przestrzeni morg. 1956. 3). A., wś, pow. turecki, gm. Niemysłów; 16 osad włościańskich, 15-30-morgowych.

Antonin, kolonia niemiecka, ob. Pieratyn.

Antonin, 1). A. wieś, pow. wrzesiński; 27 dm.; 233 mk., 16 ew., 217 kat.; 47 analf. 2). A., niem. Neumühle, osada, pow. poznański, ob. Nowa wieś (Neudorf). 3) osada, pow. poznański, ob. Waleryanów. 4). A., folw., pow. obornicki, ob. Gołaszyn. 5). A., folw., pow. odolanowski, ob. Szelejewo. 6). A., osada, 16 dm., 140 mk.; zamek mysliwki książąt Radziwiłłów, ob. Przygodzice. Pośród rozległych lasów, ziemia przeważnie piaszczysta. St. dr. żel. poznańsko-kluczborskiej, między Przygodzicami a Ostrzeszowem, o 16 kil. od Ostrowa; 130 kil. od Poznania, ajentura pocztowa, zamek łowiecki, wystawiony w kształcie ośmioboku, trzypiętrowy, z drzewa, śród kniei bogatej we wspaniałe dęby i zwierzynę, dziełem jest księcia namiestnika Antoniego Radziwiłła i małżonki jego Ludwiki z domu pruskiego. Książę Namiestnik, zmarły r. 1833, raz do roku przybywał w porze do myśliwstwa zdatnej w te strony do dóbr Przygodzickich na lewym brzegu Baryczy, na trakcie z Kalisza do Wrocławia położonych, a nie mając stosownego dla siebie tamże pomieszkania, wedle planu biegłego berlińskiego architekta Schinkla stworzył sobie i potomkom śród lasów dogodną i wspaniałą siedzibę. Obok domu stanęła kaplica, gdzie złożone są zwłoki założycieli; tu spoczywa takźe ich córka Eliza Radziwiłłówna. Do tego czasu zamek antoniński słynie ze szczerej gościnności. 7) A., niem. Antonshof, domin., pow. wschowski; 5 miejscowości: a) A.; b). folw. Henrykowo (Heinrichshof), c) Maryanowo (Marienhof), d). Zaborowo, e). leśnictwo Zaborowo; 14 dm.; 281 mk., 131 ew., 150 kat.; 69 anal.M. St.

Antonin, folw. pow., chojnicki, należący do W. Chełmów, mieszk. 30 katol.

Antonin, ob. Paprotnia.

Antonina, 1) A., niem. Antonienhof, wieś, pow. chodzieski; 53 dm.; 335 mk.: 310 ew., 25 kat.; 70 analf. 2) A., dominium, należy do Próchnowa, pow. chodzieski; 326 morg. rozl.; 12 dm.; 84 mk.: 60 ew. 24 kat.; 21 analf.

Antoninów, wś., pow. Końskie, gm. Grodzisko, st. poczt. w Rudzie Malenieckiej. W 1781 roku Jacek Małachowski wystawił tu wielki piec do wyrobu żelaza.

Antoniny, wś, pow zasławski, o 4 mile od Zasławia, w dawnej dzielnicy kniazia Jurja Ostrogskiego, który na niej zaczął się pierwszy pisać księciem z Ostroga Zasławskim, leżała między cienistemi dąbrowami, nad brzegami rzeki Ikopeti. Osada, którą od panującego tu chłodu w lecie Rusini nazwali "Chołodki." Osada ta wraz z całem księztwem dostała się w dom ks. Lubomirskich, a po wyjściu zamąż ks. Maryi-Anny Lubomirskiej za ks. Pawła-Karola Sanguszkę całe księztwo przeszło w dom Sanguszków. Ks. Barbara. z Duninów Sanguszkowa wypuściła Chołodki w dzierżawę Ignacemu Malczeskiemu, żonatemu z siostrą księżnej Antoniną Duninówną, która ulubiwszy urocze położenie Chołodków i tu zamieszkawszy, wyjednała u księżnej siostry, że na pamięć jej tu pobytu przezwali Chołodki, od jej imienia, Antoninami. Ignacy Malczeski był dziadkiem poety Antoniego Malczeskiego, którego ojciec do r. 1795 A. posiadał. Obecnie należą do Maryi z ks. Sanguszków hr. Alfredowej Potockiej, i tu jest główny zarząd dóbr, składających się z kilkudziesięciu folwarków wzorowo zagospodarowanych i w wysokiej kulturze. Piękny pałac i ogród warte widzenia. Ogród w A. opisał J. Głowacki wierszem wydanym 1822 roku w Petersburgu. Pierwszy spis roślin tego ogrodu drukowano 1853, najlepszy w 1856 wydał w Warszawie Ziemkowski, ogrodnik antoniński. Jest tez w A. sad owocowy zwany Romanówką. W A. odbywały się dawniej wyścigi konne, na których trzymały prym konie ze sławnej stajni Sanguszkowskiej w Sławucie. W A. jest zarząd gminny (wołost'), urząd policyjny (stan) i sąd pokoju. A. posiadają kapl. katolicką parafii Kulczyny.

Antoniów, wś, pow. opoczyński, gm. Machory, par. Żarnów, szkoła wiejska.

Antoniów, 1). A., Antonów, wś, pow. czortkowski, na półn. zach. od mka Tłuste a na południe od Czortkowa. Większa posiadlość