Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/312

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.

lecki, gm. Mniów, par. Grzymałków, na samej granicy gub. radomskiej. Najbliższa st. poczt. w Mniowie. 11.) B., wś, pow. biłgorajski , gm. Biszcza, par. Tarnogród. Leży na wzgórzach z lewego brzegu rz. Tanwi, w bezleśnej okolicy. 12.) B., wś, pow. łęczycki, gmina Tkaczew, par. Łęczyca; o 2 w. na połud. od Łęczycy. Ma 37 dm. 13.) B., wś, pow. radzymiński, gm. i par. Jadów. W 1827 r. było tu 16 dm. i 143 mk. 14.) B., wś, pow. kozienicki, gm. Grabów nad Pilicą, par. Wrociszew. W 1827 r. było tu 52 dm. i 404 mk. 15.) B., wś, pow. siedlecki, gm. Krześlin, par. Suchożebry. W 1827 r. było tu 26 dm. i 208 mk.; obecnie 23 dm., 259 mk. i 624 m. obszaru. 16.) B., wś, pow. siedlecki, gm. Wodynie. Ma 21 dm., 129 mk. i 262 m. ziemi. 17.) B., wś, pow. ostrołęcki, gm. Szczawin, par. Goworowo, 620 m. obszaru. 18.) B., kol. niemiecka, pow. gostyński, gm. i par. Dobrzyków. W r. 1827 r. było tu 25 dm. i 230 mk., obecnie 274 mk. i 513 m. obszaru. Szkoła początkowa niemiecka. Br. Ch.

Borki, 1.) wieś, pow. kijowski, o 7 w. od Luteżu, przy ujściu Irpenia do Dniestru, 386 mieszk. Okrążona sosnowym lasem, grunta piaszczyste. Mieszkańcy trudnią się rybołówstwem i mają obszerne sianokosy. Niedaleko od wsi, w miejscowości zwanej Chołmy, widać rozległe okopy i gruzy; niegdyś było tu obszerne i ludne mko Masłaj, z rezydencyą biskupią, z cerkwiami, zamkiem i liczną ludnością; zniszczone zostało podczas pierwszego napadu tatarów. 2.) B. Choteszowskie, wś, pow. kowelski, gm. Choteszów. Ziemi 1698 dz., dm. 72, ludności 630. Własność rządowa, należała do starostwa kowalskiego. Ziemia piasek, ił, torf na pokładzie glinki i iłu. Narzecze rusińskie z akcentem białoruskim. Leży nad rz. Turyą. 3.) B., wś, pow. kowelski, gm. Hłusza. Ziemi 2778 dz., włościan 1671. Dziedzice mają: Porniewski 652 dz., Spirydowicz 455 dz. Domów 63; ludności 508 męż. Wieś położona na wyspie, śród błot pińskich; ziemia ił z piaskiem i torfem na pokładzie iłu i piasku. Narzecze rusińskie z akcentem białoruskim. 4.) B., wieś w południowej stronie powiatu ihumeńskiego, przy wojenno-komunikacyjnym gościńcu prowadzącym z Ihumenia do Uzdy, o wiorst 4 od tego ostatniego miejsca odległe, blisko żródeł Niemna, w gm. uździeńskiej, w 4 stanie policyjnym (uździeńskim), w 4 okręgu sądowym. Przed reformą włościańską wieś ta należała do dóbr Kuchcice (ob.), dawnego dziedzictwa Zawiszów, herbu Łabędź. Miejscowość lesista, ziemia lekka, borowa. 5.) B., wieś, powiat oszmiański. Na początku wieku XVIII własność ta z posagiem Judyckiej Teresy przechodzi w dom Sulistrowskich i do dziś dnia w ich ręku pozostaje. 6.) B., wś, pow. słonimski, przy b. trakcie handlowym Pińsk-Słonim, o 34 w. od Słonima. 7.) B., wś w pow. sokólskim, gub. grodzieńska, o 31 w. od Sokółki. 8.) B., wś, gub. witebska, u zbiegu rzeki Czernii z Obolem. 9.) B., wieś, pow. słucki, ma kaplicę katolicką parafii Starczyca.

Borki, mko, pow. zieńkowski, gub. pułtawska, o 18 w. od Zieńkowa, st. p.

Borki, 1. (z Czołniowem), wś, pow. dąbrowski, 1254 morg. rozl. wtem 695 m. roli ornej, 70 domów, 471 mk., par. w Szczucinie, położenie równe, w glebie pszennej. 2.) B., (z Diakami), wś, pow. Nisko, 1382 morg. rozl., wtem 435 morg. lasu, 58 dm., 414 mieszk., paraf. w Kuczynie Małej, leży w równinach, gleba piaszczysta. 3.) B. wielkie, wieś, pow. tarnopolski, leży przy kolei żelaznej Karola Ludwika, i ma stacyą kolejową w miejscu; oddaloną jest od Tarnopola o 2 mile we wschodnim kierunku, o 148 kil. ode Lwowa. Przestrzeń posiadłości większej roli ornej 1176, łąk i ogrod. 190, past. 42, lasu 164; posiadłości mniej.: roli ornej 2539, łąk i ogrod. 286, past. 111 morg. Ludność rzym. kat. 790, gr. kat. 770, izrael. 96: razem 1656. Należy do rzym. kat. parafii w Czernielowie mazowieckim, gr. kat. parafią i urząd pocztowy ma w miejscu; do gr. parafii należy także sąsiednia wieś Dyczków z 665 dusz; parafia ta należy do dekanatu tarnopolskiego. Właściciel większej posiadłości Józef Baworowski. 4.) B. małe, wieś, pow. skałacki, nad rzeką Gniłą, dopływem Zbrucza, od Skałata o mil 5 na wschód, od Grzymałowa o mil 3, również na wschód, od miasteczka Toustego o 1 milę na wschód. Przestrzeń posiadłości większej roli ornej 806, łąk i ogrod. 27, past. 67; lasu 1024, posiadłości mniej. roli ornej 964, łąk i ogrod. 27, pastwisk 67, lasu 1024; posiadłość mniejsza: roli ornej 964, łąk i ogrodów 78, past. 35 morg. Ludność rzym. kat. 412, gr. kat. 853, izrael. 23: razem 1688. Należy do rzym. kat. parafii w Toustem, grec. kat. parafią ma w miejscu, która należy do dekanatu skałackiego; posiada szkołę etatową i kasę pożyczkową z kapitałem 2945 złr. 5.) B. janowskie (z przys. Dąbrowa, Koniec, Sucholas i Tyczna), wieś, pow. gródecki, rozsypana śród lasu, z tego powodu tyle obejmuje nomenklatur; leży w piaskach i bagnach, o 1½ mili na wschód od Janowa a o 4 mile od Gródka na półn. wschód. Przestrzeń posiadłości większej roli orn. 33, łąk i ogr. 360, past. 59; posiadł. mniej. roli orn. 328, łąk i ogr. 624, past. 317, lasu 18 morg. Ludność rzym. kat. 25, gr. kat. 1328, izrael. 20: razem 1373. Należy do rzym. kat. parafii w Janowie, gr. kat. par. w Jaśniskach. Właściciel większej posiadłości Maryan Mali-