Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/34

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.


wyzn. prawosł. Ziemi 926 dz., prawie zupełnie pokrytej lasem i błotami. Mieszkańcy trudnią się leśnym przemysłem a w części i pszczelnictwem. Własność Mickiewicza, ojciec którego kupił ten majątek od Olizara. Zarząd gminy we wsi Wałczku, policyjny (stan) w m. Obuchowiczach. Kl. Przedrz.

Ameryka, trzy wsie w Prusiech, pow. ostródzkim, niborskim i kartuskim.

Am Fliess, ob. Nad Strugą.

Amilkarowo, leśnictwo, pow. średzki, ob. Targowa Górka.

Am Kanal, ob. Nad Kanałem.

Ammald, ob. Goraninek.

Ammat, rz., dopływ Gani, ma źr. w par. Szkujen gub. infl., przyjmuje Komodę albo Kummad, Pehrs i i. a po przebiegu 50 w. dł. uchodzi w par. Arrasz. Bienenstamm pisze, iż w rzece tej znajdowano perły.

Amsee, wś, st. p. i st. dr. żel. z Gniezna do Inowrocławia, o 11 kil. od Inowrocławia, właściwie Janikowo, choć dzisiaj zwane też błędnię w powtórnym przekładzie z niem. Przyjezierze. Por. Wydzierki.

Amszenka, rz., dopływ Issy (ob.) z prawej strony.

Amthal, ob. Toporzysko.

Amtsfreiheit, ob. Wójtostwo.

Amtskassner, ws, pow. międzyrzecki 24 dm.; 175 mk.; 161 ew., 14 kat.; 7 analf.

Analtsberk v. Anhaltsberg, właściwie Zasraje, wś, pow. szczycieński, okr. reg. królewiecki, pod Dźwierzutami.

Ananiew, m. pow. gub. chersońskiej, u źr. rz. Tiliguł, ze słobody mołdawskiej zamienione na miasto 1834 r., o 1591 w. od Petersburga, liczy 15982 mk., prowadzi znaczny handel zbożowy z Odessą, ma 59 sklepów, 1 jarm. w kwietniu. A. powiat, 7945 w. kw. rozl., powierzchnię ma w części płaską, w części wzgórzysta, i lesistą, na południu gołe stopy; grunt wszędzie urodzajny, czarnoziem, w górach łomy granitu i źródła mineralne. Rolnictwo i chów bydła główne zajęcie mieszkańców.

Anańczyce, wś, pow. mozyrski, na lewym brz. rz. Słuczy.

Anapa, m. portowe na wsch. brz. morza Czarnego, w okr. kubańskim, o 2255 W. od Petersburga, 5037 mk., st. p. na oddzielnym trakcie od Noworossyjska. M. załoźone 1781 przez Turków. "Enc. Ungra" mówi mylnie (I, 253) o przeniesieniu miasta A.

Anapis lub Hynapis, staroż nazwa rz. Bohu czyli południowego Bugu.

Anapols, ob. Annopol.

Anastazewo, osada, pow. gnieźnieński; 41 dm., 245 mk., 111 ew., 117 kat., 10 róznowierców, 7 żydów; 67 analf.

Anatolin, kol., pow. gostyński, gm. Pacyna, ziemi pszennej mórg 402, mk. niemców 115. Utworzona kolonia w 1856 r., dawniej był to folwark Dubielice. Istnieje tu olejarnia z produkcyą roczną na rs. 400. Br. Ch.

Ancielewszczyzna, okr. wiejski, gm. Wiszniew, pow. oszmiański, liczy v swoim obrębie wsie: Ancielewszczyzna, Szalciny, Girbinięta, Tupcze, Gruszewszczyzna, Dudy, Dobraziemia, Łastojańce, Wilanowo, Radziuki, Janusze, Rewki; zaśc. Tęcza i Tupcze.

Anciszki, inacej Wysoki Dwór, mko. pow. poniewieski, nad Żyżmajem., o 35 w. od Poniewieża, paraf. kościół katol. Ś. Mateusza z 1789 roku, drewniany, fundacyi Kozakowskiego. parafia katol. dekanatu poniewieskiego: dusz 1292.

Anclam, ob. Anklam.

Ancuty, wś, gub. grodz., dawnej ziemi bielskiej, przez drobną szlachtę zaludniona.

Ancyna, wś, gub. witeb., u zbiegu rz. Uszy z Dubną.

Ancypery, wś, pow. wilejski.

Anczna, rz., dopływ Szeszuwy z prawej strony; przyjmuje Merczę i Płuszczę. Zródło ma pod mkiem Poszyle, na płd. mija Skawdwile. Botoki, uchodzi pod folw. Sontoki, długa 48 w. Por. Szeszuwa. F. S.

Anczławka, wś, pow wołkowyski, gub. august., gm. Pojewoń, 208 mk. 22 dm.. st. p. w Wierzbołowie.

Anczykowan, po węg. Ancsikfalva (czyt. Anzikfalva), wioska w hrabstwie liptowskiem (Węgry), lasy jodłowe, garncarnie, warzelnie mazi.

Anczypałowce, wś. rząd., pow. bracławski. naleźała daw. do stwa bracławskiego, ob. Lińkowce.

Andahaz, ob. Andyce.

Anderskehmen, ob. Jędrzeiszki.

Andice, ob. Andyce.

Andomir, potok górski w obrębie gm. Brustury, w pow. kossowskim w Galicyi. wypływa z pasma gór. Czarnego lasu (Beskidu lesistego) na łąkach rozpościerających się na płn. wsch. stoku góry Grahit zwanej, a znachodzącej się na granicy trzech gmin Kosmaczu, Brustur i Żabiego. Po krótkim, bo przeszło trzyćwierćmilowym górskim biegu, śród jarów leśnych i obszernych łąk brusturskich, uchodzi w obrębie tejże gminy do potoku Pistynką (ob.) zwanego, dopływu Prutu. Br. G.

Andraniszki, wś i gm. pow. wiłkomierskiego.

Andrasfalva, ob. Andraszowa i Andreasfalva.

Andras (Szent), ob. Swati Ondrej.

Andras-Vagas, ob. Andraszowce.

Andraszowa, po węg. Andrasfalva, wś, w hr. liptowskiem (węg.), kościół katol. filialny, dobra gleba rolna, 628 mk.