Page:Kambuja Suriya 1926-1927.djvu/9

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.

កាលាម​សូត្រ

គឺ​ព្រះ​មហា​វិមល​ធម្ម​ ចាង​ហ្វាង​

សាលា​បាលី​ជាន់​ខ្ពស់​ ប្រែ​ចេញ​

ពី​គម្ពីរ​អង្គុត្តរ​និកាយ​ តិក្កនិបាត​

ព្រះ​គ្រូ​វិមល​បញ្ញា​ អ៊ុម - ស៊ូរ

អាចារ្យ​ព្រះ​រាជ​បណ្ណាល័យ

បាន​ទទួល​ផ្ទៀង​ផ្ទាត់​រួច​ហើយ