Page:Ludwik Młynek - Narzecze wilamowickie (Wilhelmsauer Dialekt. Dy wymmysuaschy Gmoansproch).djvu/17

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been validated.
3.

„Styhjt uf!“ suata zyn Jungyrn — „der „Judasz“ yj do!
Ana fieł myt der „Banda“ yn Guata — ana y schón nond“!
Myt Kojł, Strängja, Päitscha, „Szawłn“, Łotan“[1]
Soch do dy Juda byhend zy yjhm nahn.

4.

Der „Judasz“ hot dy Wunda vergassa,
Yjn hot der Tojwł duch Geiz bysassa:
A kust wie a Freund ana post a Hjen,
Dos sochja gua dy judyscha Fuan.

5.

Nocht fułła sy ufa wie der Wuf ufs Schöf:
Sy bunda a Hjen an „go“ sy schłöf,
Dy łiewa Jungyrn zystreta sich weit
Ok Sei Pyjter, wie zy starwa byreit.

6.

Vyjł Schługan, Gyrachtan stind der Hjerr aus
Ym Wag ujwym „Cedron“ ys „Annasz“ Haus:
Dut łatas an zym „Kajfasz“, zym Hocha-Roth —
By tam thota sy ym Heiłand grussy Noth.

7.

Dy uämsty Nacht hot no der Hjerr auszystyhjn —
Ka kathłołischy Syłj ys ny ymstand zy vyrstyhjn —
„Nawet“ y kar haligja Schryft ys ny bykannt
Woswer Łejda der Gottmensch ym Kałłer fand.

8.

Kaum wua dy Sónn s Mugjes ufgyganga,
Koma zym „Kajfasz“ dy Juda gyłaufa;
Itłikjer wua ym „Ponjesus“ a grusser Feind —
A niemand yj ym „Jerusalem“ Freund.

9.

Der Hóchty-Rot kust „fołszy“ Zeugja
An sy wełła ym Gotta-Hjen byjsy Thata ausschereiwa.
Oder sy kunnda ufa „Jesus“ nist fynda,
Bo wie konn Gott jend bygyhjn Synda.

10.

Non wud „Ponjesus“ zym „Piłot“ gyfjéht.
Vu yhjm wuds jüdischy Kaserreich regjét:
Dar fund ufum Heiłand ny dy klinsty „Win“
Ana wułł „Jesus“ schón frei łon gyhjn.

11.

Noch tunga dy Juda o zy „grożan“ an zy schrein:
„Łysst du dan gyhjn, do bysty s Kaschysch Feind;
Wir wełła ufum Krojz funda sen Tód
A „Barabasz“ Freiheit wynschtum der nysnyzigie Jud“!

12.

Bym „Piłot“ wud der Hjerr gygasułt, gykront —
An uf der Gabata vum Pebił verhohnt.
Klin an Grus schreit ym „Piłat“ zu:
„Ło krojzigja a jüdischa Kyng yns du“!

13.

Nocht mach „Piłat“ yn Juda Gyfołła:
Vyrurtat „Jesus“ zym Krojztód für ołły.
Ys wud dy schenkligsty That vołłgebracht,
Bo „Piłat“ go a „Poniezus“ ganz er jüdischa Macht.

  1. Przypis własny Wikiźródeł Błąd w druku; brak wcześniej otwarcia cudzysłowu.