Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/244

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.


poznańskiego. W XIV w. był własnością Przemysława ks. wrocławskiego i kaliskiego później jako własność królewska zostawał wraz z przyległym Grodziszczkiem i Zborowem pod zarządem starostów, za rządu pruskiego stał się własnością prywatną. W XVIII w. staro- stwo płaciło kwarty 1442 zł. i było emfiteuzą Miaskowskiego. Kościół paraf. istniał tu juz w XIV wieku. Przebudowany w 1532 r., zostawał jakiś czas w ręku róznowierców. W 1827 r. B. miał 49 dm. i 445 mk. Par. B. dek. kaliskiego, dawniej sta wiszyńskiego, ma 1550 dusz. KA. K. Wa. Blizawy, ob. Bliiawy. Blizgie, karczma i osada, pow. nowoale- ksandrowski gub. kowieńskiej, do dóbr Kowa- liszki Komorowskich należąca. :Mieszkali tu cyganie niedźwiednicy, uczyli te zwierzęta, po świecie je oprowadzali i opłacali czynsz do dworu. Blizianka, Bliźnianka, wś, pow. rzeszowski, par. rz. kat. Niebylec, gr. kat. Blizianka, o 3 kil. od st. p. Niebylec. Dominium nalezy do K. Zakliki. Zowią, też tę wieś: Bliźniaki. Blizianka, potok w obI'. gm. Blizianki w pow. rzeszowskim, wypływa we wschodniej jej stronie; płynie w kierunku połuJ. zach. wązką doliną, po nad której wschodnim brzegiem wznosi się góra Kamieniec (474), i w ok gm. Konia- czkowej z pr. brzegu wpada do Gwoźnicy, do- pływu Wisłoka. B". G. Blizienko, małe jezioro, stanowiące niejako dalsze wschodnie przedłużenie jez. Blizno (ob.), między wsiami Dankowskie i Kopaniea. Bliziellko, ob. Blizinlci. Blizill, 1.) WŚ i Blizine fol-w., nad rz. Kuz- niczką, pow. konecki, gm. Blizin, par. Odrowąz. Istnieje tu wielki piec, fryszerka, kuźnica. W 1875 r. wyrobiono zelaza surowcu 21,800 pud., kutego 6250 pud., wyrobów zelaznych i drutu 7382 pud. Kościół filialny par. Odro- wąz. U rząd gminny. Gruntów dworskich 6396 morg, włośc. 224 morgo W 1827 r. bylo tu 18 dm. i 150 mk., obecnie 34 dm. Gmina B. należy do S. gm. okr. II w Chlewiskach, st. p. w Suchedniowie, odl. od KOllskich 26 w., 2,500 mk. i 12,081 morgo obszaru; w tem dwor- skiej 6496 m. 3.) B., wś, pow. piotrkowski, gm. Parzniewice, par. Bogdanów, o 3 w. na połud. zach. od Jeżowa. W 1827 r. było tu 21 dm. i 140 mk. B". Ch. Blizillki, niem. Bliessinken, Blizinken, folw., pow. grudziąski, od st. dr. zel. Jabłonowo o 5 kil., Pl1r. Rywałd. Ma 2392 m. rozl., 9 dm., 182 mk., 103 kat. Blizlla, Wf!, pow. kolski, g'm. Czolowo, par. Koło. W 1827 r. było tu 46 dm. i 461 mk. Blizna, wś, pow. ropczycki, par. rz. kat. Ocieka, tuz obok st. p. Dąbie. Blizne, wś, pow. warszawski, gm. Blizne, par. Babice, przy drodze z Warszawy do Babic, 08 w. od Warszawy. W 1827 r. było tu 11 dm. i 104 mk. Gmina B. nalezy do S. gm. okr. II w Babicach, st. p. w Warszawie, liczy 3477 ludności. Blizne, wś, pow. brzozowski, par. gr. kat. Izdebki a rz. kat. Blizne, o 8 kil. od Brzozowa. Właścicielem tabularnej posiadłości B. jest rz. kat. biii1kupstwo przemyskie. WŚ B. założoną została 1366 z nadania Kazimierza W. Par. rz. kat. dek. brzozowskiego liczy 2208 wier- nych. Posiada szkołę l-klasową. Bliźniaki, Bliźnianlca, ob. Blizianlca. Bliźnice, niem. Blisnitz, folw., pow. sztumski, st. p. Piekło, par. Sztum, ma 650 m. rozl., 2 dm., 13 mk., 9 kat. W r. 1773 były tu 3 emfiteuzy i 5 alodyów. Bliźniecka huta, wś, pow. radomyski, 030 w. od Radomyśla, 3 dm., 18 mk. ob. pl. W r. 1860 r. wyrobiono tu szkła za 4500 rs. Bliźniew, wś, pow. sieradzki, gm. Wróblew, par. Vągłczew, na lewo od drogi bitej z Sie- radza na Blaszki do Kalisza prowadzącej. o 7 w. na wschód połd. od Blaszek. W 1879 r. odkryto tu podobno obfite źródło słone. zawie- rające do 38% soli t. t. dwa razy tyle co so- lanki inowrocławskie. Rozl. morgo 415, wtem dworskiej roli 378 m., włośc. 37, ludno 135. Bliżnilii, ob. Zanarocz. BlizllO, 1.) B. i Karolewo, wieś i osada włos., pow. rypiński, gm. Szezutowo, par. Gujsk, liczą 206 mieszk., 21 domów, 23 osady włok, powierzchni 247 morgów; w tem gruntu orno 175 morg.; folwark Blizno, nad jeziorem tegoż nazwiska położony, należy do dóbr Stara Wola, liczy 28 mieszk., 5 dm. W 1827 r. było tu 19 dm. i 170 mk. 2.) B., wś, pow. augustowski, gm. Szczebra olszańska, par. Szczebra, o 6 W. na południe od jez. t. n., śród lasów i błot. Blizno, 1.) jezioro, pow. augustowski, o 4 w. na prawo od drogi bitej z Warszawy do Suwałk, na połudn. od jeziora Wigry, śród la- sów, 5 w. długie w kierunku od zach. ku wsch., szerokie ok. 1 w., brzeg południowy lesisty, pół- nocny w części bezleśny i górzysty, koło folw. Ateny. 2.) B., jezioro, ob. Szczutowo. B". Ch. Blizno, niem. Bliesen, wś włośc., pow. gru- dziąski, st. p. Jabłonowo, par. Rywald, ma 2453 m. razI., 34 dm., 308 mk., 29 kat. Blizny, jezioro w pow. włodawskim, dobrach Lejno, w zlewie Wieprza, śród trzęsawisk nie- dostępnych, ma 31 m. rozl.; łączy się z pobliz- kiemi jez. Wielkie, Głębokie i Humeńko. Blizocin, wś i dobra, pow. łukowski, gm. i par Łysobyki. W 1827 r. było tu 40 dm. i 216 mk. B. ma 2047 morg obszaru, 1271 morgo dworskich. Blizocka wola, wś, pow. łukowski, gm. Serokomla, par. Łysobyki. Posiada szkołę