Page:PL Fizyczne wychowanie w Japonii (Hancock).djvu/31

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been validated.


Japanese Physical Training illustration 06.jpg

6. Ćwiczenie, rozwijające muskulaturę rąk i ramion.