Page:PL Fizyczne wychowanie w Japonii (Hancock).djvu/30

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.
— 26 —

jest t. zw. mocowanie się, które się zasadza na tem, że dwóch ludzi, zwróconych ku sobie, wyciąga ręce, tak aby dłonie jednego dotykały się dłoni drugiego. Palce splatają się. Potem obaj nachylają się tak, aby obaj dotykali się piersiami; nogi przytem pozostają oddalone jedna od drugiej. Zwycięstwo zasadza się na odepchnięciu w tył przeciwnika. Ćwiczenie to powtarzają 3—4 razy na dzień, za każdym razem po parę minut. Powoli ćwiczący dochodzą do te go, że walczą bez przerwy po 20 minut. Ponieważ w ćwiczeniach nie chodzi o zwyciężenie, lecz o wprawianie się, silniejszy powinien o tyle tylko odpierać, aby nie dawać walce upaść.

Następne ćwiczenia (których jest bardzo wiele) dotyczą rąk. Np.: przeciwnicy stają naprzeciwko siebie tak aby prawa ręka jednego była naprzeciwko prawej ręki drugiego. Potem, każdy wyciąga rękę w dół, z kiścią ściśniętą w pięść, postępuje cokolwiek na lewo i wewnętrzną stroną przedpięści swojej dotyka wewnętrznej strony przedpięści przeciwnika. Ręce powinny być tak wyciągnięte, aby wszystkie muskuły znajdowały się w stanie naprężenia. Za-