Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/35

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.


Andraszowce, po węg. Andras-Vagas, wieś w hr. szaryskiem (Węg), 150 mk.

Andreasfalva, Andrasfalva, wś., pow. Radowce, z przysiołkiem Mitoką, o 2 kil. od Radowiec, nad Suczawą. Parafia rz. katol. dek. suczawskiego: 2118 rz.-kat., 780 ew., 7211 gr. kat., 147 żydów.

Andreashof, ob. Grabówko.

Andreasthal, ob. Jędrzejowo.

Andreaswalde, ob. Kosinowo, Koszynowo.

Andree (St.), ob. Swati Ondrej.

Andreischken, ob. Jędrzeje.

Andrejaszewska st. p., pow. łochwicki, gub. połtawska, między Łochwicą a Romnami.

Andrejew, ob. Jędrzejów.

Andrejewska 1.) st. p., pow. ardatowski, gub. symbirska, między Ardatowem a st. Promzino-Horodyszcze. 2) A., st. p., pow. peremyski gub. kałuska, między Kaługą i Peremyślem.

Andrejkowce, wś, pow, płoskirowski, gm. i par. Felsztyn, rozl. 455 dz. ziemi włośc., ludn. 206 dusz męz. Należy do Mścisława Skibniewskiego l wraz z Rajkowicami, Rososzą i Wołkowcami ma 2105 używalnych gruntów dworskich.Dr. M.

Andrejowa, wś. w hr. szaryskiem (Węg.), nad rz. Popradem, kościół paraf. gr. katol., pastwiska, lasy, 632 mk.

Andrejowce lub Udryjowce, wś., pow. kamieniecki, należała dawniej do Potockich, dziś Dmochowskich.

Andrejowicze, wś., pow. nowogradwołynski, przy trakcie kupieckim z Owrucza do Nowogradwołyńska dawniej własność Lubomirskich-Zwiahelskich, w połowie XVIII wieku Urbanowskich, następnie Bezpalcowych-Wąsowiczów, od których przed 1840 r. nabyli Wroczyńscy; obecnie rozkolonizowana i największą przestrzeń ziemi posiadają Wunderwaldowie. A. liczą włościan dusz męzk. 358, ziemi włośc. 3007 dz., ziemi dwor. 1589 dz. Należy do gm. Serbowskiej. L. R.

Andrejówka, wś, pow jampolski, mk. 426, ziemi włośc. 437 dz., dwor. 404 dz. Należy do Juniewicza i Nebelskiego.

Andrejówka, wś, pow. nowosądecki, ob. Jędrzejówka.

Andrejowka, ob. Andrzejówka.

Andrepno, po łotew. Andryupna, wś, pow. rzeżycki, własność Benisławskich, 2545 dz., niegdyś Sołtanów i Szadurskich. Kościół paraf. N. P. Maryi Szkaplerznej, 1849 nanowo z muru przez Ign. Szadurskiego odbudowany. Parafia A. dek. rzeżycko-raźnieńskiego liczyła w 1857 r. 59 wsi, 301 chat, ludności ogólnej 2586 (1689 katolików, 897 starowierców) t. j. 4 Polaków, 1685 Łotyszów, 897 Rossyan (notatka p. Piotra Wereszczyńskiego). Dziś ma dusz katol. 1659.

Andrepol, wś, pow. siebieski, z kaplicą, katolicką parafii Siebież.

Andres-Kykutt-Barsden, lub Wiewioryszki, Adres-Kurschen lub Lieren, Andres-Padagg (Tilennen), Andres-Schlengen i Andres-Wessat pięć wsi, pow kłajpedzki Prus Wschodnich.

Androniski, mko rząd., pow. wiłkomierski, nad Świętą, o 47 w. od m. Wiłkomierza. Kościół katol. SŚ. Piotra i Pawła drewniany, założony 1790 przez obyw. Pieniańskiego, filialny parafii Onikszty.

Andruchówka, przysiołek, ob. Czernelica.

Andruliszki, zaśc. pow. trocki.

Andruńce, wś, pow. trocki.

Andrusowo, ob. Andruszów.

Andruszki, wś, pow. skwirski, nad rz. Pawołoczką, wpadąjącą do rz. Rostowca, o 4 w. od m. Pawołoczy, o 25 w. na zachód od Skwiry, o 6 w. od wsi Browek st. dr. ż. kijowsko-brzeskiej. Mieszk. 852, wyznania prawosł., cerkiew paraf. murowana, zbudowana 1850 r. Wizyty Skwirskiego dekanatu z r. 1741 wzmiankują o wsi Żarkach, o 2 w. od Andruszek w Moryowskim lesie położonych; mieszkańcy tych Żarek na początku teraźniejszego wieku zostali wszyscy do Syberyi wysidleni z powodu rozbojów. Niedaleko za wsią zbudowano 1850 r. cukrownię, wyrabiającą 64900 pud. mączki cukrowej. Własność kupców braci Popowch. Ziemi 1096 dz. pierwszorzędnego czarnoziemu. Zarząd gm. i polic. w m. Pawołozcy. Kl. Przedrz.

Andruszkowice, Jandrzyszkowice, wś, gm. Samborzec, pow. sandomirski, pod samym Sandomierzem. A. stanowiło uposażenie. par. św. Pawła, za murami Sandomierza istniejącej i posiadały dwór proboszcza, budynki gospodarskie, piękne winnice i ogrody (Długosz: 1302, II 316).Br. Ch.

Andruszów, Andrusowo, wś, pow. kraśnieński, gub. smoleńska, przy ujściu Horodni do Wiekry między miastami Krasnem i Mścisławiem. Pamiętna zawieszeniem broni zawartem między Polską a Rossyą d. 30 Styznia 1667 r., mocą którego Smoleńsk pozostał w rękach Rossyi.

Andruszowce, wś, pow. lidzki, par. Lack, st. p. Szczuczyn litewski, o 5 mil od Lidy; siedzib włościańskich 34, dm. 45, mk. 340, rozl. włók 74, z których 14 na mocy ukazu 1864 r. przeszło w posiadanie włościan; lasu włók 2D, łąk i pastwisk 15, nieużytków 10; reszta grunta orne w dobrej glebie. Młyn wodny cylindrowy. Majątek ten, przez kilka wieków Narbutów, w r. 1849 prawem sukcesyi przeszedł na Moraczewskich i dziś stanowi własność sukcesorów Adama Moraczewskiego. Wielka ilość kurhanów porozrzucanych na polach, przedstawia bogaty materyał dla archeologów.J. L.

Andruszówka, duża wś, pow. lipowiec-