Page:An teagasc crísdy - O Laeire.djvu/21

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.

17

F. Le grá Dé ’nár u-anam do lydú, agus le shing do chläna chun an feaca vairiv.

C. Cad is grásda aun? F. Tourhas aishciún nádúra a hugan Die fén dúing chun shing do nävú agus do neartú chun flahas Dé do hileav.

C. Cad a higean tú le grásda nävuihi? F. Na grásda a ghinean shing ’nár gáirdiv ig Die.

C. A vuil grásda ryachdanach? F. Tá, de vrí, gan grásda, nách fédit dúing fahas Dé do hileav.

CEACHT A SHACHT.

C. Cá véd príov-feaca maruihach aun? F. Shacht gíng. Cíng-feacy maruihacha a tugtar orha.

C. Abuir na cíng-feacy maruihacha? F. Uar, sayint, drúsh, cräs, fearag, foramad, agus leshgi.

C. Cá déd a dreaum a gheyn bás a beaca varuihach? F. Go hifirean er feag na shyrychda.

C. Cad tá d’iachuiv oruing a ghiànav má hitimíd a beaca varuibach? F. Aihireachas fíringeach do ghlaca agus dol chun fuíshdini.

C. Cad fá go rayimísh chun fuisdini nuer a hitimíd a beaca varuihach? F. Chun caraduish Dé d'áil har n-aish agus chun veh do ghnáh olav a góir an vách. C. Cad ba chóir duing a ghiànav tar ésh titim a beaca varuihach dúing dáma ná fiatuinish dol chun fuíshdini ? F. Ba chóir dúing aihireachas ró vuar do ghlaca trí hitim aun, agus an chuid is lú ghè, dúil do veh aging doi chun fuishdini. CEACHT A HOCHT. C. A n-iàmuish an feaca do hachuint cad é an vah atá ceanguilti oruing do ghiànav? F. Ní fláir duing aihanta Dé agus na Haguilshi do chimeád. C. Abuir na deh n-aihanta? H. 1. Cred, a vic a Vie go glan. 2. Ná túir ainim Dé gan our. 3. Cimeád a tuíri mar is cóir. 4. Túir dot'ahir agus dod' váhir onóir. 5. Ná din marú.