Page:Ludwik Młynek - Narzecze wilamowickie (Wilhelmsauer Dialekt. Dy wymmysuaschy Gmoansproch).djvu/24

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.


 Wie sy wun neikumma zym Hjen, hota sy gyfret, wo sy wełła. Der Dieb hot grycht ołłys verzyhłt ana hot ausum Sack a Hosa ana a Hecht rausgyłon. S Hiens Bow ana die hota gyłacht ufs zyreissa ana sy wun ydam truhł gywast. Wie sy sich schon hota gynug zyłacht, hota der Hjer gyfret, woa fürdos wyłł. Der Dieb hot gysuat, doa wyłł funfzig Kojłn. Der Hjerr hota ausgyłacht, doa asu dułł yj. Oder dar hota gybota byständig, doan so gyhochja ana doa dosum so thun. Der Hjerr hot grycht hessa dy Dienyn najrufa, a Dieb ufa Stuhł hot sułłt łen, suata y dam Hjen, do dar Jud, wu do myt yjm yj kumma, wyłł dy Häłft fu dam Gyschält hon. Der Dieb hiess zyjyscht a Juda ufa Stuhł łen ana yjm fynwanzwenzig Kojłn ufhaun. Wie schun der Jud dy Häłff vu dam Gyschäft gykriegt hot, hotum dar Dieb no dy ander Häłft vu dam Gyschäft gyschaukt. Duchdos griekta no dy ander fynwanzwenzig Kojłn.
 Der Jud hot schun bystełłt, doa vu dar Zeit myjer myt kam Kathołer ny wyt gan ydy Zeich. Mytam syta Gyschäft gienja yn Ham, fłuchja ana kusa zy syjch sauwer. Der Dieb hot vjer dos, wua a Juda asu ausgyrycht hot, zwehundyt Gułda ym Schank Gykriegt.
Sprychwuötyn.


 S wyt sein Gut, wenns Byjsy wet sein verhyjn.
 S Hemb yj nynder bym Łeib owie der Rock.
 Dar, wu wyłł, ydam kymmt nist schwjer.
 Styłł Wosser reisst dy Uwyn.
 An łächynikja Sack wysty ny derfyłła.
 Wie sy dyjch sahn, asudo schreiwa sy dyjch.
 Im weter dy gyjst yn Pusch, ydam sein myjer Buam.
 Ny ołłys yj Gułt, wosich fynkiłt, głanzt oder łuacht.
 A kennt a Dułła vu sem Łechta.
 Aussy am grusa Gywyłk yj inda a kliner Ren.
 Der Spass yj schyjn, wenna yj uhn Schoda.
 Nim dy wyst ofanga ychta, gyj Obacht, woswera End wyt nahma die Sach.
 Wos hyłft dos ym Dułła, doa hot a Hefa Gełt, wenn a fjes Gełt ny Konn kuafa a Verstand.
Wadowitz.


 Wadowitz yj a Byzirksstodt. S yj gynug gruss. S hot a Hefa Gossa, vu wyłła dy gryssty yj djy, wyłły ka Lemberg ana ka Wien fjeht. Y dar Stodt yj no a Gimnazyum, a Spytuł ana a Kasar. Nochta yj no a Gyrycht, wyłłys yj a Styckła vur Wjynnergoss. By Wadowitz flojsst dy Skawa, djy y