Page:Ludwik Młynek - Narzecze wilamowickie (Wilhelmsauer Dialekt. Dy wymmysuaschy Gmoansproch).djvu/16

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been validated.


 54) ufgymacht = aufgemacht.
 55) kusta = kuste = sagte.
 56) nist — ny = podwójna negacya podobnie jak w innych narzeczach w Niemczech.
 57) Zy wos = zu was?
 58) no = noch.
 59) Czy = polsk. czy.
 60) konnsty = konnst dy = kannst du.
 61) nist = nischt = nichts.
 62) uf dos = darauf.
 63) yj = ist.
 64) indanzig = ciągle.
 65) Oder = aber.
 66) dar = der.
 67) sjehr = sehr.
 68) byjs = bös.
 69) Ych = ich.
 70) hot = habe. Trzecia osoba zamiast pierwszej; w dyal. dosyć częste.
 71) ju = euch, ihn.
 72) hut = hört = gehört.
 73) mei = mein.
 74) agja = eigen = eigenes.
 75) Uhn = Ohr = Ohren.
 76) a = er.
 77) schrê = schrie.
 78) Gyjt = Geht.
 79) Acha = acha!
 80) dy = du.
A Łjed vu Gotta-Hjens Łeida.
1.

Wie der łiewsty „Jezus“ yn Guata gieng,
Soch a sei Łeida, doss ny yn gryng;
Vyjł Tausyt Płuttroppa fołł a zer Ad,
Wie a ym „Uogrodziec“ kniet bym Gybat.

2.

Dy Jüngern: Sei Pyjter, „Jan“ an „Jakob“
Fieła ym „Zasmucat“ y an tiefa Schłof.
„Łagodnie“ wun sy vum Hjen gyweckt
Ana duchs Gyschrei der Juda gyschreckt.