Page:An teagasc crísdy - O Laeire.djvu/19

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.

15

CEACHT A CÚIG.

C. Cad é an aid d’àn Críost er a dalav so tar ésh na haisheiri? F. Dahad lá.

C. Cad fá gur àn shé er talav tar ésh aisheirihi ghò? F. Chun a hisbeáint go silér gur aieheiri elié, ague chun na Naebal do heagasc.

C. Cá nei shé a geaun an dahad la? F. Do chue shé suas er neav.

C. A nei she le n-a chohiing suas er neav ? F. Do chueg ague tá ehé 'na hi er deaf^laiv Dé.

G. Cad a tuigtar le n-a reá go vuil Criost 'na hi er easláiv Dé ? F. Tmglar gurab é Ci-ioet, ea véd ur duini é, an té is giora do Ghie er neav.

C. Cá fada tar ésh deasgvála Chríost gur chuir she an Sbrid Nav ueg? F. Deh la 'na ghieg, ehé eliin, Dounach Cíngcíehi.

G. Cad £á gur chuir she an Sbrid Nav ueg ? F. Chun ehing-na do navú, ague chun na Naebal do ncEirtu chun an Tuishgél, Bhé ehin an dli no, do chravcguili.

G. Cad a tuigtar lesh a nli no? jP. An dli a tugag doB na CrÍBduihiv.

G. Cad a tuigtar lesh a shean-dli? F. An dli a tugag dos na Giúduig.

G. Conas aihnitar gur Criosduihi shing? F. Tri n-ár maiehdi, ague le dli ChrioBt d'adaváil, agLis tri chorha na croehi.

G. Conas a dintar corha na croshi ? F. Cuirtar an lav gheae er an iadan, agus antim er an ucht, agus ansim er a ngualuing chlé agus anBÍin er a ngualuing neeh, aguB dertear le n-a ling shin, "An-ainim an Ahar, ague an Vic, aguB an Sbrid Kav. Amen."

G. Cá vuil Criosduihi firingeacha le fail? F. Sa Iteaumpal firingeach aváin.

C. Cad a tuigtar lesh a deaumpal firingeach? F. Cóchruingiú na vior-chrcdeavach uili.

G. Conas ainimnitar an teaumpal firingeach? F. An Teaumpal Caitilici Róvánach.

G. Cad fa go nglatar " Róvánach " er a deaumpal viringeach? F. On Roiv, mar ie aun a chonyn ceaua 6Ó-ccbhi an teaunipuil.