Page:Florian Ceynowa - Rozmowa Polaka z Kaszubą.djvu/21

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.

— 15 —

teros chócle wsą, wu nas e nazewo sę po naszemu Nanc. Bleze mórza je Genezaret, co pónaszemu nazewo sę Gnjeżdzewo. Kó jednak muszeł Genezaret bec bleze mórza, bó mąma w pjismje, że Kristus chódzeł prze morze Genezareckim. Dlo tebo Wpon jesz pódzisdzen njedalek naszeho Gnjeżdzewa wjidzisz morze, zazweczoj Mełim zwane. Wiesz tesz Wpon dobrze, że w nowi Jerozolemje je Kristus wumęczoni. Ta Jerozolema je wu nas, w naszech Kaszebach, e nazewo sę teros Vejheropolis, Vejherowo abo Nowemjasto. Jeszle sę Wpon chcesz wó prowdze przekónac, to tej le tę jidze, a wuzdrzisz nę słowną brąmę, wógrod Jecemanski czele wógrojc, rzeke Cedron, dom Annasza e Kaifasza, nę smrodlewą pjiwnjicę, Piłota e Heroda pałace, nen słowni rotesz, także drogę, chterą Kristus s krziże szed na gora kalwariską, dze jeho wukrziżowale, e grób, w chteri jeho złożele. — Kjebe jes Wpon do teho mjasta przeszed, tobe choc nomjesze dzecko, cole dobrze pó gorach łazec wumjeje, wąm to wszetko pókozało. Jednak mje teros Wpon wuwjerzisz.

P. A Rzim jest daleko od was?