Page:PL Fizyczne wychowanie w Japonii (Hancock).djvu/57

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.
— 53 —

jątkiem bardzo rzadkich wyrodków, którzy nauczyli się używania opium od Chińczyków. Tytuń jednak zaaklimatyzował się w Japonii, choć wogóle palacz japoński nie wypala więcej, jak trzecią część tego, co Europejczyk. Japończycy noszą za pasem maleńkie fajeczki, wystarczające zaledwie na 10—12 pociągnięć. Tuzin takich fajeczek dziennie, to maksymalna doza przeciętnego Japończyka, a to nie przedstawia więcej od dwóch cygar średniej mocy. Z czasem, być może, rozpowszechnienie tytuniu wywrze pewien wpływ osłabiający na ten naród.