Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/256

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.


mórg 160, mk. 238, grunt piaszczysty. Część ludności należy do sekty menonitów, część do Braci Morawczyków.

Boberka, 1.) wś, pow. Turka, w głębokich górach karpackich, o 3 mile od węgierskiej granicy, u żródeł Dniestru, o 2 i pół mili na półn. zachód od Turki, a o 11 kil. od Lutowisk na połud. wschód. Przestrzeni posiadłość większa obejmuje: roli ornej 529, łąk i ogrodów 180, pastwisk 64, lasu 1197; posiadłość mniejsza roli ornej 1751, łąk i ogrodów 291, past. 336, lasu 20 morg. Ludności rz. kat. 14, gr. kat. 1109, izrael. 35: razem 1168. Należy do rz. kat. parafii w Turce; gr. kat. par. ma w miejscu, dek. zatwarnickiego. 2.) B. ob. Bóbrka.

Boberka, strumień, wypływa w obr. gm. Wołowego w pow. bobreckim z pod głównego działu wodnego europejskiego; płynie strużką na południe śród łąk, tworząc granicę gmin Bóbrki i Strzałek; a przyjąwszy pod Bóbrką z lew. brz. znaczny potok Białą, rozszerza swe płytkie koryto i dwoma ramionami okrąża Bóbrkę; płynie w kier. połd. przez gminy Ernsdorf, Łany, Sokołówkę, Chodorkowce, Kołohury, Dziewiętniki, Jatwięgi; przepływa obszerne stawy w Łuczanach, Horodyszczu cetnarskim, Ottyniowicach, Chodorowie, Dobrowlanach i Bortnikach, gdzie po 38-kilometrowym biegu wpada do Dniestru. Znaczniejsze dopływy z pr. brzegu są: Krywula (według W. Pola Wybranówka), a z lewego Biała, Sarnicki i Bakowiecki potok. W górnym swym biegu aż po Sokołówkę zwie się także Białym potokiem, od Sokółki do Łuczan Sokołówką, a w dolnym biegu Ługiem. Brzegi strome, dno namuliste. Wody czasami rwiące i sprawiające znaczne wylewy na wiosnę. Im bardziej zbliża się B. do ujścia swego, tem błotnistszą się staje. Br. G.

Bobern, ob. Bobry.

Boberwitz, ob. Bobrowice.

Bobestie, ob. Bobowce.

Bobiatyn, wś, pow. sokalski, o 1 i pół mili na wschód Sokala, nad potokiem zwanym: Załyszna, Draganka lub Karbów, który pod wsią Skomorochami wpada do Bugu; glebę ma glinkowatą, urodzajną, i w lesistej leży okolicy. Przestrzeni posiadłość większa obdjmuje: roli ornej 555, łąk i ogrodów 156, pastwisk 87, lasu 761; posiadłość mniejsza: roli ornej 1010, łąk i ogrodów 195, pastwisk 22 morg. Ludności rz. kat. 148, gr. kat. 593, izraelitów 13: razem 754. Należy do rzym. kat. parafii w Tartakowie; gr. kat. parafią ma w miejscu, do której należą wsie: Kopytów z 320 i Leszczatów z 292 duszami, razem cała parafia liczy 1190 głów gr. kat. Właściciel posiadłości większej Roman Szymanowski. Na pobliskiej górze na przeciwko dworu znajduje się mały czworobok, jakby reduta, otoczony wałem fosą. B. R.

Bobica, ob. Iłłukszta.

Bobie, wś, pow. wiłkowyski, gmina Zielonka, par. Olwita. Ma 10 dm., 50 mk.

Bobiecko, wś, pow. łowicki, gm. Łyszkowice, par. Pszczonów.

Bobiele lub Bobile, wś, pow. górski, na Szląsku pruskim, z folwarkiem Szubrzą, niem. Schubersee, majętność odznaczająca się pod względem rolniczym.

Bobikły, inaczej Wice, wś i folw., powiat maryampolski, gm. Poniemoń Pożajście, parafia Poniemoń. Wś ma 18 dm., 150 mk., folw. 1 dom.

Bobile, ob. Bobiele.

Bobin, 1.) wś, nad Szreniawą, pow. pińczowski, gm. Kościelec, par. Bobin. Rozległa wieś na połowie drogi z Proszowic do Koszyc. Posiada kościół parafialny, murowany; piękny park dworski nad rz. Szreniawą, dom schronienia dla starców i kalek (?), szkołę początkową. W 1827 r. było tu 57 dm. i 273 mk. Par. B. dek. pińczowskiego liczy 1227 dusz. 2.) B.- Mierzejewo, wś, pow. ostrołęcki, gm. Czerwin. par. Gaworowo; ludn. włośc. 58, rozległości morgów 120. Br. Ch.

Bobino wielkie i B. grzybki, dwie wsie przyległe, pow. mazowiecki, gm. i par. Płoniawy, o 11 w. na wschód od Przasnysza, o 6 od Krasnosielca, śród lasów błotnistych. W r. 1827 B. wielkie miało 39 dm. i 177 mk.

Bobka, rz., prawy dopływ Bohu, płynie w pow. winnickim, wpada do Bohu pod wsią Kletyszczami.Dr. M.

Bobki, wś, pow. kozienicki, gm. i par. Policzna.

Bobkiszki, wieś, pow. maryampolski, gm. Balwierzyszki, par. Gudele; 4 dm., 47 mk.

Boble, przysiołek wsi Krowicy.

Bobliwo, wś, pow. krasnostawski, gm. Gorzków, par. Tarnogóra.

Boblowitz, ob. Bobolusk.

Bobławka, wś rządowa, pow. wiłkowyski, gm. i par. Olwita. W 1827 roku było tu 23 domy i 159 mieszk. (?); obecnie 4 domy, 28 mk.

Bobłów, wś, pow. bracławski, 744 dusz męz., 709 dz. ziemi włośc., należy do Maryi z Potockich Strogonowej. Dr. M.

Bobły, wś, pow. kowelski, gm. Turzysk, ziemi włośc. 1249, dworskiej 1805 dz.; własność Orzeszki. Domów 82, ludność 512 m.; ziemia piasek z marglem, pokład marglowy. Narzecze rusińskie. A. Br.

Bobolewicko, ob. Bobelwicko.

Bobolice, wś, pow. będziński, gm. i par. Niegowa, pomiędzy Lelowem a Żarkami, o 1 i pół mili od Lelowa w stronie południowo-zachodniej. Warowny gród tutejszy, na skali-