Page:An teagasc crísdy - O Laeire.djvu/20

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.

16

C. Ce hé ceaun sò-ecshi an teaumpuil? F. An Pápa, fear-inid Ísa Críost.

C. Ce hé ceaun dò-ecshi an teaumpuil? F. Ísa Críost fén, mola go deó lesh!

C. Cad fá go nglätar “Caitilici” er a deaumpal víringeach? F. De vrí go sheasóig a teaumpal fíringeach go deri an tael agus go sruha shé er feag críocha an dôuin uili.

C. Ce hiad atá er a däv amuh de’n teaumpal? F. An vuíntir nár baisdeag, an dreaum a hitean fé chuingeal-váh, agus an vuíntir, trí na guir fén, a leanan go ceauntriàn earáid crediv.

C. A vuil a hili lasmùh den teaumpal? F. Tá an vuintir a ghiúltyn ûlycht dleahacli, a nihiv sbridálta, do cheaun sò-ecshi an teaumpuil.

C. An fédir do’n teaumpal titim a n-earáid, ná dol amú? F. Ní fédir, óir do gheaul Críost go meàch shé fén agus a Sbrid veanuihi do ghnáh a n’ochuir agus ná buahach dóirshi ifiring er.

CEACHT A SHÉ.

C. Cad a tuigtar le comuíni na näv? F. Go déan na húrnuihi agus na dea-ebireacha a dintar sa teaumpal chun sochuir do gach n-än a vuinean lesh a deaumpal.

C. Cad é an sevireas sbridálta ’na vuil páirt ig na duíni a vuinean lesh an Agaluish? F. Na Sacruimíntí, näv ibirt an aifiring, úrnuihi na Haguilshi, agus dea ebireacha ’na víorän.

C. An leór do ghuini, chun veh sáválta, veh ’na Chaitilicí Róvánach? F. Ní leór. Ní fláir dò an peaca do hachuint agus an vah do ghiànav.

C. Cad é an ní peaca? F. An smuíneav toilhúil, briahar ná gníov a dintar a n-ay dlí Dé.

C. Cad é an ní peaca maruihach? F. Cuir ró-hroum a n-ay Dé, a vuinean grásda nävuihi de’n anam agus a hilean ifirean.

C. Cad é an ní peaca soluihach? F. Peaca is lú cuir ná peaca maruihach, ná buinean grásda nävuihi de’n anam agus ná tuilean ifirean.

C. Conas a ghortyn peaca soluihach an t-anam?