Page:Florian Ceynowa - Rozmowa Polaka z Kaszubą.djvu/22

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.

— 16 —

K. Ale dosc dalek, bó Rzim nazewo sę pónaszemu Pjotrowo czele Pjotrogarda (Petersburg) pó Pjotrze; albo jak njejedni z Remje chcą, Remjo, co leżi njedalek wód trakte ze Gdąnska do Jerozoleme.

P. A Kartagina, gdzje też jest?

K. Kartagina nazewo sę pónaszemu Kopenhoga, mjasto jesz pódzisdzen wjelgi handel prowadzące. Njechterzi mjeszance Kortoszena, wuwozaja Kortoszeno za Kartaginę, co łeżi njedalek Zarnowca, bleze gor Korlekówskich. W ten sąm sposób meszłą Sworzewjanji, że downo Samarijo je Sworzewo. Ala jak wjeme, pójedinczi ledze mógą sę bardzo letko melec. Jesz jednę rzecz to Wpane powjem. Kó doch Wpon wumjejesz połacenje. Je wu nas njedalek Jerozoleme czele Nowehomjasta no mjesce wó chterim mąme: Stetit Jezus in loco campensi, To mjesce nazewo sę teros Kąpjino; e jesz dzisdzen kóżdi przechódząci tę wstąpji, abo dlo wugaszenjo pragnjączki, abo na nocleg, abo tesz na jaką rozriwkę. Na tim molu e Jezus, jak szed do Jerozoleme ze Sławószena przez Bóżąstopkę, chterą mjedze Mechówą a Pjosznjicą w kamjenju wecesnjoną wjidzime, staną. —