Page:An teagasc crísdy - O Laeire.djvu/13

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.

9

AN SALVE REGINA. Go meanyhar 'oit, a vauryn nafa, a Váhir na trócuiri. Go meanyhar 'oit ! le tu ár meaha, ár mÍBhleacht, ague ár nóchas. Is ortsa do ehgread- uimid, claun vocht dibearha Eva. Ib chútsa euas a chuirimid ár n-oena, a cy agus a gol Ba ghleaun so na neór. Úmpuig oruing dá vrí shin, a chomuirci chav-uaeal, do húili atá lán de lirua, agus nuer a veg deri le n-ár níbirt, túir rayrc dúing er hora do vruingi, Ita, a Vayidean Vuiri ró-hrócuireach, ró- ghrávar, ró-vilieh. F. Guig oruing, a nav Váhii' Dé. R. lonas go niiú bhing tora gealúna Cliríost d'áil. TEACHDUIREACHT AN AINGIL. V. Háinig aingeal an Tiarna le ehgiála chunMuiri. R. Agus do ghoiv shi gen ón Sbrid Náv. Go meanyhar oit, a Vuiri, etc. V. Fiach miehi cailin an Tiama. R. Go néantar lium do raer t'ocuil. Go meanyhar oit, a Vuiri, etc. V. Agus do ghlac Mac De colan dana. R. Ague do ch6na ehé 'nár mease Go meanyhar oit, a Vuiri, etc. V. Guig oruing a nav Váhir Dé. R. lonuB go miú Bhing tora gealúna ChríoBt d' ail. An Ghy. Guímíd hu, a Hiama, do ghrá^da do ghorta go lionvar nár n-anam, ionuB, trébh fits d'áil dúing, trí heachduireacht an Aingil, er heacht íea CrioBt, do Vic, a golan dana, go diucach ling sroBhint chun glóiri a aipheiri tri neart a iashi aguB a chroBhi nafa, tri Ipa CrioBt ár Diarna. Amen. Go duga Die couir ague cúnav a g6ny ghúing. AguB go duga Die Bueneae Bhyry doB na fioranuiv d'imig roing. Amen. ÚRNUIHI RUIM AIFIREAN. Ó, a Ahir ró-hrócuirig a gliráig ch6 muar eun an dóun go duguish Buas fan Vac fen chun shing-na háváil, an Té le hulycht doitbhi agus er ár son-na na poacuig, d'ishlig é f én f ós go bás na croshi, agvis a