Page:PL Fizyczne wychowanie w Japonii (Hancock).djvu/56

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.
— 52 —

Bezsenność nie bywa tu częstą chorobą. Jako środek przeciwko niej, uważają przechadzanie się w nocy aż do zmęczenia, przyczem chodzą kolejno naprzód i w tył. Po wsiach, kto cierpi na bezsenność, wchodzi na stromy dach domu i wdycha powietrze całemi piersiami.

Miejscowy strój, swobodny i obszerny, przyczynia się też do powiększenia dobroczynnego wpływu powietrza na organizm.

Starożytni Japończycy nie nadużywali alkoholu. Znali rodzaj wina „sake”, wyrabianego z ryżu. Jest ono cokolwiek słabsze od wina reńskiego. Znali także herbatę — używali tylko bardzo lekkiej, i nigdy z cukrem, ani z mlekiem.

Dziś Japonia posiada już kilka browarów ; lecz koniak i angielskie whiskey dotąd sprowadzają się z zagranicy. Przeważna jednak część Japończyków dotąd zupełnie wstrzymuje się od wszelkich trunków. Dotąd niema nawet osobnych wyrazów japońskich, określających „piwo”, „wódkę” i „koniak”. Używa się nazw angielskich, z dodaniem słowa: „sake” napój.

Co do środków narkotycznych, jak np. opium, Japończycy ich nie używają, z wy-