Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/241

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.


Bitków, właściwie Biłków (ob.). Bitkowczyk, Bitkowiec, właściwie Biłkow- czyk, Bilkowiec. Bitkowice, folw. pryw i wieś włos., pow. płoński, gm. Sielec, par. Kobylniki, nad rzeczką 8trugą; wś liczy 61 mk., 11 dm., powierzchni 24;morgów. Folwark należy do dóbr Grodko- wo, zajmuje powierzchni 457 morgów, liczy 44 mk., 4 dm.; wiatrak. B. Clw. Bitom, ob. Bytom. Bitonia, ob. Bytonia. Bitowtanki, okrąg wiejski w gm. Hanu- szyszkach, pow. trocki, liczy w obrębie swym wsie: Smołuki, Bakanaryszki; zal;cianki: Przed- moście, Bitowtanki, Dziegieliszki. Bitscbin, ob. Bycina. Bitscbinitz, ob. B,1jczynica. Bittebnen (niem.), kilka wsi w Prusiech wsch., w pow. labiawskim i ragneckim. Bittkow, ob. B,1jtków. BitYlice, przysiołek wsi Latacz. Bhvollel'ia, przy£. Wikowa górnego (ob.). Bixten, włość w Kurlandyi, pow. tukum- ski, par. Neuenburg, z folwarkami Behrshof i N euhof. BizarYllcie, ob. Bazarzyl'we. Bizenko, małe jeziorko, w systemacie wód wigierskich, pow. suwalski, nalezy do majo- ratu gen. Ganeckiego. Por. Blizienl;;o (?). Bizerenda (Bis-Ol.enda?), wieś, nad rzeką Nidą, pow. jędrzejowski, gm. i par. Brzegi, jedna z najstarozytniejszych osad w tej okolicy, wzmiankowana w dyplomatach z XII wieku. Do czasu supresyi dóbr klasztornych w r. 1818 należała do cystersów jędrzejowskich. Dziś stanowi własność rządu. W 1827 r. miała 22 dm. i 161 rok. Lin. Bizery, wś, pow. władysławowski, gm. Zy- ple, par. Błogosławieństwo. W 1827 r.było tu 18 dm., 161 mk.; dziś 18 dm., 150 mk: Bizón (), w pow. t{>ruIlskim, według Kę- trzyńskiego. Biżerewicz, wś, pow. piński; była tu ka- plica katol. parafii PiI1sk. Bjelawą, niem. Nieder-Bielau, wś, pow. zgo- rzelicki na Szląsku pruskim, od 16 r. par. ewang.; i Oher-Bielau, wś tamze, równie7. z par. ewang. Bjein (luz.), niem. Byhlen, W8 w:Marchii brandenburskiej, blisko północnej granicy języ- ka dolnołużyckiego, w kierunku między Lu- bniowem a Gubinem, w zeszłem stuleciu jeszeze serbska, dziś zniemczona. 'Według podania w jeziorze zapadłe miasto. Jeszcze przed 40 laty ludzie z niedalekich a serbskich do dzisiaj Borków przychodzili nad to jezioro i koszule ciężko chorych, dla uleczenia ich, kładli nad brzegiem wody. A. J. P. Bjełagóra (łuż.), niem. Byltlegure, wś w Marchii brandenburskiej, blisko językowej gra- Sł01rAlk 6eogra4OJD1 Zell1t lV. nicy łużyckiej, dziś zniemczona, w zeszłem stu- leciu jeszcze serbska, leży w kierunku między Lnbniowem a Picniem (Peitz). Według poda- nia w jeziorze zapadły zamek, który widać niekiedy przy świetle słońca. A. J. P. Bjełoboh (łuż.), góra w pasmie lużyckiem, na płd. od Czornoboha, w okolicy dziś już zniemczonej. A. J. P. Blachów, folw., pow. lubliniecki, należy do dóbr Ligoty pod Dobrodniem. Blachownia (Stara i Nowa), wś, pow. ,czę- stochowski, gm. Dzbów, par. Konopiska. Bród lasów nad jeziorem, na prawo od drogi z Czę- stochowy do komory Herby. Posiada wielki piec, fabrykę odlewów żelaznych i tartak pa- rowy o sile 20 koni. W 1835 r. zakłady te urządził bank polski na gruncie prywatnym, a. po pewnym czasie takowe zwrócone zostały właścicielowi. W 1873 r. wytopiono tu zela- za 86,761 pud. W 1827 r. było tu 16 dm. i 104 mk. Br. Ch. nlachoWllia, ob. MiecZa/'. Blachta, ob. Błachta Blada, jez. w pow. wilejskim. nladau, ob. Bladowo. Bladen, ob. Władzin, Władzellin. Bladiau (niem.), wielka wś kocielna, pow. świętosiekierski, o 6 kil. od st. dr. żel. W oli- bnik, pośród gruntów płaskich, urodzajnych i pokładów torfu, 1517 mk. ewang., st. p. Bladllice, Bladnitz, ob. Bładnice. nladowo, 1.) folw. i koL, pow. brodnicki, st. p. i par. I,idzbark, gm. Cibórz. :Ma 3 dm., 22 mk., 12 kat. 2.) B., niem. Bladau, wś włośc., pow. tucholski, st. p. i par. Tuchola, 3812 m. rozl., 57 dm., 382 mk., 343 kat. Blakowa wola (od. blak', małn, trawiasta halizna śród lasu, nadająca się do koszenia), wś, pow. nowo-radomski, gm. Brudzice, par. Lg'ota, przy drodze z Radomska do Sulmierzyc. Blandau, ob. Blędowo i Butki. Blankensee, leśnictwo, pow. krotoszYIlski, ob. Krotoszyn. Blankwitt, ob. Blękwit. Blanowice, W8 i folw., pow. olkuski, gm. i par. Kromołów, ma cegielnię i młyn wodny. W 1827 r. było tu 34 dm. i 355 mk. Blanowo, ob. Błonowo. Blallsekow, ob. Błądzikou:o. Blansko, w ¥orawii, małe ale nader ważne miasteczko nad Switawą i koleją bemeńsko-pm- ską, o mil 3 od Berna (Briinn). Jest tu jedna z największych fabryk żelaza i machin w ce- sarstwie austryackiem; są oraz inne fabryki, jak prochu, papieru, wyrobów bawełnianych; sławna plantacya morw i t. d. T,ndność do- chodzi do 2600 dusz. Blaselldorf, ob. Blasz. Blascheowitz, ob. Błażejowice. Blaseowitz, ob. Błaiejowice,