Page:An teagasc crísdy - O Laeire.djvu/12

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.

8

Gníov Crediv.

O, a Hiarna, credim gach ili ní a chredean agus a chuingíon ár näv vâhir, an Agaluish Chaitilicí Ró- vánach, agus go háirihi gach ilí ní atá ainimnihi a Gré na Nasbol, de vrí gur ayilshísh fén dúing iad. Credim go sbishialta a n-éan Die aváin a drí pear- sanuiv, an Tahir, agus an Mac, agus an Sbrid Näv. Credim gur ghlac an Mac le hebiriú ón Sbrid Näv, colan däna a mruíng na Mayidini Muiri; gur ilig shé bás er chraun na croshi er ár son; gur eiri shé an treas lá ó varuív; go nei shé suas er neav; go diuca shé às sun a neri an tael chun brehúntuish do húirt er gach nän de raer a n-oibireacha; go dúrha shé an veaha hyry mar luach séhir dos na dea-ghuíni agus pianta shyry ifiring dos na droh ghuíni.

Tá aigini ghiongaválha agúm, le cûnav do näv ghrásda, maireachduint agus bás d’áil, sa chredeav so.

Gníov Dóchuish.

O, a Hiarna tá muinín agus dóchas láidir agùm, tríot vuar-hrócuiri fén agus trí fásh agus bés ár Slánahóra Ísa Críost, go dúrha tú grásda ague tró- cuiri agus mahûnachas am peacy ghom er a säl so, agus an veaha hyry sa täl atá le teacht, de vrí gur ghealuish iad dos na duíniv a chuirean a muinín agus a nóchas go humalán ionat, má ghinid dea-oibireacha, ní a ghealuim-shi ghoit inìsh do ghiànav, le cûnav do näv ghrásda.

Gníov Grá agus Cry-vrú.

Ó, a Hiarna, gráim hu aishciún gach ili ní, de vri go vuilir ró ghrávar, ró hainghavach, agus ró vah ionat fén. Tá grá agùm do m’ chôrsin, agus beg de ghnáh, mar mi hén, er do hon-sa. Tá grá chô muar sun agùm doit gur túishgi a sgarhing lesh a säl go lér ná mar a sgarhing leat. Agus de vrí go ninean an peaca maruihach anam an duini do sgarûint leat, tá cahú agus dólás cry chô muar sun oram, trí erig do chuir ort ryav lesh an beaca, go vuil aigini agùm le cûnav do näv ghrásda gan titim aun às so suas, agus ócádí an feaca do hachuint go brách irísh.