Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/110

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.


pow. telszewski, o 35 w. od Telsz. Kościół katol. śś. Szymona i Judy, 1789 z drzewa wzniesiony przez Jagminów, filialny kalwaryjski. Folw. B. należał do Przeciszewskich, od 1866 należy do Roemerów.

Barsztyn, ob. Bartoszyce.

Bartatów, wieś, pow. gródecki, o 2 mile ode Lwowa na zachód położona, przy b. gościńcu murowanym rządowym lwowsko-przemyskim. Obszar dworski posiada: roli ornej 267 m. a., łąk i ogrodów 215 m., pastwisk 40 m., lasu 446 m.; włościanie posiadają roli ornej 536 m., łąk i ogrodów 327 m., pastwisk 207 m., lasu 61 m. Leży w okolicy płaskiej, niskiej, moczarowatej, obfitującej w lasy i sianożęcia, role mo­kre, na wyższych miejscach bardzo urodzaj­ne. Ludności ma 697, mianowicie rzym. kat. 284, gr. kat. 403, izraelitów 11, st. p.; do gre­cko kat. i rzym. kat. parafii należy do Obroszyna, o dwie trzecie mili oddalonego. Należy wraz z przys. Wólką Stawczańską do dóbr eta­towych rzym. kat. arcybiskupstwa lwowskie­go, klucza obroszyńskiego, ma szkołę filialną i filią gr. kat. parafii. B. R.

Bartatówka, także Stawczanką zwany, mylnie Szczerkiem, potok, wytryska w półno­cnej stronie gm. Bartatowa w Galicyi z kilku źródlisk na łąkach bagiennych na granicy tej­że gminy z gm. Mszaną. Na półn. krańcu wsi łączą się te strugi błotne, tworzą potok zwany Bartatówką od wsi, którą przepływa. Płynie w kierunku południowym na granicy wschod­niej Bartatowa z Obroszynem; po drodze za­biera tak od wschodu jak zachodu łączne wody bartatowskie i obroszyńskie, następnie płynie granicą gminy Stawczan i Obroszyna, przepły­wa wieś Stawczany, w której niegdyś znajdo­wał się obszerny staw, z którego dziś tylko ślady pozostały; w obrębie tej wsi przybiera z prawego brzegu potok Ferdynandówkę; poczem zwraca się na wschód, tworząc południo­wą granicę Stawczan z gm. Polanką, a prze­chodząc w obręb gm. Leśniowic (już w pow. lwowskim) przyjmuje kierunek południowy, płynąc wyżłobionym ku osuszeniu łąk rowem przez łąki Wyderką zwane, a połączywszy się pod wsią Pustomyłami z dawnem swem kory­tem, po za tą wsią płynie granicą gmin Miło­szowic i Siemianówki; następnie w obrębie tej ostatniej zwraca się na połud. zachód i tutaj od połud.-wschodu na błotnych i moczarowatych łąkach wpada do potoku Szczer­kiem zwanego. Br. G.

Bartatycze, wś, pow. zamojski, gm. i par. Zamość. O 6 w. na połud. zachód od Zamościa na wzgórzu nad błotnistą rz. Łabunką, na lewo ode drogi z Zamościa do Krasnostawu. W 1827 roku miała 40 dm. i 239 mk., obecnie 65 dm. (opuszczona u Zinberga).

Bartau (niem.), Bartawa, ob. Bartów.

Bartąg mały, po niem. Klein Bertung, folw. w pow. olsztyńskim, przywilej fundacyjny w 1341 otrzymał. Bartąg Nowy, Neu-Bertung, przyległa wieś, zwie się właściwie Owczarnia.

Bartąg wielki, po niem. Gross-Bertung, wś kościelna w pow. olsztyńskim. Do parafii B. należą wsie: B. Wielki i Mały, Owczarnia, Tomaszkowo, Dorotowo, Gągławki, Ruś, Za­zdrość, Jondorf, Sojka, Kielary, Stary Olsztyn, Majdy, Wienduga, Linowo.

Bartel. Wyraz ten wchodzi w skład wielu nazw geograficznych w Prusiech wsch., głównie w pow. kłajpedzkim i szyłokarczemskim, np. wsie Bartel-Broszien, B.- Wiguss i t. p.

Bartel, ob. Bartlewo.

Bartelmuss, kopalnie węgla, pow. bytom­ski, pod Brzezinką.

Bartelsdorf, ob. Bartolty, Bartowice, Nowa-wieś.

Bartelsee, ob. Bartodzieje.

Barten (niem.), dwie wsie w pow. welawskim.

Barten, ob. Barciany.

Bartenland, ob. Barcka Ziemia.

Bartenstein, ob. Bartoszyce.

Bartęg, inaczej Bartąg (ob.).

Bartfa (węg.), ob. Bardyów.

Bartfa-Ujfalu, ob. Bardyowska Nowa Wieś.

Bartfeld (niem.), ob. Bardyów.

Barth, m. na Pomorzu, okr. reg. stralsundzki, fabryczne i handlowe (żegluga), st. poczt., 6029 mk., po pol. Barda (ob.).

Barthen, ob. Barciany.

Barthen (niem.), wieś ryc., powiat królewiecki Prus Wschodnich, koło Loewenhagen.

Barthken, Bartken (niem.), wś, pow. tyl­życki. Ob. też Bartki.

Bartin, wś na Pomorzu, okr. reg. kosza­liński, st. poczt., 676 mk.

Bartki, 1). niem. Barthken, wś, pow. olecki, niedaleko Wieliczek.

2). B., niem. Bartken, wś, pow. ostródzki, pod Dąbrównem.

Bartki-Mocarze, wś szlach., pow. kolneński, gm. Jedwabne, par. Burzyn.

Bartków, 1). wś rządowa, pow. kielecki, gm. Samsonów, par. Zagdańsk. Leży śród gór Ś-to Krzyskich i rozległych lasów rządo­wych, mieści się tu urząd leśny. W lasach tutejszych był olbrzymi dąb, zwany Bartek, który w 1848 liczył 4 i pół sążni obwodu.

2). B., Nowy i Stary, dwie wsie, powiat sokołowski, gm. Korczew, par. Knychówek, leży o 8 w. na zach. półn. od Drohiczyna; 2780 m. obszaru. W 1827 miały 26 dm., 201 mk.; dziś 390 mk.

Bartkowa, wś z przysiołkami: Posadową i Bębny, pow. nowosądecki, o 4 kil. od st. p. Gródek nad Dunajcem, w par. rz. kat. Podole. Ma 1753 mórg rozl., 94 dm., 646 mk. Położe-