Page:An teagasc crísdy - O Laeire.djvu/16

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.

12

C. Cad a chialyn Ändacht Dé? F. Ná fuil aun ach än Die aváin.

C. Cad a higean tú lesh a Dríonóid? F. Tuigim, ins an än Die aváin shin go vuil trí pearsana diaga.

C. Cá véd Die aun mar shin? F. Níl ach än Die aváin. Ní fédir nís mó do veh.

C. Cá véd pearsa a Nie? F. Táid trí pearsana a Nie.

C. Cé hiad na trí pearsana iad sun? F. An Tahir, agus an Mac agus an Sbrid Näv.

C. A vuil a Tahir ’na Ghie? F. Tá an Tahir ’na Ghie.

C. A vuil a Mac ’na Ghie? F. Tá an Mac ’na Ghie.

C. A vuil a Sbrid Näv ’na Ghie? F. Tá an Sbrid Näv ’na Ghie.

C. Ná fuil trí déhi aun mar shin? F. Níl. De vrí ná fuil ach än nádúr aváin diaga ins na trí pearsanuiv diaga sun níl ionta ach Die aváin.

C. A vuil än fearsa des na trí pearsanuiv diaga sun nís agany, nís shini ná nís mó côchda ná chéli? F. Níl, óir táid uili iomalán gan teóra.

CEACHT A TRÍ.

C. Cad a chialyn Ionchola? F. Gur ghlac Mac Dé colan däna chun shing-na d’uasguilt ague do háváil.

C. Cad a higean tú le colan däna do ghlaca? F. Nádúr an duini do ghlaca, shé shin corp agus anam mar atá aguìng-na.

C. Conas d’ainimníon tú Mac Dé Ioncholuihi? F. Ísa Críost, Fuasgalóir agus Slánahóir an dôuin.

C. Cé hé Ísa Críost? F. Mac Dé, an dara Pearsa de’n Tríonóid ró-näfa, do ghlac colan däna.

C. Cár ghlac shé corp agus anam mar atá aguing-na? F. A mruíng na Mayidini Glórvuiri Muiri.

C. Conas Sùn? F. Do ghoiv shí é ón Sbrid Näv

C. Cá véd nádúr a Nísa Críost? F. Ghá nádúr, nádúr diaga agus nádúr däna.

C. Cad tá ceanguilti oruing a chrediúint a däv Ísa Críost? F. Go vuil shé ’na íor-Ghie agus a n’íor-ghuini.