Page:An teagasc crísdy - O Laeire.djvu/17

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.

13

C. Cá vuil Ísa Críost inìsh? F. Sa véd gur Die é tá shé ins gach uili áit, agus sa véd gur duini é tá shé er neav aváin agiie a näv-Hacruimínt na hal- tórach.

C. Cad fá gur ghlac Mac Dé colan däna? F. Chun básh d’ulag er ár son.

C. Cad fá gur ilig Críost bás er ér son? F. Chun cirt Dé do hásav agus chun shing-na do háváil ó ifirean agus ó chôchduiv a diel.

C. Cad fá go roumuir-na a gôchduiv a diel? F. De vrí gur geneag shing a beaca.

C. Conas a hárla gur geneag shing a beaca? F. De vri go neárna ár giàd ahir agus ár giàd váhir easûlycht a n-ay Dé.

C. Cé chuir cah orha chun easûlychda do ghiànav a n-ay Dé? F. An dial.

C. Cad a higean tú lesh a nial? F. Än des na haingealuiv a ghíbir Die as na flahasiv.

C. Cad a higean tú le haingealuiv? F. Sbridí glana a cruhyg chun Die d’ayra er neav.

C. Cad fá gur díbreag aingil as na flahasiv? F. De vrí gur ghineadar mérleachas a n-ay Dé.

C. A vuil än chúram eli er na haingealuiv ach Die d’ayra? F. Tá. Chuir Die ueg go minic iad mar hachduirí chun duíni, agus táid ceapuihi chun veh ’gár guîdeacht.

C. Cad é an pionós a chuir Die er na haingealuiv a ghibir she as na flahasiv ? F. Do gliár bhé chun i tiring iad.

C. Cad a higean tú le hifirean ? F. Ait ’na vuil pianta phyry.

C. A vuil an dreaum eli där chun ifiring ach na diel ? F. 'la, na duini a trhoyn baii 'na i.áiiduiv ig Die.

C. Cad é an luacht séhir a hug Die dos na haing- ealuiv d'an dilish ? F. Hocara she iad go shyry a CEACHT A CEAHIR.

C. Cad é an pionós a chuir Die er ár giàd ahir agus er ár giàd váhir? F. Do ghär shé chun básh iad.

C. Ar chuir shé än fionós eh orha? F. Do chuir.