Page:PL Fizyczne wychowanie w Japonii (Hancock).djvu/58

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.

ROZDZIAŁ VIII.
Sposoby napadania i obrony.


Zanim przystąpi się do poniżej opisanych ćwiczeń, trzeba przejść całkowicie przedwstępny kurs rozwoju fizycznego. Inaczej nie osiągnęłoby się rezultatów.

W walkach Japończyk nie powinien wyczerpywać całego zasobu swoich sił, lecz starać się wyzyskiwać siły przeciwnika, tak aby 'go zwyciężyć właśnie przy pomocy jego własnych sił.

Przedewszystkiem stara się schwycić przeciwnika w najsłabszym punkcie, który przeciwnik zostawia odkrytym, i trzyma go z całej siły, nie wypuszczając z rąk. W ten sposób doprowadza przeciwnika do tracenia własnych sił, aż do zupełnego znużenia lub bólu. I tak np. dla tego, który się bro-