Page:An teagasc crísdy - O Laeire.djvu/18

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.

14

Vuin Bhé gliíov gach tedeal dá roiv acíi cliun flahÍBh Dé, aguB ir.órán eli tourhislii dár bronag orha.

C. Ar dárag shing-na mar a dárag ar giád ahir agus ár giád váhir ? F. Bo dárag, de vií gur hánamuir er a f ál ro ciuntach sa feaca chiána.

C. Conas ainimnítar a peaca sun? F. Peaca an tíníhir.

C. Conas a gheimíd mahúnachas a beaca an tínshir ? F. Trí vuar-luacht vát^h Chríof^t do ghol chun pocliuir dúing pa vaiehdi.

C. Ar ghlac Mac Dé colan dána gan vuíl tar ésh an feaca a ghin ár giád ahir agus ár giád váhir ? F. Xíor ghlac, go dí tímpal cherhi víli blian 'na ghieg.

C. Cad é an lá a rugag ísa Críost? F. Lá Nolag.

C. An íada a vair slié er a da lav so ? F. Tímpal trí mlian niar; r r ihad.

C. Conas a chricchna she a veaha ? F. Fuer she báf; támálta er chrosh.

C. Cad é an la a £uer Criost bás ? F. íni an Chiat da .

C. Cá VUer she bas ? F- Er cnuc Clialvary.

C. Cá neig anam Chriost tar ésh a vásh ? F. Chueg f he ehj-e go liifirean.

C. A neig a anam go hifirean na namanta? F. NÍ gheig, ach go liinead euenieh er a dugtar Limbo.

C. Ce hiad a vi a Limbo ? F. Anamnacha na vie ran a fucr has ruim Chricet.

C Cad fa nár leogag go flahas De iad gan vuil tar ésh a mash ? F. De tí go roiv flahas De dúnta a n-ay gach uiii ghuini chun gur ot^guil Crioet le n-a váf é.

C Cá roiv corp Chriost an aid a vi a anam a Limbo ? F. i t he pan ueg.

C An fadad'an corp Chriost sanueg? F. Cuidde hri á

C Cad d'imig er chorp Chriost an triú lá ? F. Do hog I he é íén go glórvar ague go do-varuihach ó varuív

C. Cad é an la d'eirig Criost 6 vás ? F. Dóunach Cátga.