Page:Niamh - Peadar Ua Laoghaire.djvu/277

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.
273
NIAṀ

'á geallaṁaint do gaċ aoinne aċ teaċt ag caḃruġaḋ le Sitric.

Pé ar doṁan é, ḃí Dóṁnall socair ar ṫeaċt go h-Éirinn ag caḃruġaḋ le Brian i gcoinniḃ na Loċlanaċ, aċ nuair airiġ sé an molaḋ a ḋein Caoilte ar inġín Ṫaiḋg Ṁóir uí Ċealla ḃí sé socair níba ḋaingine, naoi n-uaire níba ḋaingine, ar ṫeaċt, agus ar an uile ḟear a ḋ' ḟéadfaḋ sé, do ṫaḃairt leis. Do laḃair sé leis an Mórṁaor eile, Mórṁaor Leaṁna a tugtar air sa tseanaċus, agus ċuir sé suas é ċun a nirt go léir do ċruinniuġaḋ ar an gcuma gcéadna agus teaċt go h-Éirinn ag caḃruġaḋ le Brian.

“Má buaiḋtear ar Ḃrian,” ar seisean, “sa ċaṫ so atá ag teaċt, tá sé ċóṁ maiṫ ag Gaeḋlaiḃ imṫeaċt a' h-Albain. Dísgeófar sinn go léir. Is fearra ḋúinn tuitim i gcaṫ ag caḃruġaḋ le Brian 'ná na Loċlanaiġ a ṫeaċt agus sinn a ṁarḃuġaḋ anso sa ḃaile má buaiḋtear ar Ḃrian.”

Do ċruinniġ an ḃeirt a neart go léir. Ṫáinig ċúċa an uile ṡaġas fir a ḋ' ḟéadfaḋ aon níḋ i ḃfuirm airm do láiṁseáil. Níor ḟan sa ḃaile aċ seandaoine agus mná agus leanḃaí.

Is ró ḃeag d'á ċuiṁneaṁ a ḃí ag Niaṁ gur ḃ' í fé ndeár an méid sin de'n ċongnaṁ a ṫáinig ag triall ar Ḃrian a ḃeiṫ ċóṁ láidir agus ḃí sé. Díreaċ mar a ḃí sí gan aon ṗioc d'á ċuiṁneaṁ aici, nuair a ḃí sí ag faire ar Ġormḟlaiṫ ċun gan leigint di niṁ a ṫaḃairt do Ḃrian, náċ leis an ḃfaire do ċosain sí Brian aċ leis an gcosg a ċuir a cóṁluadar fóġanta, agus a cuideaċtanas fóġanta, agus a h-anál ḟóġanta, le droċ íntinn Ġormḟlaiṫ, a gan ḟios di féin agus a gan ḟios do Ġormḟlaiṫ.

An ḟaid a ḃí na slóiġte ar an slíġ ḃí mórán tairḃṫe ag Niaṁ 'á ḋéanaṁ, a gan ḟios di féin, ar an gcuma san. Ḃí dúil ag na fearaiḃ go léir gaċ gnó ḋéanaṁ ar ana gcuma ba ḋóiċ leó dob' ḟearr a ṫaiṫnfeaḋ léi; agus i mbuiḋniḃ